Президиум ФСТУ 23.01.2016 г. утвердил Перечени перевалов двух горных районов Турции (Аладаглар и Качкар)

Заслухавши інформацію голови ЦМКК Президії Федерації Дегтяря М.А., президія Федерації спортивного туризму України постановляє:

1. Затвердити Перелік класифікованих гірських перевалів гірських районів за межами України, що додається.

Додаток до Постанови Президії ФСТУ від 23.01.2016 № 18

Перелік класифікованих гірських перевалів гірських районів за межами України:

Перевали масиву Качкар, Понтійскі гори

Перевали масиву Аладаглар, гори Центрального Тавру