Відкриті змагання Туристично-краєзнавчого центру «Княжий» зі спортивного гірського туризму на штучному рельєфі. Загальні умови

Туристично-краєзнавчий центр «Княжий»
Львівська міська федерація спортивного туризму

ВІДКРИТІ ЗМАГАННЯ ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧОГО ЦЕНТРУ «КНЯЖИЙ» ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ

м. Львів, скеледром «Бухта»                       23 березня  2019 р.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Змагання проводяться відповідно до:

чинних Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп.3.1÷3.12 і 3.15, далі–«Правила»);

Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму, 2-а редакція, затверджених Виконкомом ФСТУ 24.11.2012 року (далі – «МР»);

Положення про відкриті змагання Туристично-краєзнавчого центру «Княжий» зі спортивного гірського туризму на штучному рельєфі (далі – «Положення»);

Умов проведення змагань на дистанціях 1,2, 3 класів по виду «Рятувальні технічні прийоми» (далі – «Умови»);

Загальних умов (далі – «Загальні умови») з Додатками 1 – 4.

1.2.    Дистанції змагань складаються з двох частин (див. Умови): основної і додаткової (бонусної).

1.3.    Умови проходження додаткової частини дистанції:

1.3.1. Спортсмен може приступити до виконання програми додаткової (бонусної) частини тільки:

1)      після завершення проходження основної частини дистанції в повному обсязі, тобто після виконання всіх обов’язкових спецприйомів основної частини, які відповідають заявленим спортсменом в своїй заявці з тактики;

2)      при економії нормативного часу (Тн) при завершенні проходження основної частини дистанції.

1.3.2. Для проходження додаткової частини дистанції спортсмен здійснює перехід вздовж суддівських перил від кінцевого ПС основної частини дистанції до ПС, з якого починається додаткова частина (якщо необхідно).

1.3.3. Додаткову частину дистанції спортсмен проходить по маршрутах, вказаних в Маршрутному листі і способами (проходить і виконує), обумовленими «Умовами» (табл.1).

1.3.4. При проходженні додаткової частини допускається виконання спортсменом технічних прийомів згідно з вимогами, запропонованими додатковою частиною в Маршрутному листі.

1.3.5. Технічні прийоми, виконані при проходженні додаткової частини зараховуються, якщо вони були повністю завершені (постановка на самостраховку в цільовому ПС) в межах загального часу (Тзг).

1.4. На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів: загальний (Тзг), нормативний (Тн) і проміжний (Тп).

1.4.2. Спортсмени, які не вклалися в Тзг, Тзг1 фінішують «за особливими умовами» (п. 3.1.4).

1.5. Черговість виступів визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях обумовлюється ГСК додатково з урахуванням можливого розсіювання.

1.5.1. У передстартову зону кожен спортсмен зобов’язаний з’явитися з усім спорядженням відразу ж після старту попереднього спортсмена або за викликом. При порушенні даної вимоги спортсмени не допускаються до виступу.

1.5.2. Відповідно до п. 3.15.6.14 «Правил», спортсмен перед стартом повторно пред’являє спорядження для перевірки судді при учасниках (заступнику головного судді з виду).

1.5.3. Після виклику до старту (в стартову зону) і по закінченню 5 (п’яти!) хвилин, незалежно від ступеня готовності спортсмена, суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник з виду при наявності, на їхню думку, поважних на те причин.

1.5.4. До старту всі командні вірьовки, які спортсмен бере для проходження дистанції, повинні перебувати в збухтованому стані і без будь-яких вузлів.

1.5.5. Не допускається брати на дистанцію заздалегідь зібрані елементи страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем.

1.5.6. Перед стартом спортсмен повинен стати на самостраховку і закріпити до себе суддівську страховку. До старту навантаження елементів рельєфу і обладнання дистанції, крім перил самостраховки (ТС), не допускається.

1.6. При проходженні маршрутів і виконанні спецприйомів:

1.6.1. Вимоги до техніки руху і страховки виду «Гірські перешкоди» поширюються на аналогічні порушення у виді «Рятувальні технічні прийоми» і навпаки.

