Приказ Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта № 4434 от 25.12.2009 г

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ
У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Мінсім’ямолодьспорт

 

НАКАЗ

 

“25” грудня 2009

№ 4434

м. Київ

 

Про внесення змін до наказу
Мінсім’ямолодьспорту від 06.09.2007 № 3186 

 

У зв’язку з визнанням нових видів спорту в Україні, зміною правил змагань та зверненнями всеукраїнських федерацій з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор

 

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до класифікаційних норм та вимог до видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор, підготовлених комісією з удосконалення нормативів та вимог до присвоєння спортивних звань та розрядів з неолімпійських видів спорту, визнаних в Україні, спільно з всеукраїнськими громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, затверджених наказом Мінсім’ямолодьспорту від 06.09.2007
№ 3186.

2. Департаменту фізичного виховання та неолімпійських видів спорту  (Артем’єв О.К.) довести цей наказ до відома федерацій (спілок, асоціацій) України з неолімпійських видів спорту, структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, фізкультурно-спортивним товариствам і відомствам.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Дутчака М.В.

 

Міністр                       

Ю.О. Павленко

 

 

 

Витяг з наказу
Мінсім’ямолодьспорту
від 25.12.2009 № 4434
в частині спортивного туризму 

СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ

(чоловіки та жінки)

Посісти місця на одному з перерахованих змагань або виконати вимоги однієї з класифікаційних таблиць (табл. 1.1, табл. 1.2, табл. 1.3, табл. 2.1)

Види програм:

І. Туристські спортивні походи.

Виконати вимоги класифікаційних таблиць 1.1 або 1.2, або посісти місце згідно з табл. 1.3.

 

Класифікаційна таблиця вимог до керівників
туристських спортивних походів

Таблиця 1.1

Звання

та

розряди

Категорія складності ( к.с. ) туристських спортивних походів

І

ІІ

ІІІ

І V

V

V І

У*

К*

У

К

У

К

У

К

У

К

У

К

МСУ

чоловіки

жінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

1

 

2**

 

 

 

КМСУ

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У* – участь, К* – керівництво

** – один похід може бути комбінований

 

Класифікаційна таблиця вимог до учасників
туристських спортивних походів

Таблиця 1.2

Звання

та

розряди

Категорії складності ( к.с. ) туристських спортивних походів

І

ІІ

ІІІ

І V

V

V І

МСУ

чоловіки

жінки

 

 

 

 

 

1

2

 

4

1

КМСУ

 

 

 

1

2

 

І

 

 

1

2*

 

 

ІІ

 

2*

1

 

 

 

ІІІ

1

 

 

 

 

 

І юн.

Здійснити один похід 3 ступеня складності

ІІ юн.

Здійснити один похід 2 ступеня складності

ІІІ юн.

Здійснити один похід 1 ступеня складності

* – допускається заміна на участь в одному поході на одну категорію складності вище.

 

Класифікаційна таблиця вимог до учасників Всеукраїнських та регіональних змагань зі спортивних туристських походів

Таблиця 1.3

Звання

та

розряди

Місця команд-учасниць чемпіонату туристських спортивних походів в залежності від категорії складності ( к.с. )

ІІ

ІІІ

ІV

V

МСУ чоловіки-керівники

 

 

 

1

 

або 1 – 2

МСУ

жінки

 

 

 

1

 

або 1 – 2

МСУ чоловіки – учасники

 

 

 

1+ К V к.с.

 

або 1 – 2

 

КМСУ

 

 

І

або 1 – 3

або 1-6

1 розряд

 

І

або 2 – 3

або 4 – 6

або 7 – 10

2 розряд

І

або 2 – 3

або 4 – 6

або 7 – 10

 

 

Умови виконання спортивних звань та розрядних вимог у виді програми ” Туристські спортивні походи”

1.Походи зараховуються на розряд або звання незалежно від того, з яких видів спортивного туризму вони здійснені.

2. Розряди в регіональних змаганнях, розряди і звання у всеукраїнських змаганнях туристських спортивних походів присвоюються за умови участі у змаганнях не менше 14 команд, які представляють не менше ніж 8 регіонів України,  у відповідній категорії складності у визначеному виді туризму.

3.Звання МСУ і розряд КМСУ присвоюється за умови наявності оформленого попереднього розряду.

4.Нормативи наступного звання, розряду дозволяється виконувати згідно з вимогами будь-якої з таблиць – 1.1, 1.2, 1.3 або комбінації таблиць 1.1, 1.2.

5.Участь в одному поході VI категорії складності може бути замінена участю у двох походах V категорії складності.

6.Датою виконання нормативу вважається дата затвердження протоколів змагань або дата видачі довідки про останній похід.

7. Спортивні звання і розряди присвоюються за спортивні туристські походи тільки з видів спортивного туризму (пішохідний, лижний, гірський, водний, велосипедний, автомототуризм, вітрильний, спелеологічний).

8. Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади.

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не нижче ІІІ рангу.

IІ.  Змагання з видів спортивного туризму (пішохідного, лижного, гірського, водного, велосипедного, автомототуризму, вітрильного, спелеологічного туризму).

Посісти місця на одному з перерахованих змагань або виконати нормативи згідно з класифікаційною таблицею

Майстер спорту України

1 – у командних або 1-2 – в особистих – у чемпіонаті України на двох різних дистанціях протягом 2-х років (одна з дистанцій може бути замінена участю в туристському поході не нижче IV категорії складності), за умови виконання нормативу на дистанції V класу з рангом не нижче 630 балів.

Кандидат у майстри спорту України

Виконати вимоги класифікаційної табл. 2.1 на двох різних дистанціях не нижче IV-V класу з рангом не нижче 200 балів (одна з дистанцій може бути замінена участю в туристському поході не нижче ІІІ категорії складності).

І, П, III розряди, І, II юнацькі розряди

Виконати вимоги класифікаційної табл. 2.1 на змаганнях з одного із видів спортивного туризму.

 

Класифікаційна таблиця зі  спортивного туризму 

Таблиця 2.1

Ранг змагань на окремій дистанції у балах

% від результату переможця

КМС

І с.р.

ІІ с.р.

ІІІ с.р.

І ю.р.

ІІ ю.р.

1

2

3

4

5

7

Менше за 1

100

111

1

102

114

2

105

117

3

108

120

4

111

123

5

114

129

6

117

132

8

120

135

10

 

123

138

13

 

126

142

16

100

129

146

20

102

132

150

25

105

135

154

32

108

138

158

40

 

111

142

162

50

 

114

146

166

63

100

117

150

80

102

120

154

100

105

123

158

125

108

126

162

160

111

129

166

200

100

114

132

170

250

102

117

135

174

320

105

120

138

178

400

108

123

142

182

500

111

126

146

186

630

114

129

150

800

117

132

154

1000

120

135

158

1250

123

138

162

1600

126

142

166

2000

129

146

170

2400

132

150

174

І розряд виконується на дистанціях не нижче ІІІ класу;

ІІ розряд виконується на дистанціях не нижче ІІ класу;

III юнацький розряд виконують всі, хто повністю закінчив дистанцію і вклався у контрольний час.

Ранг змагань на окремій дистанції визначається за таблицею 2.2 як сума балів за спортивні розряди і звання учасників команд, що посіли перші шість місць.

                                                                           Таблиця 2.2

Звання і розряди

МСУ

КМС

І

ІІ

ІІІ, І юн

ІІ юн

ІІІ юн

Бали

100

30

10

3

1

0,3

0,1

 

Таблиця складена з розрахунку 4-х учасників у команді. Якщо у команді інша кількість учасників, то для визначення суми балів команди розраховується середній бал і результат помножується на 4. Для особистих змагань сума балів перших шести учасників помножується на 4.

Ранг в особистих змаганнях (окрім змішаних екіпажів, зв’язок) визначається для чоловіків і жінок окремо.

 

Умови виконання нормативів спортивних звань та  розрядних вимог у виді програми “Змагання з видів спортивного туризму (пішохідного, лижного, гірського, водного, велосипедного, автомототуризму, вітрильного, спелеологічного туризму”

1.Звання МСУ зі спортивного туризму присвоюється за умови участі у змаганнях не менше 12 команд (спортсменів) у виді програми, які представляють не менше 8 регіонів України та при виконанні вимог до відповідного класу дистанції.

2.Звання МСУ може бути присвоєно спортсменам, починаючи з 15 років.

3.Розряди у змаганнях зі спортивного туризму присвоюються у тому випадку, якщо на дистанціях мають заліковий результат не менше 10 команд (спортсменів), і при виконанні вимог до відповідного класу дистанції.

4.Вимоги до класу дистанцій у змаганнях зі спортивного туризму визначаються окремо у кожному з видів туризму у відповідному розділі “Правил змагань зі спортивного туризму”.

5.Звання МСУ та розряд КМСУ присвоюються за умови наявності попереднього розряду.

6.У разі проведення змагань на  дистанціях у закритих приміщеннях можуть бути присвоєні спортивні розряди не вище нормативу КМСУ.

7.Спортивні звання за участь у Всеукраїнських змаганнях присвоюються за умови проведення їх за Всеукраїнськими правилами змагань з видів спорту, які затверджені центральним органом виконавчої влади.

8. Спортивні звання і розряди присвоюються тільки з видів спортивного туризму (пішохідний, лижний, гірський, водний, велосипедний, автомототуризм, вітрильний, спелеологічний).

 

* Присвоєння спортивного звання Майстер спорту України здійснюється за умови, якщо норматив виконаний на змаганнях не нижче ІІІ рангу.