Всеукраїнські змагання з гірських туристських спортивних походів – 2016. Заключний етап (суддівство звітів походів з гірського туризму І-ІІІ категорії складності). Інформаційний лист

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
про Всеукраїнські змагання зі спортивних гірських туристських походів I – III к.с.
(суддівство звітів за 2014 – 2016 рр.)

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Заочні змагання зі спортивних туристських гірських походів (далі – змагання) проводяться з метою сприяння подальшому розвитку спортивного гірського туризму як ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному гармонійному розвитку особистості та формування здорового способу життя.
Головне завдання змагань – визначення найсильніших серед команд, які здійснили спортивні гірські походи у високогір’ї, а також в малих горах.

2. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Змагання проводяться серед команд (туристських груп), які пройшли в 2014-2016 роках спортивні категорійні гірські походи I – ІІІ к.с. (за класифікацією, прийнятою в Україні), і які не брали участі у Всеукраїнських змаганнях зі спортивних туристських походів попередніх років.
Суддівство здійснюється з 29 по 31 січня 2017 р. у місті Запоріжжя.

3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ
3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють Міністерство молоді та спорту України (далі – Міністерство) і Федерація спортивного туризму України (далі – Федерація).
3.2. Проведення змагань здійснює Управління молоді, фізичної культури і спорту Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізька обласна федерація спортивного туризму.
3.3. Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію (далі – ГСК). Головного суддю змагань за поданням Федерації затверджує Міністерство згідно з регламентом.

 4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ
4.1. До участі в змаганнях допускаються команди (туристські групи) АР Крим, областей, міст Київ та Севастополь, спортивних та туристських клубів, навчальних закладів, військових та інших організацій, самостійні групи, які:
а) пройшли категорійний спортивний гірський маршрут в період, зазначений у п. 2 цього Інформаційного листа;
б) захистили пройдений маршрут в МКК, яка здійснювала їх випуск;
в) своєчасно подали в ГСК необхідні документи для участі в змаганнях і про проходження маршруту відповідно до вимог п.п. 5.3.1 і 5.3.2 цього листа.
4.2. Змагання проводяться одночасно за п’ятьма класами (I -ІІІ к.с. у високогір’ї і I-ІІ к.с. в малих горах) з роздільним заліком по кожному з них.
4.3. Кількість команд від регіонів і організацій не обмежується. Команди можуть формуватися з представників різних регіонів, склад команди може бути інтернаціональним.
4.4. Одна команда може одночасно брати участь в різних класах з різними маршрутами, а також в одному класі з маршрутами, пройденими в різні роки або в один рік, але в різний час.
4.5. Кількісний склад окремих команд, а також кваліфікаційний рівень і вік учасників в кожному випадку повинні відповідати вимогам діючих Правил змагань зі спортивного туризму (далі – Правила).

5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
5.1. Змагання проводяться по кожній категорії складності маршруту окремо, при наявності в кожному окремо взятому класі кворуму – не менше 6 команд. Якщо в якомусь з класів кворум буде відсутній, команди вважаються допущеними до участі в змаганнях наступного року.
5.2. Суддівство змагань складається з двох етапів:
1) спочатку кожен суддя самостійно розглядає електронні версії звітів і здійснює суддівство;
2) потім секретаріат змагань підводить підсумки на підставі оцінок, виставлених окремими суддями по кожному звіту відповідно до «Умов» (п. 6.2).
5.3. У комплект матеріалів, що надаються в ГСК командами-учасницями змагань, в обов’язковому порядку входять:
5.3.1. Попередня заявка на участь у змаганнях (п. 10) – направляється в ГСК змагань до 5 січня 2017 р
5.3.2. Звітні матеріали, що підтверджують проходження гірського маршруту, на CD диску в форматі Word або PDF або по електронній пошті, або посилання на звіт, розміщений на сайті – направляються в ГСК змагань до 10 січня 2017 р в тому числі:
а) електронна версія звіту;
б) сканована маршрутна книжка, яка підтверджує відміткою МКК проходження і залік маршруту, а також якщо мали місце зміни термінів, нитки маршруту, складу групи тощо.
5.3.3. Терміни подачі документів для участі в змаганнях контролюються за даними електронної пошти.
5.4. Звіт про пройдений маршрут повинен містити:
5.4.1. Незалежно від к.с. маршруту наступні загальні відомості про похід:
– Прізвище, ім’я та по батькові (ПІБ) керівника групи та його контактний телефон (бажано номер мобільного);
– Список групи із зазначенням ПІБ, дати народження та наявного спортивного розряду кожного учасника;
– Район, категорію складності і терміни проведення гірського походу;
– Нитку пройденого маршруту із зазначенням к.т. перевалів і їх висот;
– Кількість днювань і закидок (місць поповнення продуктами), якщо вони мали місце.
5.4.2. Залежно від к.с. маршруту наступну інформацію в обсязі не менше:
1) 1-ий клас (I к.с.):
– Графік проходження маршруту (реальний);
– Фотографії виду кожного перевалу / ГЛП з 2-х сторін і групи безпосередньо на перевалі / ГЛП в повному складі або дві фотографії при підйомі / спуску, що підтверджують повний склад групи; фотографії, що підтверджують проходження маршруту для полегшення і спрощення суддівства бажано розташовувати в міру посилань на них по тексту.
2) 2-ий клас (II к.с.), додатково до вимог по звітах I к.с .:
– Фотографії проходження окремих складних ділянок (при навішуванні перил та ін.) визначальних перевалів / ГЛП (1Б / 1б к.т.);
3) 3-ій клас (III к.с.), додатково до вимог по звітах I-II категорії складності:
– Паспорти (технічний опис) визначальних перевалів 2А к.т .;
– Фотографії проходження ключових ділянок перевалів 2А к.т .;
4) для всіх звітів І – ІІІ класів (коротко):
– Враження групи про маршрут (перевали, ГЛП), район;
– Рекомендації (коротко, якщо є цікава інформація) наступним групам з найрізноманітніших питань (під’їзди і від’їзди, оформлення перепусток, матеріально-технічне забезпечення тощо).
Команди, які беруть участь в змаганнях, можуть також надавати в ГСК відеофільм про проходження маршруту та інші матеріали, які є додатковим підтвердженням факту проходження маршруту учасниками.

