Звіт про гірський туристський спортивний похід ІІ к.с. Східна частина центрального Тянь-Шаня Хребет Терске́й Ала-То́о