Главная Результаты выступлений на дистанциях 3 класса по виду программы “Спасательные технические приемы”

 
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму

XXVІІІ Відкриті обласні змагання з гірського туризму «КУБОК ХОРТИЦІ – 2009»
Протокол технічних результатів з виду програми “Рятувальні технічні прийоми” – командні змагання на дистанції V класу
 

Команди Час на дистанції Дотримання Тп за Тн, бал Проходження дистанції, балів Штрафні бали Підсум-
кова сума балів
Міс-
це
гру-
па
ко-
манд
Тф, хв Тп1ф, хв Тп2ф, хв Заяв-
лені
марш-
рути,
спец-
прийоми
Незаяв-
лені
марш-
рути,
спец-
прийоми
Заяв-
лені,
але не
прой-
дені
(не вико-
нані)
Бону-
сні
марш-
рути
Ра-
зом
Пору-
шення
тех-
ніки
Загаль-
не вра-
ження
Пору-
шення
Умов
Фініш
за
особ-
ливими
Умо-
вами
Ра-
зом
1 “Фантом”, м.Львів 1:24:52 00:03:00 00:53:55 -49,0 846   99 945 45    45 851,0 1 1
2 МКС, Київська область 1:24:19 00:02:50 00:46:01 -43,0 764 30 -20 168 942 128    128 771,0 2 1
3 ХАІ, м. Харків 1:20:31 00:03:01 00:55:00 -5,0 790  -11 78 857 88    88 764,0 3 1
4 “Орлан”, ЦПР і ДТ, м. Дніпро-дзержинськ 1:28:26 00:02:48 00:51:00 -84,0 838  -7 75 906 83    83 739,0 4 1
5 “Абріс”, м. Горлівка 1:26:11 00:04:28 01:04:55 -62,0 844   9 853 52 5   57 734,0 5 1
6 Романтик, м. Одеса 1:14:25 00:03:45 01:14:20 5,6 698  -20  678 53    53 630,6 6 2
7 “Адреналін”, м. Одеса 1:19:39 00:05:00 01:19:33 0,3 708    708 101    101 607,3 7 2
8 ПаРиК, м. Одеса 1:24:39 00:03:20 01:24:05 -47,0 698  -13  685 53    53 585,0 8 2
9 “Робінзон”, м. Київ 1:11:15 00:03:20 01:10:45 8,7 620 30,000 -20  630 66    66 572,7 9 2

Головний суддя Коган В.Г., суддя всесоюзної категорії

Головний секретар Дябло Т.Г., суддя 1 категорії