Звіт за гірський похід 2 к.с. Північним Тянь-Шанем