1.6.2. Суддівська страховка надається спортсмену до старту. За наявність на спортсмені під час виступу суддівської страховки відповідає сам спортсмен.

1.6.3. Відповідно до п. 30.2.9 та п 19.2 «МР» спортсмен використовує своє спорядження виключно за призначенням і схемами, які визначені розробниками-виробниками, а також враховуючи свою заявку на спорядження. Спірні питання відносно застосування того чи іншого спорядження вирішуються технічною комісією.

1.6.4. При переході між маршрутами волочіння вірьовок (петель, кінців) не допускається (1-й раз попередження, 2-ий і наступні рази – штраф по 3 бали).

1.6.5. Всі роботи по зніманню (просмикуванню) командних вірьовок виконуються тільки в граничних ПС пройденого маршруту.

1.6.6. При переходах з перечепленням між верхніми ПС до суддівських перил повинні одночасно бути пристебнуті обидві самостраховки. У ТСП ковзаючі карабіни перечіпляються по черзі.

1.6.7. Нижній кінець вірьовки, по якій здійснюється рух спортсмена, має бути обладнаний обмежувальним вузлом.

1.6.8. Підлога залу знаходиться за межами дистанції (за лінією обмеження) і навантажувати її спортсмену допускається тільки після постановки на самостраховку, якщо інше не обумовлено Умовами або Протоколом показу дистанції (інакше штраф «використання опори за обмеженням»).

1.6.9. При спуску по вірьовці руки спортсменів, що спускаються, повинні бути в рукавичках (рукавицях).

1.6.10. Організація страховки (суддівської, командної і самостраховки) – згідно з п.п. 29.1 – 29.5 та інших «МР».

1.6.11. Допускається фіксувати страховочну і транспортну вірьовки або шляхом установки після її виходу з спускового (страховочного) пристрою петлі зі схоплюючим вузлом, вузлом Бахмана або відповідного вірьовочного затискача, або застосуванням відповідних страхуючих пристроїв (наприклад, Gry-gry).

1.6.12. При особистих змаганнях допускається застосування одновірьовочної техніки,  тобто допускається поєднувати функції транспортної вірьовки і командної страховки, але при цьому необхідно обов’язково дублювати схоплюючим вузлом страховочний та/або утримуючий пристрій.

1.6.13. При підйомі спортсмена за допомогою затискачів, навколо перильної (несучої) вірьовки над верхнім затискачем з репшнура діаметром 6 мм в’яжеться підстраховуючий схоплюючий вузол, петля від якого кріпиться до спортсмена безпосередньо або через затискач.

1.6.14. Закріплення несучих вірьовок – з недопущенням порушень, обумовлених п.19.4 «МР».

1.6.15. Якщо в момент фінішу «за особливими умовами» спортсмен («потерпілий»), що залишився на дистанції, незабезпечений достатньою кількістю вірьовок для організації спуску і командної страховки, тобто для завершення безпечного виступу, спортсмен знімається з дистанції.

1.6.16. Всі вірьовочні вузли, які застосовуються спортсменами для організації страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем повинні застосовуватися виключно у відповідності зі своїм призначенням.

1.7. При проходженні основної частини дистанції не допускається перевищувати заявлену в заявці з тактики кількість маршрутів (спецприйомів).

1.8. Початок і закінчення проходження маршруту –  див. п.п.2.2 і 2.7 «МР».

1.9. При натягуванні перил переправ всіх видів допускається застосовувати поліспаст з фактором тяги ≤ 8. Застосування технічних пристроїв з агресивним зубом не допускається.

1.9.1. Після натягування перил переправи поліспастом з окремої вірьовки, з перил повинні бути зняті всі елементи поліспаста, а також всі технічні пристрої, які були застосовані в системі поліспаста.

1.9.2. Достатність натягу перил переправи контролюється лінією обмеження (ЛО) на вихідній та / або протилежній (цільовій) стороні.

1.9.3. Кріплення спортсмена до перил на переправах всіх видів здійснюють згідно з вимогами п.5.1.7 «МР».

1.10.  Дистанція вважається пройденою, якщо виконані «Умови» і «Загальні умови» з усіма доповненнями, змінами та уточненнями, визначеними Протоколами перегляду дистанцій і наради ГСК з представниками.

