XXXVІІ відкриті обласні змагання зі спортивного гірського туризму «Кубок Хортиці – 2018». Рятувальні технічні прийоми. Умови змагань

Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації
Запорізька обласна федерація спортивного туризму

XXXVІІ ВІДКРИТІ ОБЛАСТНІ ЗМАГАННЯ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
«КУБОК ХОРТИЦІ – 2018»

м. Запоріжжя, скелі о-ва Хортиця                                                                           04–07 жовтня 2018 р.

 

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНИХ ЗМАГАНЬ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ» НА ДИСТАНЦІЇ ІІІ КЛАСУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2. Дистанція командних змагань виду «Рятувальні технічні прийоми» (Маршрутний лист, п. 3.4) складається з двох частин:

1) основної (нормативної + наднормативної) частини, яку команда в обов’язковому порядку попередньо заявляє;
2) додаткової (бонусної) частини, яку команда попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3. В «Загальних умовах» додатково вказані:

а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б) основні умови проходження дистанції «Рятувальні технічні прийоми» (§3);
в) порядок визначення результатів та розподілу місць (§4).

 

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.     Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2.     Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

 

3. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1.     Всі спортсмени під час виступу послідовно від старту (С1) і до фінішу (Ф2) відповідно до Маршрутного листа (п. 3.4) і згідно з поданою заявкою повинні пройти всі заявлені маршрути і виконати обов’язкові спецприйоми основної частини дистанції.

3.2.     Мінімальний перелік обов’язкових спецприйомів основної частини дистанції:

3.2.1.  Кожен спортсмен команди виконує:

а)        «самовилаз» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);

3.2.2.  Команда всім складом виконує:

а)        підйом «потерпілого» (не менше двох разів), в тому числі:

– підйом легко «потерпілого» (травма однієї руки) з тріщини – варіант за вибором (табл.1);
– підйом «потерпілого» з супроводжуючим (характер травми «потерпілого» і варіант – за вибором (табл.1));

б)        спуск «потерпілого» (не менше двох разів), в тому числі:

– спуск «потерпілого» з супроводжуючим (характер травми «потерпілого» і варіант – за вибором (табл.1));

в)        косий спуск «потерпілого» (один раз) (характер травми «потерпілого» і варіант – за вибором (табл.1));

г)         транспортування «потерпілого» командними крутопохилими (похилими) перилами (один раз) (характер травми «потерпілого» і варіант – за вибором (табл.1));

д)        транспортування «потерпілого» вздовж суддівських перил (один раз) (характер травми «потерпілого» і варіант – за вибором (табл.1));

3.2.3.  Команда після вибору і можливого об’єднання обов’язкових спецприйомів під час виступу в межах основної частини дистанції повинна виконати не менше двох підйомів і двох спусків «потерпілого».

3.3.     Всі «потерпілі», відповідно до п. 3.2.2 повинні мінятись.

 

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики команда включає:

4.1.     Номери спортсменів, які послідовно стають «потерпілими» на всіх заявлених маршрутах.
4.2.     Варіанти «самовилазу» спортсменів і підйому «потерпілого» з тріщини.
4.3.     Варіант косого спуска «потерпілого», з урахуванням характеру його травми.
4.4.     Варіант підйому «потерпілого» з супроводжуючим, з урахуванням характеру його травми.
4.5.     Варіант спуску «потерпілого» з супроводжуючим, з урахуванням характеру його травми.
4.6.     Варіант транспортування «потерпілого» командними крутопохилими (похилими) перилами, з урахуванням характеру його травми.
4.6.     Варіант транспортування «потерпілого» вздовж суддівських перил, з урахуванням характеру його травми.
4.7.     Варіант транспортування «потерпілого» в «коконі» (за наявністю).
4.8.     Схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому або спуску «потерпілого» по маршрутах М1, М2, М6.

 

3.4. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
командних виступів на дистанції ІІІ класу виду «Рятувальні технічні прийоми»

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанції

Нормативний час                  – Тн = 60 хв.

Загальний контрольний час – Тзг = 70 хв.

 

Перший проміжний

контрольний час             – Тп1 = 20 хв.

Другий проміжний

контрольний час             – Тп2 = 50 хв.

 

 

*     *   *

Якщо за Тп1 = 20 хв., команда не виконає

перший підйом «потерпілого» в верхні ПС,

то вона переводиться на проходження

спрощеної частини дистанції з новим То1 = 30 хв.

 

Спрощена частина:

 

1. Завершення першого підйому «потерпілого».

2. Спуск спортсменів по вірьовці в нижні ПС.

3. Фініш команди в пункті Ф1.

 

*     *   *

Якщо за Тп2 = 50 хв., команда не виконає

перший спуск «потерпілого» в нижні ПС, а також другий підйом «потерпілого» в верхні ПС,

то вона переводиться на проходження

укороченої частини дистанції з новим То2 = 60 хв.

