Визначені рейтинги спортсменів, тренерів та суддів за 2016 рік. При підрахунках була використана друга редакція «Положення про порядок визначення рейтингу спортсменів, тренерів та суддів з гірського туризму», затверджена 29 жовтня 2016 року (протокол засідання Виконкому ФСТУ від 29.10.2016, п. № 14).