 

6. СУДДІВСТВО ЗМАГАНЬ
6.1. Суддівська колегія змагань формується з обов’язковим залученням суддів з різних регіонів, які мають відповідну спортивну та суддівську кваліфікацію.
Чисельний склад суддівської колегії повинен бути таким, щоб забезпечити оцінку проходження кожного маршруту не менш ніж трьома суддями.
6.2. Суддівство змагань (оцінка проходжень маршрутів і підведення підсумків) здійснюється на підставі «Умов», що відповідають Правилам.
Суддівська колегія змагань розглядає звітні матеріали, класифікує пройдені маршрути відповідно до діючих вимог Правил, кожен суддя оцінює в балах проходження маршрутів спортивними командами та заповнює суддівські протоколи за встановленою формою.
6.3. ГСК змагань залишає за собою право коригування порядку організації суддівства, програми заключного етапу суддівства і підведення підсумків з наступним повідомленням учасників змагань про прийняті зміни.

7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
7.1. Результат команди визначається, як сума середньоарифметичних значень балів, виставлених суддями по кожному з п’яти оцінюваних показників: «Складність», «Новизна», «Безпека», «Напруженість», а також «Інформативність» (корисність).
Якщо суддів 5 і більше крайні значення показників (максимальне і мінімальне) відкидаються.
7.2. Перше місце займає команда, яка набрала максимальну суму балів, далі розподіляються місця в порядку зменшення суми балів.
Якщо кілька команд за результатами суддівства набрали рівну суму балів, то віддається перевага маршрутами з більш високим значенням результату або перевищенням (при його наявності) за показниками «Складність», потім «Безпека», і, нарешті, «Новизна».
Якщо 2/3 і більше суддів виставляють максимальну негативну оцінку за показником «Безпека», група знімається зі змагань.

8. НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ТА ПЕРЕМОЖЦІВ
Команди в кожному класі, що зайняли I, II і III місця (при наявності кворуму), нагороджуються Дипломами ФСТУ, а учасники цих команд – Дипломами ФСТУ і золотими, срібними та бронзовими медалями, відповідно зайнятим місцям, решта команд незалежно від зайнятого місця нагороджуються дипломами учасників змагань.

9. ФІНАНСУВАННЯ
9.1. Витрати, пов’язані з організацією і проведенням змагань та нагородженням переможців несуть організації, які проводять змагання.
9.2. Витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням суддів під час суддівства, несуть Федерації, що відряджають суддів.
9.3. Витрати, пов’язані з участю команд у проходженні гірських маршрутів (проїзд учасників команди туди і назад, добові в дорозі, харчування на маршруті тощо), оформленням звіту про його проходження, здійснюються за рахунок організацій, які проводять походи, а також за рахунок залучення коштів спонсорів і самих учасників.

10. ЗАЯВКА
10.1. Для участі в змаганнях необхідно подати в ГСК в терміни, обумовлені в п. 5.3.1 Попередню заявку (в довільній формі) із зазначенням:
– ПІБ керівника групи та його контактного телефону (бажано номер мобільного);
– Списку групи із зазначенням дати народження і наявного спортивного розряду кожного учасника;
– Району, категорії складності та термінів проведення гірського походу;
– Нитки пройденого маршруту з зазначенням к.т. перевалів і їх висот.
10.2. Адреса Оргкомітету змагань:
69071 м Запоріжжя, вул. Чарівна, 42, кв. 60, Штіфман А.Г. або
02175, Київ-175, а / с 28, Дябло Т.Г.
Контактні телефони Оргкомітету:
095-421-04-05 або e-mail: tryte@ukr.net – Дябло Тетяна;
050-454-15-72 або е-mail: shtіfman51@gmaіl.com – Штіфман Олександр.