 

Укорочена частина:

 

1. Завершення другого підйому «потерпілого».

2. Другий спуск «потерпілого» відповідно до своєї заявки з тактики.

3. «Самовилаз» спортсменів, які раніше його не виконали.

4. Фініш команди в пункті Ф1.

Відповідно до п.п.3.1 и 3.2 Умов, необхідні з запропонованих нижче рятувальних технічних прийомів команда виконує з самостійним вибором варіантів та в довільному порядку (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тп2, Тн та То
*

М1 (ПС1 – ПС2), М2 (ПС3 – ПС4)

«Самовилаз» спортсменів команди
*

М2 (ПС3 – ПС4), М6 (ПС7 – ПС4)

Підйом «потерпілого» спортсмена
*

М2 (ПС4 – ПС3), М6 (ПС4 – ПС7)

Спуск «потерпілого» спортсмена
*

ПС7

Ув’язування «потерпілого» (недієздатний) в «кокон»

відповідно до тактичної заявки команди (за наявністю)

*

М7 (ПС7 – ПС8)

Транспортування «потерпілого» спортсмена в т.ч. в «коконі»
*

Ф2

Фінішування всіх спортсменів команди по варіанту основної частини
Додаткова частина дистанціїОцінка по колонці 6 (табл. 1)

М1 (ПС1 – ПС2)

«Самовилаз» спортсменів команди (варіанти 1-5).

Підйом «потерпілого» з тріщини (варіанти 6-10).

Підйом «потерпілого» з супроводжуючим (варіанти 14, 17)

Контрольні части:

Тн и Тзг

залишаються без змін

М1 (ПС2 – ПС1)

Спуск «потерпілого» з супроводжуючим (варіанти 15, 18)

*) прядок (послідовність) виконання рятувальних технічних прийомів Умовами не регламентується.

 

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції ІІІ класу виду «Рятувальні технічні прийоми» (командні виступи)

Таблиця 1

МаршрутиНомер

варіанту

Варіанти виконання спецприйому

Залікова оцінка, балів
Позна-

чення

Граничні

пункти

ВиконаніЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567

Основна і додаткова частини дистанції

Всі МоВідповідноПереходи між маршрутами не оцінюються
Всі МВідповідноПідйоми/спуски учасників без виконання рятувального технічного прийому не оцінюється

«Самовилаз» спортсмена:

М1

М2

ПС1 – ПС2

ПС3 – ПС4

1способом «Затискач – Вірьовка» (на одному жумарі)75,3– 1,4
2способом «Рука – Рука» (на 2-х жумарах)86,0– 1,6
3способом «Затискач – Затиск»96,8– 1,8
4способом «Затискач – Стремено»107,5– 2,0
5способом «Стремено – Стремено»118,3– 2,2

Транспортування / підйом / спуск «потерпілого»:

Характер травми «потерпілого» – травма однієї руки

Спосіб підйому з «тріщини» – без супроводження:
М1ПС1 – ПС26способом «Ліва – Права»1511,3– 3,0
7способом «Груди – Нога»1410,5– 2,8
8способом «Затискач – Нога»1612,0– 3,2
9способом «Рухливий блок»1712,8– 3,4
10способом «Короткий поліспаст»1813,5– 3,6
Характер травми «потерпілого» – травма рук
Спосіб транспортування – без супроводження:
М6ПС4 – ПС711косий спуск с відтяжкою1813,5– 3,6
12косий спуск командними крутопохилими (похилими) перилами1410,5– 2,8
М6ПС7 – ПС413косий підйом командними крутопохилими (похилими)перилами1813,5– 3,6
Спосіб транспортування – з супроводженням:
М1ПС1 – ПС214підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого107,5– 2,0
М1ПС2 – ПС115спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого75,3– 1,4
М7ПС7 – ПС816транспортування вздовж суддівських перил43,0– 0,8
Характер травми «потерпілого» – не дієздатний
Спосіб транспортування – за спиною супроводжуючого:
М1ПС1 – ПС217підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого3224,0– 6,4
М1

 

ПС2 – ПС1

 

18спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого1410,5– 2,8
19спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого з нарощуванням всіх командних вірьовок2821,0– 5,6
М7ПС7 – ПС820транспортування вздовж суддівських перил64,5– 1,2
Спосіб транспортування «потерпілого» – в «коконі»:
ПС721ув’язування потерпілого в «кокон»129,0– 2,4
М7ПС7 – ПС822транспортування «кокона» вздовж суддівських подвійних перил86,0– 1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)    ЗіП         – заявлені і пройдені,           НзіП      – не заявлені і пройдені,               ЗіН         – заявлені і не пройдені.