Регламент про всеукраїнські змагання з туристських спортивних походів І-ІІІ к.с., суддівство звітів походів з гірського туризму за 2013-2014 рр.

 Скачать в формате PDF

ЗАТВЕРДЖЕНО
Віце-президент Федерації
спортивного туризму України
   __________ Соколов В. А.
10”    червня    2015 р.

РЕГЛАМЕНТ

про всеукраїнські змагання з туристських спортивних походів І-ІІІ категорії складності, суддівство звітів походів з гірського туризму за 2013–2014 рр.

 1.Цілі та завдання

Всеукраїнські змагання з туристських спортивних походів І–ІІІ категорії складності (к.с.) – заключний етап суддівство звітів про походи з гірського туризму за 2013–2014 рр. (далі по тексту Змагання) проводиться з метою:

 • визначення найсильніших команд, що здійснили походи з гірського туризму;
 • широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом;
 • подальшого розвитку гірського спортивного туризму і його популяризації в державі;
 • підвищення рівня майстерності спортсменів;
 • активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях;
 • підведення підсумків роботи в спортивних організаціях.

 

2. Строки і місце проведення змагань

Змагання проводяться з 01 по 06 вересня 2015 року у м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, 46А, в приміщенні ОЦТКУМ.

 

 3. Організація та керівництво проведенням змагань

Керівництво проведенням Змагань здійснюється Федерацією спортивного туризму України (далі – Федерація або ФСТУ). Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Змагань покладається на комісію з гірського туризму Федерації (голова комісії – Козій В.Г.), комісію з гірського туризму Запорізької ОФСТ та головну суддівську колегію, яка затверджується Федерацією.

 4. Учасники змагань

4.1. До участі в змаганнях допускаються команди (туристські групи) АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спортивних і туристських клубів, навчальних закладів, військових та інших організацій, самостійні групи, а також групи інших країн (поза конкурсом).

4.2. Кількісний склад окремих команд, а також кваліфікаційний рівень і вік учасників у кожному випадку повинні відповідати вимогам чинних Правил змагань зі спортивного туризму, затверджених Міністерством 24.04.2008 року (далі Правила).

4.3. Вікові категорії учасників змагань: дорослі.

 5. Характер заходу

5.1. Змагання командні, проводяться серед команд які:

 • здійснили в 2013–2014 роках туристські спортивні гірські походи І – ІІІ к.с. і не брали участь у попередніх Всеукраїнських змаганнях;
 • захистили пройдений маршрут у МКК, яка здійснювала їх випуск;
 • подали до ГСК необхідні документи для участі в змаганнях і про проходження маршруту до 1 серпня 2015 р.

5.2. Змагання проводяться одночасно по трьом категоріям складності з окремім заліком по кожній з них:

 • перша група – туристські спортивні гірські походи І к.с.;
 • друга група – туристські спортивні гірські походи ІІ к.с.;
 • третя група – туристські спортивні гірські походи ІІІ к.с.

5.3. Кількість команд від регіонів і організацій не обмежується. Команди можуть формуватися із представників різних регіонів, склад команди може бути інтернаціональним.

5.4. Одна команда може одночасно брати участь у різних групах з різними маршрутами, а також в одній групі з маршрутами, пройденими в різні роки або в один рік.

5.5. Змагання проводиться згідно з Правилами.

 6. Програма проведення змагань

Змагання проводяться з 01 по 06 вересня 2015 у м. Запоріжжя. День приїзду суддів – 01 вересня 2015 року.

 Програма змагань:

01 вересня

Заїзд суддів, засідання ГСК, установчий семінар суддів.
Робота суддівської колегії – суддівство звітів

02- 05 вересня

Робота суддівської колегії – суддівство звітів

06 вересня

Завершення суддівства звітів, визначення переможців, підготовка протоколів, від’їзд суддів

 7. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів

7.1. Результат команди визначається, як сума середньоарифметичних значень балів, виставлених суддями по кожному з п’яти оцінюваних показників: «Складність», «Новизна», «Безпека», «Інтегральна оцінка – Напруженість», а також «Інформативність» («Корисність»).

7.2. Перше місце посідає команда, яка набрала максимальну суму балів, далі розподіляються місця в порядку зменшення суми балів.

Якщо кілька команд за результатами суддівства набрали однакову суму балів, то віддається перевага маршрутам з більш високим значенням результату по показниках «Безпека», потім «Складність» і, нарешті, «Новизна».

7.3. Протести розглядаються ГСК протягом 2 днів від дня повідомлення про попередні результати учасників змагань і розміщення їх на сайтах www.tk3mu.org і www.mountaіn.net.ua. Остаточні результати розміщаються на сайті Федерації.

 

 8. Нагородження

Команди та учасники команд в кожному класі, що посіли І, ІІ та ІІІ місця (при наявності кворумів), нагороджуються Дипломами ФСТУ, а учасники цих команд – золотими, срібними і бронзовими медалями, відповідно. Витрати на придбання нагородної атрибутики за рахунок залучених коштів.

 

 9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників

Витрати, пов’язані з організацією та проведенням змагань і нагородженням переможців несе Запорізька ОФСТ. Витрати, пов’язані з проїздом, проживанням і харчуванням суддів під час суддівства, несуть Федерації, що відряджають суддів. Витрати, пов’язані з участю команд у спортивному поході (проїзд команди туди і назад, добові, харчування на маршруті та ін.), а також з оформленням звітів про їх проходження, поштові витрати по пересиланню документів та звітів за походи здійснюються за рахунок організацій, які проводять походи, а також за рахунок залучення коштів спонсорів і самих учасників.

 

 10. Строки та порядок подання заявок на участь у Змаганнях

10.1. Попередні заявки на участь команди у Змаганнях надсилаються не пізніше 1 серпня 2015 р. на електронну адресу оргкомітету зазначену в п 10.4.

10.2. Вимоги до звітів про похід кожної категорії складності, детальні умови суддівства тощо будуть повідомлені окремим інформаційним листом.

10.3. До змагань допускаються команди, які підтвердили в установлений термін свою участь.

10.4. Адреса Оргкомітету змагань:

69071, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 42, кв. 60, Штифман А.Г. або

02175, м. Київ-175, а/с 28, Дябло Т.Г.

Контактні телефони   Оргкомітету:

095-421-04-05 або e-maіl: tryte@ukr.net – Дябло Тетяна;

050-454-15-72 або е-maіl: shtіfman51@gmaіl.com – Штифман Олександр.

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання.