Умови змагань з виду «Рятувальні технічні прийоми», командні змагання на дистанції IV класу

Федерація спортивного туризму України Кубок України зі спортивного туризму – гірський туризм (скельно-льодові дистанції)
смт Ворохта                                                     16-19 лютого 2017 р.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНИХ ЗМАГАНЬ З ВИДУ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ» НА СКЕЛЬНО-ЛЬОДОВІЙ ДИСТАНЦЇЇ  IV КЛАСУ

 1. Загальні положення

1.1. Дані «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2. Дистанція виду «Рятувальні технічні прийоми» (п. 3.1.2, Маршрутний лист №1) складається з двох частин:
1) основної (нормативної + наднормативної) частини, яку команда в обов’язковому порядку попередньо заявляє;
2) додаткової (бонусної) частини, яку команда попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.2.1. Основна частина дистанції по характеру проходження учасниками передбачає також укорочений варіант проходження.

1.3. У «Загальних умовах» додатково вказані:
а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б) основні умови проходження дистанції «Рятувальні технічні прийоми» (§3);
в) порядок визначення результатів і розподілу місць (§4).

 

2. Обладняння дистанції

2.1.Усі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Усі ПС обладнані подвійними перилами і додатково кожен з них необхідною кількістю точок страховки (ТС) у вигляді заглушених карабінів (кілець) і петель, на що буде детально звернено увагу при показі дистанції.

 3. Опис проходження дистанції

3.1. Умови проходження основного варіанту дистанції.
Усі спортсмени команди повинні послідовно від старту (С) і до фінішу (Ф) побувати в усіх ПС передбачених Маршрутним листом|аркушем| №1, і здійснити по відповідним маршрутам, транспортування «кокона» та «потерпілих» №№ 1, 2, 3 підйоми з тріщини, а також кожен спортсмен команди повинен здійснити «самовилаз». Всі прийоми мають бути виконані способами, обумовленими «Умовами» (див. Таблицю 1).
Розміщення учасників перед стартом довільне: в ПС1 або ПС2. «Лялька» в ПС1 на самостраховці.

3.2. Обов’язковими прийомами є: в’язання кокона, самовилаз з тріщини всіма учасниками різними способами, підйом «кокона» в ПС2, траверс кокона по М2, транспортування кокона по переправі М3, один з варіантів спуску «потерпілого» по М4, спуск кокона по М4.

Усі системи поліспастів та спусків підстраховується схоплюючим.

На маршруті М2, М3, М6 та М7 подвійні командні перила.

Антимаятник не обов’язковий.

3.3. Транспортування кокона по всіх маршрутах, крім маршруту М3, виконується із супроводжуючим.

3.4. Рух учасників по маршрутах М6 та М7 для закріплення командних перил виконується в 3 такти з організацією не менше трьох ППС.

3.5. Фініш команди фіксується при постановці на самостраховку всіх учасників і «кокона» в ПС8 (Ф) та звільненні дистанції від усього командного спорядження.

 

4. Заявка з тактики

 

У заявку з тактикикоманда включає відповідно до Таблиці 1:

4.1.      Номери учасників, які послідовно стають «потерпілими» на усіх маршрутах.

4.2.      Способи «самовилазу» учасників команди з «тріщини».

4.3.      Способи підйому «потерпілих» з «тріщини».

4.4.      Способи транспортування «кокона» по маршрутам.

4.5.      Спосіб спуску «потерпілого», «кокона» з супроводжуючим.

4.6.     Схему поліспасту в ПС7 для підйому по М6, схему антимаятнику в ПС9 при спуску по маршруту М7 необхідно намалювати на зворотній стороні заявки з тактики.

4.7.   Схему транспортування по маршрутах М1, М4 необхідно намалювати на зворотній стороні заявки з тактики.

3.1.2. Маршрутниий лист № 1
умов проходження дистанції IV класу виду «Рятувальні технічні прийоми»

№ пп

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи і

умови їх виконання

Основна частина дистанціїЗагальний Тзг = 100 хв.

Нормативний Тн = 90 хв.,

Проміжний Тп1= 55 хв.

 

 

Якщо за час Тп1 «кокон» та супроводжуючий не стали на самостраховку в ПС7, команда переводиться на укорочений варіант дистанції з новим Тзг1 = 65 хв

 

Укорочений варіант:

1. Команда завершує транспортування по маршруту М6 (ПС6-ПС7).

