Регламент проведения заключительного этапа Всеукраинских соревнований по спортивным горным походам I – III к.с.

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Віце-президент Федерації
спортивного туризму України
__________ Бабенко Ю.І.
“__” грудня 2015 р.

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

проведення заключного етапу (суддівство звітів походів з гірського туризму) всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів І-ІІІ категорії складності

 

1. Цілі та завдання

Заключний етап (суддівство звітів про походи з гірського туризму) Всеукраїнських змагань з туристських спортивних походів І–ІІІ категорії складності (к.с.) – далі по тексту змагання, проводиться з метою:

визначення найсильніших команд, що здійснили походи з гірського туризму;

широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;

подальшого розвитку гірського спортивного туризму і його популяризації в державі;

підвищення рівня майстерності спортсменів;

активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях;

підведення підсумків роботи в спортивних організаціях.

 

2. Строки і місце проведення змагань

Змагання проводяться з 06 по 08 травня 2016 року у м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, 46А, в приміщенні ОЦТКСЕУМ.

 

3. Організація та керівництво проведенням змагань

Керівництво проведенням змагань здійснюється Федерацією спортивного туризму України (далі – Федерація або ФСТУ).

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань покладається на комісію з гірського туризму Федерації, комісію з гірського туризму Запорізької ОФСТ та головну суддівську колегію, яка затверджується Федерацією.

 

4. Учасники змагань

4.1. До участі в змаганнях допускаються туристські спортивні групи (далі – команди) АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спортивних і туристських клубів, центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, навчальних закладів, військових та інших організацій, а також самостійні групи. Кількість команд від регіонів і організацій не обмежується. Команди можуть формуватися із представників різних регіонів. Склад команди може бути інтернаціональним.

4.2. Кількісний склад окремих команд, а також кваліфікаційний рівень і вік учасників у кожному випадку повинні відповідати вимогам чинних Правил змагань зі спортивного туризму, затверджених Міністерством 24.04.2008 року (далі Правила). Склад команди може бути чоловічим, жіночим або змішаним.

 

5. Характер заходу

5.1. Змагання командні, проводяться серед команд які:

– здійснили в 2014–2015 роках туристські спортивні гірські походи І – ІІІ к.с. і не брали участь у попередніх Всеукраїнських змаганнях;

– захистили пройдений маршрут у МКК, яка здійснювала їх випуск.

5.2. Змагання проводяться одночасно по п’яти групам з окремим заліком в кожній з них:

перша група – туристські спортивні гірські походи І к.ск. (високогір’я);

друга група – туристські спортивні гірські походи ІІ к.ск. (високогір’я);

третя група – туристські спортивні гірські походи ІІІ к.ск. (високогір’я);

четверта група – туристські спортивні гірські походи І к.ск. (малі гори);

п’ята група – туристські спортивні гірські походи ІІ к.ск. (малі гори);

5.3. Одна команда може одночасно брати участь у різних групах з різними маршрутами, а також в одній групі з маршрутами, пройденими в різні роки або в один рік.

5.5. Змагання проводиться згідно з Правилами.

 

6. Програма проведення змагань

Змагання проводяться з 06 по 08 травня 2016 у м. Запоріжжя.

День приїзду суддів – 06 травня 2016 року.

 Програма змагань:

06 травня

Заїзд суддів, засідання ГСК, установчий семінар суддів.

Робота суддівської колегії – суддівство звітів

07 травня

Робота суддівської колегії – суддівство звітів

08 травня

Завершення суддівства звітів, визначення переможців, підготовка протоколів, від’їзд суддів

 

7. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів

7.1. Результат команди визначається, як сума середньоарифметичних значень балів, виставлених суддями по кожному з п’яти оцінюваних показників: «Складність», «Новизна», «Безпека», «Напруженість», а також «Інформативність».

7.2. Перше місце посідає команда, яка набрала максимальну суму балів, далі розподіляються місця в порядку зменшення суми балів.

У разі рівності набраних балів перевага надається команді, що має вищий результат з критерію «складність», далі з критерію «безпека», далі з критерію «новизна» й на останнє – по першості терміну подачі звітних матеріалів до ГСК.

7.3. Протести розглядаються ГСК протягом 2 днів від дня повідомлення про попередні результати учасників змагань і розміщення їх на сайтах www.tk3mu.org і www.mountaіn.net.ua. Остаточні результати розміщаються на сайті Федерації.

 

8. Нагородження

Команди та учасники команд в кожній групі, що посіли І, ІІ та ІІІ місця (при наявності кворумів), нагороджуються Дипломами ФСТУ, а учасники цих команд – золотими, срібними і бронзовими медалями, відповідно. Всі інші команди нагороджуються дипломами учасників змагань.

 

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників

Витрати, пов’язані з організацією та проведенням змагань і нагородженням переможців несе Запорізька ОФСТ за рахунок залучених коштів.

Витрати, пов’язані з проїздом, проживанням і харчуванням суддів під час суддівства, несуть Федерації, що відряджають суддів.

Витрати, пов’язані з участю команд у спортивному поході (проїзд команди туди і назад, добові, харчування на маршруті та ін.), а також з оформленням звітів про їх проходження, поштові витрати по пересиланню документів та звітів за походи здійснюються за рахунок організацій, які проводять походи, а також за рахунок залучення коштів спонсорів і самих учасників.

 

10. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях

10.1. Попередні заявки на участь команди у змаганнях надсилаються не пізніше 1 квітня 2016 р. на електронну адресу оргкомітету зазначену в п 10.4.

10.2. Вимоги до звітів про похід кожної категорії складності, перелік матеріалів, які подаються в суддівську колегію, детальні умови суддівства тощо будуть повідомлені окремим інформаційним листом.

10.3. До змагань допускаються команди, які підтвердили в установлений термін свою участь.

10.4. Адреса Оргкомітету змагань:

69071, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 42, кв. 60, Штифман А.Г. або 02175, м. Київ-175, а/с 28, Дябло Т.Г.

Контактні телефони   Оргкомітету:

095-421-04-05 або e-maіl: tryte@ukr.net – Дябло Тетяна;

050-454-15-72 або е-maіl: shtіfman51@gmaіl.com – Штифман Олександр.

        

Цей регламент є офіційним викликом на змагання

 

 

 Регламент розглянутий і затверджений на засіданні ЦМКК 16.11 2015 р.

 Голова ЦМКК ФСТУ                                                   М. А. Дегтяр

 Регламент погоджено з комісією з гірського туризму ФСТУ 16.11 2015 р.

 

Голова комісії з гірського туризму ФСТУ                      В.Г. Козій