Семінар суддів. Запоріжжя – 2019. Теми для підготовки реферетів, відео, презентацій

ТЕМИ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ
слухачами семінару зі спортивного гірського туризму

Примітка: реферати представляють тільки судді, які мають 2-у і вище суддівську категорію з гірського туризму.

1. Варіанти способів забезпечення просмикування (зняття) перил підвісний переправи (горизонтальної, крутопохилої) при натягу перил з вихідної і з протилежного (цільової) сторони.

2. При підйомі «потерпілого» різними способами з «тріщини» – варіанти організація підстраховування (системи утримання) і блокування від зворотного ходу (аварійної системи) при виступі зв’язок.

3. Варіанти організація обнесення «потерпілого» в «коконі» з супроводжуючим вздовж крутого схилу командою з 6-ти учасників (розстановка довільна) через перешкоду складної конфігурації (підйом ≈ 5 м, траверс ≈ 7 м і далі спуск ≈ 5 м).

4. Варіанти організація обнесення «потерпілого» в «коконі» з супроводжуючим вздовж крутого схилу командою з 4-х учасників (розстановка довільна) через перешкоду складної конфігурації (підйом ≈ 5 м, траверс ≈ 7 м і далі спуск ≈ 5 м).

5. Варіанти організації суддівської страховки при проходженні маршруту, на якому послідовно виконується підйом ≈ 7 м, траверс (лазіння) ≈ 5 м і далі підйом ≈ 7 м.

6. Варіанти організації (описати) способів спуску «потерпілого» за спиною супроводжуючого при командних змаганнях.

7. Варіанти організації (описати) способів спуску «потерпілого» за спиною супроводжуючого при змаганнях зв’язок.

8. Варіанти організації (описати) способів спуску останнього учасника із забезпеченням просмикування (зняття) вірьовки для спуску.

9. Заходи щодо забезпечення безпеки при проведенні тренувальних занять на скельному стенді в закритих приміщеннях.

10. Описати відмінні риси отриманих навичок учасниками під час проведення навчально-тренувальних занять на стенді і на природному скельному рельєфі.

11. Описати відмінні риси компілятивною (підсумовуючої) і бонусної (заохочувальної) систем визначення результатів виступу.

12. Організація страховки (самостраховки) при виступі зв’язок на змаганнях виду «Рятувальні технічні прийоми» при підйомі «потерпілого» з тріщини різними способами.

13. Ув’язування потерпілого в «кокон» і способи транспортування.

14. В’язання ношей з жердин і способи їх транспортування.

15. Розробити детальний план проведення інструктажу учасників відділення з безпеки перед виходом на заняття по проходженню різних типів гірського рельєфу.

16. Розробити план-конспект для проведення занять по темі «Проходження маршрутів на скельному рельєфі».

17. Розробити план-конспект для проведення занять по темі «Проходження маршрутів на льодових схилах».

18. Розробити план-конспект для проведення занять по темі «Проходження маршрутів на снігових схилах».

19. Розробити план-конспект для проведення занять по темі «Проходження маршрутів на трав’янистих і осипних схилах».

20. Розробити план-конспект лекції «Робота суддівської колегії при проведенні змагань виду« Рятувальні технічні прийоми».

21. Розробити план-конспект лекції «Робота суддівської колегії при проведенні змагань виду« Гірські перешкоди».

22. Розробити детальний план підготовки і проведення в польових умовах гірських змагань з двох видів програми.

23. Розробити детальний план роботи Головного судді змагань.

24. Скласти детальний перелік спорядження, матеріалів та інвентарю для проведення командних змагань з двох видів програми на дистанціях в польових умовах.

25. Описати способи підйому і спуску потерпілого.

26. Розробити Умови (і скласти схему) проведення змагань зв’язок з виду «Гірські перешкоди» на дистанції III класу при висоті полігону ≈ 10 м.

27. Розробити Умови (і скласти схему) проведення змагань зв’язок з виду «Рятувальні технічні прийоми» на дистанції III класу при висоті полігону ≈ 10 м.

28. Розробити Умови (і скласти схему) проведення командних змагань з виду «Рятувальні технічні прийоми» з проходженням першої частини дистанції зв’язками на дистанції III класу при висоті полігону ≈ 10 м.

29. Форми льодового рельєфу, техніка пересування і страховка.

30. Форми скельного рельєфу, техніка пересування і страховка.

31. Облаштування бівуаку на різних формах гірського рельєфу.

32. Докладний план проведення першого спільного засідання ГСК з представниками команд та урочистого відкриття змагань.

33. Перелік пропозицій щодо вдосконалення змагань з виду «Гірські перешкоди» (детальний опис пропозицій).

34. Перелік пропозицій щодо вдосконалення змагань з виду «Рятувальні технічні прийоми» (детальний опис пропозицій).