2. Фінішування в Ф1 (ПС7).

1

М1 (ПС1-ПС2)

Самовилаз з тріщини.

Підйом потерпілого №1. Підйом «кокона»

2

М2 (ПС2-ПС3)

Траверс. Транспортування «кокона»

3

М3 (ПС3- ПС4)

Транспортування потерпілого № 2 та «кокона» по командним горизонтальним перилам

4

М4 (ПС4-ПС5)

Спуск потерпілого №3. Спуск «кокона»

5

М5 (ПС5-ПС6)

Транспортування «кокона»вздовж суддівських перил

6 М6 (ПС6-ПС7) Косий підйомом «кокона» по командним перилам
Проміжний контрольний час Тп1 = 55 хв
7

М7 (ПС7-ПС8)Косий спуск «кокона» по командним перилам

8Фінішування в Ф
Додаткова (бонусна частина) дистанції – не заявляється1. Виконується без спорядження, яке не задіяне

2. Контрольні часи залишаються без зміни.

3. Прийом зараховується кожному учаснику окремо

9Самовилази учасників по маршрутам М10, М11

 

Номінальна оцінка
способів і варіантів проходження дистанції ІV класу виду «Рятувальні технічні прийоми» (командні змагання)

Таблиця 1

МаршрутиНомер варіантаВаріанти виконання спецприйомуЗалікова оцінка, балів
Позна-
чення
Граничні пунктиВиконаніЗіН, m=0.10
ЗіП*, к = 1НЗіП*, n=0.75
1234567
Основна і додаткова частини дистанції
МоВідповідноПереходи між маршрутами не оцінюються
М–М7ВідповідноПідйоми/спуски учасників без виконання рятувальних технічних прийомів не оцінюються
«Самовилаз» учасника:
М1

М4а

ПС1– ПС2

ПС5– ПС4

1способом «Затиск – Вірьовка» (на одному жумарі)75,3– 0,7
2способом «Рука – Рука» (на 2-х жумарах)86,0– 0,8
3способом «Затиск – Затиск» (на жумарі + затиск)96,8– 0,9
4способом «Затиск – Стремено»107,5– 1,0
5способом «Стремено – Стремено»129,0– 1,2
Транспортування / підйом / спуск «потерпілого»:
Характер травми «потерпілого» – травма однієї руки
Спосіб підйому з «тріщини» – без супроводження:
М4

М6

М3

 

ПС5– ПС4

ПС – ПС7

ПС3– ПС4

 

6способом «Ліва – Права»86,0– 0,8
7способом «Груди – Нога»96,8– 0,9
8способом «Затиск – Нога»107,5– 1,0
9способом «Рухомий блок»1410,5– 1,4
10способом «Ножний поліспаст»1511,3– 1,5
11способом «Короткий поліспаст»1813,5– 1,8
Характер травми «потерпілого» – травма рук
Спосіб транспортування – за спиною супроводжуючого:
М4ПС4– ПС512спуск напряму1410,5– 1,4
13спуск з нарощуванням2418– 2,4
Спосіб транспортування «потерпілого» – в «коконі»:
ПС114ув’язування «потерпілого» в «кокон»129– 1,2
М1ПС1– ПС215підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого224– 3,2
М5ПС5– ПС616вздовж суддівських перил75,3– 0,7
М4ПС4– ПС517спуск напряму1410,5– 1,4
18спуск з нарощуванням2216,5– 2,2
М2ПС2– ПС319транспортування «кокону»1612– 1,6
М3ПС3– ПС420транспортування «кокона» по подвійним командним перилам3627– 3,6
М6ПС6– ПС721транспортування в волокушах без допомоги супроводжуючого4030– 4,0
22транспортування в волокушах з допомогою супроводжуючого2619,5– 2,6

М7

 

ПС7– ПС8

 

23спуск «кокона» по похилим командним перилам з нарощуванням3828,5– 3,8
24спуск «кокона» по похилим командним перилам напряму2015– 2,0
25використання анти маятника – додатково до оцінки в варіантах 23 и 2464,5– 0,6

*) ЗіП – заявлені і пройдені,      НЗіП – не заявлені і пройдені,       ЗіН – заявлені і не пройдені