Звіт про туристський споривний похід 1 к.с. по Західному Кавказу