Результаты выступлений на дистанциях 3 класса по виду программы “Спасательные технические приемы”

 
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму
 

XXVІІІ Відкриті обласні змагання з гірського туризму «КУБОК ХОРТИЦІ – 2009»
Протокол технічних результатів з виду програми “Рятувальні технічні прийоми” – командні змагання на дистанції ІІІ класу

08 – 11 жовтня 2009 р.

м. Запоріжжя (о. Хортиця)
Команди Час на дистанції Дотримання Тп за Тн, бал Проходження дистанції, балів Штрафні бали Підсум-
кова сума балів
Міс-
це
гру-
па
ко-
манд
Тф, хв Тп1ф, хв Тп2ф, хв Заяв-
лені
марш-
рути,
спец-
прийоми
Незаяв-
лені
марш-
рути,
спец-
прийоми
Заяв-
лені,
але не
прой-
дені
(не вико-
нані)
Бону-
сні
марш-
рути
Ра-
зом
Пору-
шення
тех-
ніки
Загаль-
не вра-
ження
Пору-
шення
Умов
Фініш
за
особ-
ливими
Умо-
вами
Ра-
зом
1 “Олімп” ЗНУ, м. Запоріжжя 1:01:40 0:03:00 0:30:00 -16,70 604   66 670 49    49 604 1 1
2 “Нептур”, м. Київ 0:59:57 0:02:15 0:22:00  560  -11 90 639 45    45 594 2 1
3 МКС-3XL*, Київська область 0:59:53 0:02:30 0:28:00 0,10 604   9 613 45    45 568 3 1
4 МОЦТКЕУМ, м. Миколаїв 0:57:43 0:01:15 0:24:00 2,280 536 51 -25  562 43    43 521 4 1
5 Азовці, ЗОЦТКУМ 1:06:27 0:03:00 0:30:00 -64,50 604    604 54    54 485 5 1
6 “Планета”, г. Ростов-на-Дону 1:10:00 0:04:00 0:25:35 -100 636    636 32   50 82 454 6 1
7 “Пілігрім”, ФСТК, м. Київ 1:08:29 0:01:45 0:30:00 -84,80 604    604 110    110 409 7 1
8 Слово детям, г. Кишинэу 1:10:00 0:02:30 0:35:00 -100 536 45 -25  556 47   260 307 149 8 1
9 “Одісей” ПОЦТКУМ 1:10:00 0:01:50 0:29:00 -100 432  -47  385 38   270 308 -23 9 1
10 СКІФИ – Маріуполь 1:10:00 0:03:50 0:39:18 -100 408  -55  353 45   250 295 -42 10 1
11 “Хортиця”, м.Запоріжжя 0:42:13 0:04:00 0:41:00 17,80 416    416 28    28 405 11 2
12 “Варіант”, г. Кишинэу 0:43:17 0:04:45 0:42:30 16,70 416    416 45    45 387 12 2
13 “Романтика”, КТУМ, г. Кишинэу 0:50:55 0:04:10 0:50:00 9,10 412    412 35    35 386 13 2
14 “Машинка”, м. Запоріжжя 0:56:51 0:03:00 0:56:00 3,20 416    416 67    67 352 14 2
15 “Хлібодар” – Калинівка ЗОЦТКУМ 0:46:05 0:05:00 0:43:00 13,90 372  -11  361 24    24 350 15 2
16 “Сінергетики” – ТКГ НТУУ КПИ, м. Київ 0:47:41 0:02:55 0:47:00 12,30 416    416 78    78 350 16 2
17 “Дружба”, Кишинэу-Мариуполь 0:20:00 0:07:10   44 63 -21  86 5   230 235 -149  без зал
18 МКС – 3XL, Київська область 0:00:00 0:00:00 0:00:00      0     0 не старт  не старт

Головний суддя Коган В.Г., суддя всесоюзної категорії

Головний секретар Дябло Т.Г., суддя 1 категорії