35. Реферат на вільну тему, пов’язану з проведенням навчально-тренувальних занять з підготовки учасників змагань з гірського туризму.

36. Одинарні, складові і суміщені дистанції двох класів (описати).

37. Правила суддівського контролю при виступах.

38. Скласти план роботи головного секретаря змагань з гірського туризму

39. Описати порядок визначення виконання спортивних нормативів на змаганнях з гірського туризму.

40. Описати порядок роботи комісії по допуску до змагань.

41. Описати порядок прийому та розгляду протестів.

42. Порядок опрацювання секретаріатом Карточки судді з тактики після завершення виступу команди.

43. Описати визначення кваліфікаційного рейтингу виду програми при змаганнях особистих, зв’язок, команд у складі 4х спортсменів, команд у складі 6 спортсменів.

додаткова інформація

1. Реферат є викладенням слухачем обраної теми, і має бути представлений у вигляді:

1.1.Тітульного листа із зазначенням:

– Найменування теми реферату;

– Прізвища, імені та по батькові автора;

– Суддівської категорії або тренерської кваліфікації (місця роботи, проведення тренувань) автора;

– Домашньої адреси і номерів контактних телефонів.

1.2.Тексту безпосередньо реферату (розкриття обраної теми).

1.3. Списку використаної літератури.

2. Обсяг тексту реферату повинен становити не менше 1,5 – 2 сторінок формату А4.3. Представники одного регіону зобов’язані подати реферати на різні теми (узгодження слухачам виконати самостійно).

3. Не дозволяється повторювати свій реферат минулого року.

 

Теми для підготовки презентацій та відео

1. Ув’язування «потерпілого» в «кокон»

2. Подолання скельного або штучного рельєфу з використанням льодового інструменту (стенд).

3. Проходження «тірольських перил» – приклад

4. «Самовилаз» спортсмена: способом «Затискач – Вірьовка» (на одному жумарі)

5. «Самовилаз» спортсмена способом «Рука – Рука» (на 2-х жумарах)

6. «Самовилаз» спортсмена способом «Затискач – Затискач»

7. «Самовилаз» спортсмена способом «Затискач – Стремено»

8. «Самовилаз» спортсмена способом «Стремено – Стремено»

9. Спосіб підйому «аварійного вантажу» «На собі»

10. Спосіб підйому «аварійного вантажу» «Контрупор»

11.Спосіб підйому «аварійного вантажу» «Рухливий блок»

12. Спосіб підйому «аварійного вантажу» «Короткий поліспаст»

13. Спосіб підйому «аварійного вантажу» командними крутопохилими перилами

14. Спосіб спуску «аварійного вантажу» «На собі»

15. Спосіб спуску «аварійного вантажу» «Самовипуск»

16. Спосіб спуску «аварійного вантажу «Активний»

17. Спосіб спуску «аварійного вантажу командними крутопохилими перилами

18. Спосіб підйому з «тріщини» – без супроводження (травма однієї руки) «Ліва – Права»

19. Спосіб підйому з «тріщини» – без супроводження (травма однієї руки) «Груди – Нога»

20. Спосіб підйому з «тріщини» – без супроводження (травма однієї руки) «Затиск – Нога»

21. Спосіб підйому з «тріщини» – без супроводження (травма однієї руки) «Рухливий блок»

22. Спосіб підйому з «тріщини» – без супроводження (травма однієї руки) «Короткий поліспаст»

23. Спосіб транспортування – без супроводження (травма рук) косий спуск с відтяжкою

24. Спосіб транспортування – без супроводження (травма рук) косий спуск командними крутопохилими (похилими) перилами

25. Спосіб транспортування – без супроводження (травма рук) косий підйом командними крутопохилими (похилими)перилами

26. Спосіб транспортування – з супроводженням (травма рук): підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого

27. Спосіб транспортування – з супроводженням (травма рук) спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого

28. Спосіб транспортування – з супроводженням (травма рук) транспортування вздовж суддівських перил

29. Спосіб транспортування – за спиною супроводжуючого (потерпілий не дієздатний) підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого

30. Спосіб транспортування – за спиною супроводжуючого (потерпілий не дієздатний) спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого

31. Спосіб транспортування – за спиною супроводжуючого (потерпілий не дієздатний) спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого з нарощуванням всіх командних вірьовок

32. Спосіб транспортування – за спиною супроводжуючого (потерпілий не дієздатний) транспортування вздовж суддівських перил

33. Транспортування «потерпілого» – в «коконі»: транспортування «кокона» вздовж суддівських подвійних перил

 

Опис більшості прийомів наведений в Додатку 3 до Загальної частини умов всіх змагань.

Вимоги до відео: тривалість min. 12 секунд, maх. 6 хвилин, цифрова роздільна здатність не менше 1280х720 пікселів, співвідношення сторін 16:9 або 4:3, горизонтальне положення у разі зйомки на телефон.