Результаты выступлений на дистанциях 5 класса по виду программы “Горные препятствия”

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму

 

XXVІІІ Відкриті обласні змагання з гірського туризму «КУБОК ХОРТИЦІ – 2009»
Протокол технічних результатів з виду програми “Гірські перешкоди” – командні змагання на дистанції V класу

08 – 11 жовтня 2009 р.

м. Запоріжжя (о. Хортиця)
Команди   Час на дистанції Дотримання Тп за Тн, бал Проходження дистанції, балів Штрафні бали Підсум-
кова сума балів
Міс-
це
гру-
па
ко-
манд
Тф, хв Тп1ф, хв Тп2ф, хв Заяв-
лені
марш-
рути,
спец-
прийоми
Незаяв-
лені
марш-
рути,
спец-
прийоми
Заяв-
лені,
але не
прой-
дені
(не вико-
нані)
Бону-
сні
марш-
рути
Ра-
зом
Пору-
шення
тех-
ніки
Загаль-
не вра-
ження
Пору-
шення
Умов
Фініш
за
особ-
ливими
Умо-
вами
Ра-
зом
1 МКС-5XL, Київська область 1:28:06 0:02:50 0:22:00 1,90 2280   -22   2258 56 5     61 2198,9 1 1
2 “Орлан”, ЦПР і ДТ, м. Дніпрод-
зержинськ
1:26:16 0:04:30 0:20:00 3,73 1473 50 -14 45 1554 60       60 1497,73 2 1
3 ХАІ, м. Харків 1:31:45 0:05:00 0:21:00 -17,50 1342 51 -14 154 1533 74       74 1441,50 3 1
4 “Фантом”, м.Львів 1:33:45 0:04:00 0:30:00 -37,50 976 293 -86 367 1550 73       73 1439,50 4 1
5 ПаРиК, м. Одеса 1:25:30 0:03:25 0:27:00 4,50 1422       1422 36       36 1390,50 5 1
6 “Абріс”, м. Горлівка 1:22:06 0:04:30 0:25:00 7,99 1223 27 -8   1242 14       14 1235,99 6 1
7 “Робінзон”, м. Київ 1:39:06 0:04:00 0:18:00 -90,10 955 411 -39   1327 83       83 1153,90 7 1
8 “Адреналін”, м. Одеса 1:37:40 0:03:21 0:25:00 -76,70 1127       1127 68       68 982,30 8 1
9 Романтик, м. Одеса 1:40:00 0:03:00 0:21:00 -100 1051 33 -40   1044 84     70 154 790,00 9 1

 

Головний суддя Коган В.Г., суддя всесоюзної категорії

Головний секретар Дябло Т.Г., суддя 1 категорії