Результаты выступлений на дистанциях 3 класса по виду программы “Горные препятствия”

 
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму

XXVІІІ Відкриті обласні змагання з гірського туризму «КУБОК ХОРТИЦІ – 2009»
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – командні змагання на дистанції III класу

08 – 11 жовтня 2009 р.

м. Запоріжжя (о. Хортиця)
Команди Час на дистанції Дотримання Тп за Тн, бал Проходження дистанції, балів Штрафні бали Підсум-
кова сума балів
Міс-
це
гру-
па
ко-
манд
Тф, хв Тп1ф, хв Тп2ф, хв Заяв-
лені
марш-
рути,
спец-
прийоми
Незаяв-
лені
марш-
рути,
спец-
прийоми
Заяв-
лені,
але не
прой-
дені
(не вико-
нані)
Бону-
сні
марш-
рути
Ра-
зом
Пору-
шення
тех-
ніки
Загаль-
не вра-
ження
Пору-
шення
Умов
Фініш
за
особ-
ливими
Умо-
вами
Ра-
зом
1 “Одісей” ПОЦТКУМ 0:41:20 0:05:00 0:21:00 -13,33 785
-7
778 30


30 734,67 1 1
2 “Олімп” ЗНУ, м. Запоріжжя 0:44:44 00:03:35 00:14:30 -47,33 689 141 -7
823 41


41 734,67 2 1
3 МОЦТКЕУМ, м. Миколаїв 0:41:00 00:04:30 00:14:00 -10 769


769 45


45 714,00 3 1
4 Азовці, ЗОЦТКУМ 0:46:05 00:04:40 00:14:40 -60,83 617 108 -7
718 22


22 635,17 4 1
5 Слово детям 0:48:15 00:05:30 00:19:00 -82,5 586 147 -64
669 70


70 516,50 5 1
6 СКІФИ – Маріуполь 0:50:00 00:03:20 00:19:00 -100 725 54 -17
762 10

150 160 502,00 6 1
7 “Нептур”, м. Київ 0:39:35 00:02:50 00:12:30 0,417 85 513 -57
541 73


73 468,417 7 1
8 “Планета”, Ростов-на-Дону 0:48:38 00:04:15 00:20:30 -80,63 514 62 -91
485 49


49 355,37 8 1
9 “Пілігрім”, ФСТК, м. Київ 0:50:00 00:04:20 00:21:00 -100 359 209 -80
488 51


51 337,00 9 1
10 “Сінергетики” – ТКГ НТУУ КПИ, м. Київ 0:50:00 00:06:30 00:19:10 -100 686 80 -32
734 81

290 371 263,00 10 1
11 “Машинка”, м. Запоріжжя 0:45:27 00:03:00 00:21:00 -50,45 386 62 -15
433 62

380 442 -59,45 11 1
12 “Варіант”, г. Кишинеу 0:50:00 00:06:00 00:23:30 -100 461 69 -64
466 33

860 893 -527,00 12 1
13 “Дружба”, Кишинеу -Маріуполь 0:50:00 00:06:30 00:21:00 -100 256 109 -85
280 13

810 823 -643,00 13 1
14 “Романтика”, КТУМ, г. Кишинэу 0:50:00 00:05:20 00:24:30 -100 278 129 -103
304 70

1230 1300 -1096,00 14 1
15 МКС-3XL* 0:50:00 00:06:45 00:25:00 -50 479 64 -20
523 43

480 523 -50,00 14 2
16 “Хортиця”, м.Запоріжжя 0:38:40 00:07:00 00:00:00
181 9 -5
185 19


19 166,00 15 3
17 МКС – 3XL 0:00:00 00:00:00 00:00:00
не старт
18 “Хлібодар” – Калинівка ЗОЦТКУМ 0:00:00 00:00:00 00:00:00
не старт

Головний суддя Коган В.Г., суддя всесоюзної категорії  

Головний секретар Дябло Т.Г., суддя 1 категорії