Порядок ув’язування «потерпілого» в «кокон» відповідно до Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму, розробки Когана В. Г. 2012 р.

Порядок увязывания «пострадавшего» в «кокон» в соответствии с методическими разъяснениями по судейству соревнований по спортивному горному туризму, разработки Когана В.Г., 2012 г.