1.10.1. Якщо спортсмен виконав спецприйом (вчинив дію) способами, не обумовленими «Умовами» (табл.1), то його виконання оцінюється відповідно до Додатку 4.

1.10.2. За порушення інших вимог Умов (п. 1.10.1) спортсмен знімається з дистанції, якщо інше спеціально не обумовлено «Умовами».

1.10.3. Якщо покарання за допущені при виступі помилки і порушення не обумовлено Правилами, «МР», Регламентом, «Умовами» або «Загальними умовами», то їх оцінюють з точки зору порушень техніки руху і страховки в гірському туризмі та / або в альпінізмі.

1.11.  Фініш спортсмена визначається по падінню останньої просмикнутої вірьовки за умови виконання відповідної частини дистанції в повному обсязі або при відмові від просмикування вірьовок, але за умови дотримання вимог п.2.7.1 «МР».

1.11.1. Спортсмен, все командне спорядження і контрольний вантаж повинні фінішувати в межах однієї фінішної площадки Ф.

1.11.2. «Умови» передбачають «фініш за особливими умовами» – згідно з вказівками п.2.9. «МР» з уточненнями, обумовленими в §3 «Загальних умов».

1.12.  Якщо спортсмен під час виступу в одному з видів показав свою явну непідготовленість (більше 3-х підказок тренера / представника), то відповідно до п.3.3.5 Правил по визначенню головного судді (або заст. гол. судді з виду) ГСК змагань має право зняти спортсмена з подальшого виступу в даному виді.

1.13.  ГСК залишає за собою право:

1.13.1. Зміни, що вносяться до Умов за потребою, доводяться до відома спортсменів на спільному засіданні ГСК з представниками.

1.13.2. Контрольні часи (Тп, Тн і Тзг) коригують, тільки до старту четвертого спортсмена, враховуючи результати проходження трьома першими спортсменами основної частини дистанції згідно зі своєю заявкою з тактики та вимогами Умов.

1.14.  Заявки з тактики (далі – Заявка) здаються в ГСК в наступному порядку:

1.14.1. На складання Заявки виділяється час, обумовлений після показу дистанцій і роз’яснення тренерам / представникам (капітанам) умов проходження дистанції і проведення змагань.

1.14.2. Порядок, час і черговість обов’язкової здачі Заявок обумовлюються ГСК.

1.14.3. Спортсмени, які не здали Заявку, караються:

1) у встановлений графіком час – штрафом 20 балів;
2) після початку виступів з даного виду – зняття з даного виду змагань.

1.15.  Невід’ємною частиною «Загальних умов» є наступні Додатки (див. п. 1.1, п.п. 5):

1.15.1. Умови подачі  та розгляду Протестів викладені в Додатку 1.
1.15.2. Особливі умови допуску до змагань обумовлені в Додатку 2.
1.15.3. Способи виконання спецприйомів в Додатку 3.
1.15.4. Окремі випадки суддівства тактики в Додатку 4.

 

2. ОСНОВНІ УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙ

2.1.    Організація спуску/підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вказівками п. 4.3 «МР», а виконання спецприйомів – згідно з вказівками Додатка 3 «Загальних умов».

2.2.    Спортсмен стає «потерпілим» відповідно до вказівок п. 4.4.1, перестає бути «потерпілим» – п.4.4.4 «МР».

2.3.    Характер травми «потерпілого» обумовлюється в Маршрутному листі і Таблиці №1 «Умов».

2.4.    У разі порушення вимог пунктів 2.1, 2.2 та / або 2.3 виконання спецприйому (проходження маршруту) не зараховується.

2.5     Транспортування «аварійного вантажу» зараховується згідно «МР».

2.6.    При спуску-підйомі «потерпілого» («аварійного вантажу»):

2.7. Аварійний (фіксуючий) пристрій виконується згідно з вказівками п.п. 4.3.6 і 4.3.7 «МР» (крім випадку, обумовленого п. 19.8.3.2)

2.8.    Спортсмени виконуючи «самовилаз», здійснюють його: 1-й раз – по суддівських вертикальних перилах, а решта разів – по командних вертикальних перилах, тобто суддівські вертикальні перила надаються спортсмену по одному разу при проходженні основної та додаткової частини.

