Таблица оценки спортивного мастерства территориальных федераций

Таблиця оцінки спортивної майстерності

територіальних федерацій спортивного туризму

на всеукраїнських змаганнях 2014 року (та кількість команд )

№№

п/п

Регіон

КУ
(пішо-
хід
ний)
у  при-
мі
щенні
06-
09.02

КУ
(вод-
ний)

28.03-
31.04

ЧУ “Че-
ре-
мош”
(вод-
ний)
23-
29.04

ЧУ
(пішо-
хід-
ний,  похо-
ди,
очний)
01-
14.05

Кубок  України (вітриль-
ний),  3/.04-
07.05

Кубок України (водний) “Срібна регата Побужжя”

Кубок
України
(вело)
28.05-
02.06

Чемпіонат України            (пішо-хідний),
02-
07.07

Чемпіонат
України     (вітриль-
ний)
02-11.08

Кубок України (водний)
„Південний Буг,   13-17.09

Чемпіонат України (воднй)
серд юніорів, 11-16.09

Чемпіонат України (пішо-хідний)
серд юніорів, 11-16.09

Чемпіонат України (гірський), 26-29.09

Чемпіонат України (вело-сипедний)
01-05.10

Кубок  України (гірський), 14-16.11

Чемпіонат України (лижний)
11-14.12

Чемпіонат України зі спортивних
туристських походів (2013)

Всього
очок

Зайня-
те місце

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

АР Крим

52

52

26

2

Вінницька обл.

216

94

836
(2)

808

(2)

654

(2)

231

198

118

400

458

4013

І

3

Волинська обл.

44

1533(2)

1577

12

4

Дніпропетров.обл.

32

76

205

390

52

152

62(5)

1004

1973

9

5

Донецька обл.

254

0

176

374

804

16

6

Житомирська обл.

0

0

162

162

24

7

Закарпатська обл.

228

228

23

8

Запорізька обл.

16(2)

605

621

17

9

Івано-Франків.обл.

138

64

312(2)

139

114

96

56

208

484

1611

10

10

Київська обл.

0

208

52

1288

1548

13

11

Кіровоградська

0

141

0

208

349

20

12

Луганська обл..

808
(2)

462

152

1416

14

13

Львівська обл.

359
(6)

350
(2)

156

173

244

512

242

2036

7

14

Миколаївська обл.

380

852

228

128

1588

11

15

Одеська обл.

420

644

1565

2629

5

16

Полтавська обл.

478

560

(2)

0

330

195

297

270

2130

6

17

Рівненська обл.

316

316

22

18

Сумська обл.

44

128

156

328

21

19

Тернопільська

0

77

77

25

20

Харківська обл.

78

553

116

384

96

152

51(3)

544

1974

8

21

Херсонська обл.

684

356

1040

15

22

Хмельницька обл.

26

156
(2)

1692(3)

888

(2)

22

2784

4

23

Черкаська обл.

0

27

24

Чернівецька обл.

267
(2)

408
(4)

434

752 (2)

1053 (2)

128

3042

ІІІ

25

Чернігівська обл.

272
(4)

192

32

496

19

26

м. Київ

128
(2)

58

894

(4)

104

526

620

1022

3352

ІІ

27

м. Севастополь

564

564

18

Разом  очок, в т.ч.:

1908

890

1890

2388

1548

1484

453

4626

1506

971

1464

1916

2056

1899

129

3406

8182

36716

ФСТ «Україна»/

СК МОНУ

1864/
44

890/
0

1890/
0

1708/

680

1548/

0

1484/

0

314/

139

2898/

1728

1506/
0

971/
0

0/
1464

0/
1916

1928/

128

1899

/0

97/
32

2461

/945

4399/

3243

36716/
26397

Загальна сума очок –  36716,  у т.ч.:  ФСТ «Україна» – 26397

КФВС МОН України – 10319

Віце-президент ФСТУ                                                                                 В.Соколов