Правила змагань зі спортивного туризму. Додаток 8.

 

Додаток 8 (до п. 3.5.3)

 

ІМЕННА ЗАЯВКА

 

На участь у _________________________________________________ Місце проведення ______________________________

 Команди _________________________________________________   Дата проведення _______________________________
                                    (команда, ФСТ, СК)

№№ п/п

Прізвище, ім’я по батькові

Дата народж.

Розряд

Регіон, область

Назва ДЮСШ, ДСТ

Вид (номер) програми

Додаткові поля

Тренери

Підпис лікаря та печатка ЛФД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.                                                                Підпис керівника ________________________________ (Прізвище)

                                                                      Підпис представника команди _____________________ (Прізвище)