Відкриті змагання ТКЦ “Княжий – 2019”. Загальні умови

Туристично-краєзнавчий центр «Княжий»
Львівська обласна федерація спортивного туризму

ВІДКРИТІ ЗМАГАННЯ ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧОГО ЦЕНТРУ «КНЯЖИЙ» ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ

м. Львів, скеледром «The Wall»                                    6-7 грудня  2019 р.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Змагання проводяться відповідно до:

чинних Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп. 3.1 ÷ 3.12 і 3.15, далі – «Правила»);

Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму, 2-а редакція, затверджених Виконкомом ФСТУ 24.11.2012 року (далі – «МР»);

Положення про Відкриті змагання Туристично-краєзнавчого центру «Княжий» зі спортивного гірського туризму на штучному рельєфі (далі «Положення»);

Умов проведення змагань з виду «Гірські перешкоди» на дистанціях І та ІІ класу (далі – «Умови» виду);

Загальних умов (далі – «Загальні умови») з Додатками 1 – 4.

1.2. На проходження дистанцій встановлюються два види контрольних часів: загальний (Тзг) і нормативний (Тн).

1.2.1. Спортсмени, які не вклалися в Тзг  фінішують «за особливими умовами» (п. 2.1.3).

1.3. Черговість виступів визначається жеребкуванням.

1.3.1. У передстартову зону кожний спортсмен зобов’язаний з’явитися з усім спорядженням відразу  після старту попереднього спортсмена або за викликом. При порушенні даної вимоги спортсмени не допускаються до виступу.

1.3.2. Відповідно до п. 3.15.6.14 «Правил», спортсмен перед стартом пред’являє спорядження для перевірки судді при учасниках (заступнику головного судді з виду).

1.3.3. Після виклику до старту (в стартову зону) і по закінченню 5 (п’яти!) хвилин, незалежно від ступеня готовності спортсменів, суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник на дистанції при наявності, на їхню думку, поважних на те причин.

1.3.4. Перед стартом спортсмен повинен стати на самостраховку та закріпити до себе суддівську страховку. До старту навантаження елементів рельєфу і обладнання дистанції, крім перил самостраховки (ТС), не допускається.

1.4. При проходженні маршрутів:

1.4.1. Суддівська страховка надається спортсменам до старту. За наявність на спортсменах під час виступу суддівської страховки відповідають самі спортсмени.

1.4.2. Підніжжя стенду знаходиться за межами дистанції (за лінією обмеження) і навантажувати його спортсменам допускається тільки після постановки на самостраховку, якщо інше не обумовлено Умовами (інакше штраф «використання опори за обмеженням»).

1.4.3. При спуску по вірьовці руки спортсменів повинні бути в рукавичках (рукавицях).

1.4.4. Організація страховки (суддівської,  самостраховки) – згідно з п.п. 29.1 – 29.5 та інших «МР».

1.4.5. Якщо спортсмен пройшов маршрут або виконав спецприйом (вчинив дію) способами, не обумовленими «Умовами» (табл.1), то його проходження (виконання) оцінюється відповідно до Додатку 4.

1.4.6. За порушення інших вимог Умов  спортсмен знімається з дистанції.

1.4.7. Якщо покарання за допущені при виступі помилки і порушення не обумовлено Правилами, «МР», «Положенням», «Умовами» або «Загальними умовами», то їх оцінюють з точки зору порушень техніки руху і страховки в гірському туризмі та / або в альпінізмі.

1.5. «Умови» передбачають «фініш за особливими умовами» – згідно з вказівками п.2.9. «МР» з уточненнями, обумовленими в §2 «Загальних умов».

1.6. ГСК залишає за собою право:

1.6.1. Зміни, що вносяться до Умов за потребою, доводяться до відома спортсменів на спільному засіданні ГСК з представниками.

1.6.2. Контрольні часи (Тн і Тзг) коригують, тільки до старту четвертого спортсмена, враховуючи результати проходження трьома першими спортсменами дистанції згідно зі своєю заявкою з тактики та вимогами Умов.

1.7. Заявки з тактики (далі – Заявка) здаються в ГСК в наступному порядку:

1.7.1. На складання Заявки виділяється час, обумовлений після показу дистанцій і роз’яснення тренерам / представникам (капітанам) умов проходження дистанції і проведення змагань.

1.7.2. Порядок, час і черговість обов’язкової здачі Заявок обумовлюються ГСК.

1.7.3. Спортсмени, які не здали Заявку, караються:

1) у встановлений графіком час – штрафом 20 балів;

2) після початку виступів з даного виду – зняття з даного виду змагань.

1.8. Невід’ємною частиною «Загальних умов» є наступні Додатки (див. п. 1.1, п.п. 5):

1.8.1. Умови подачі  та розгляду Протестів викладені в Додатку 1.

1.8.2. Особливі умови допуску до змагань обумовлені в Додатку 2.

1.8.3. Способи виконання спецприйомів в Додатку 3.

1.8.4. Окремі випадки суддівства тактики в Додатку 4.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

2.1. Загальні положення

2.1.1. Спортсмени, які пройшли дистанцію з економією Тн – отримують бонуси за кожну хвилину економії в розмірі 2 бали.

2.1.2. Якщо спортсмен при проходженні дистанції перевищив Тн в межах Тзг, за кожну хвилину перевищення отримує штраф 2 бали.

2.1.3. Спортсмени, які не вклалися в загальний контрольний час (п. 1.5.2) при проходженні дистанції фінішують «за особливими умовами», тобто по закінченню Тзг припиняють виступ і отримують штрафи:

1) основний – згідно з таблицею «Номінальної оцінки» (табл. 1) «Умов» дистанції:

– за попередньо заявлені і не пройдені маршрути;

2) додатковий:

за кожен пункт (ТС, включаючи Ф та ін.), що не відвідав або не встиг пройти  спортсмен  – по 6 балів,

2.2. Порядок визначення результатів на окремих дистанціях

2.2.1. Результат виступу спортсмена визначається відповідно до п. 3.15.8.2. Правил в кожному класі дистанцій та кожній віковій групі окремо.

2.2.2. За значимістю результатів виступів одному класі дистанцій та в одній віковій групі спортсмени  діляться в низхідній послідовності на кілька груп, зокрема, які:

а) 1-а група – повністю пройшли всі маршрути в межах Тзг, а також фінішували по «особливих умовах» в межах Тзг;

б) 2-а група – не повністю пройшли маршрути дистанції в межах Тзг в тому числі і фінішували за «особливими умовами» в межах Тзг;

2.2.3. У разі рівної суми балів у двох або більше спортсменів однієї групи, більш високе місце займає спортсмен, у якого менше штрафних балів з техніки, а в разі їх рівності – який стартував раніше.