2.9. Суддівська страховка під час проходження основної і додаткової частини повинна бути на спортсмені весь час (крім часу коли спортсмен знаходиться на самостраховці в ПС).

2.10. Командні крутопохилі перила обладнуються спортсменами одинарними.

2.11.  Спортсмени, які не надали в заявці з тактики схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому або спуску «потерпілого», отримують оцінку цих спецприйомів з коефіцієнтом 0,75 (кол. 6, табл.1).

 

3. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1.    Загальні положення

3.1.1. Спортсмени, які пройшли дистанцію з економією Тн – отримують бонуси за кожну хвилину економії в розмірі 2 бали або право пройти маршрут (виконати спецприйом) додаткової частини дистанції згідно з відповідним Маршрутним листом для кожного виду програми.

3.1.2. Якщо спортсмен при проходженні основної та додаткової частин дистанції перевищив Тн в межах Тзг, за кожну хвилину перевищення отримує штраф 2 бали.

3.1.3. Спортсмени, які не вклалися в загальний контрольний час  при проходженні відповідної частини дистанції (основної або спрощеної) фінішують «за особливими умовами», тобто по закінченню Тзг припиняють виступ і отримують штрафи:

1)      основний – згідно з таблицею «Номінальної оцінки» (табл. 1) «Умов» відповідного виду:

– тільки при проходженні основної частини дистанції – за попередньо заявлені і не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми);

– при проходженні спрощеної частини дистанції – спортсмени не караються основним штрафом за не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми), передбачені цією частиною, в т.ч. за попередньо заявлені та не заявлені;

2) додатковий – в межах основної або спрощеної частини дистанції, яку проходить спортсмен:

  • за кожен пункт (ПС, включаючи Ф та ін.), що не відвідав або не встиг пройти:

– рюкзак з контрольним (аварійним) вантажем    – по 4 бали,

– «потерпілий» (лялька або «кокон»)                    – по 8 балів;

  • незалежно від місця знаходження на дистанції за кожного (у):

– спортсмена у виді «Рятувальні техприйоми»      – по 8 балів,

– одиницю основного спорядження                      – по 6 балів.

3.1.4. Виконані спецприйоми в межах спрощеної частини дистанції з числа раніше незаявлених оцінюють по таблиці «Номінальної оцінки» «Умов», як «Не заявлені, але пройдені» (кол. 6, табл. 1).

3.1.5. Спортсмени, які не вклалися в Тзг при проходженні додаткової частини дистанції, закінчують виступ  при закінченні Тзг і отримують додатковий штраф:

  • за кожну залишену на дистанції:

– одиницю основного спорядження                    – по 6 балів.

3.2.    Порядок визначення результатів на дистанціях кожного класу

3.2.1. Результат виступу спортсмена на дистанції кожного класу визначається відповідно до п. 3.15.8.2. Правил.

3.2.2. За значимістю результатів виступів на дистанції кожного класу спортсмени діляться в низхідній послідовності на кілька груп, зокрема, які:

а)       1-а група – повністю пройшли основну частину дистанції і в повному обсязі пройшли обов’язкові маршрути (виконали обов’язкові спецприйоми) основної частини дистанції в межах Тзг, а також, в повному обсязі пройшовши обов’язкові маршрути (виконавши обов’язкові спецприйоми) основної частини дистанції фінішували по «особливих умовах» в межах Тзг;

б)      2-а група – не повністю пройшли основну частину дистанції і не в повному обсязі пройшли обов’язкові маршрути (виконали обов’язкові спецприйоми) основної частини дистанції в межах Тзг в тому числі і фінішували за «особливими умовами» в межах Тзг;

в)      3-а група – повністю пройшли спрощену частину дистанції, а також фінішували за «особливими умовами» в межах Тзг1.

3.2.3. У разі рівної суми балів у двох або більше спортсменів однієї групи, більш високе місце займає спортсмен, у якого менше штрафних балів з техніки, а в разі їх рівності – який стартував раніше.