Правила змагань зі спортивного туризму. Додаток 5.

 Додаток 5 (до п. 1.6.3.2)

 

_________________________________________________________________
(назва організації, що проводить змагання)

Змагання _________________________________________________________

Терміни змагань – __________________________________________________

                                    

Звіт судді-інспектора змагань

1.Відповідність рангу змагань, класу дистанції затверджених Положенням про змагання – ____________.

2.Рівень організаційного забезпечення змагань організацією, яка безпосередньо проводить змагання – ____________

3. Якість підготовки дистанцій змагань – _________________________________

4. Якість суддівства змагань – __________________________________________

5. Робота апеляційного журі (склад, кількість засідань, питання, що розглядалися, прийняті рішення тощо).

6. Пропозиції щодо оцінки роботи головного судді змагань – ________________

7. Інше – __________________________________________________________

Суддя-інспектор змагань ___________________   ( ______________________ )

  

Звіт розглянутий і затверджений Президією (Виконкомом) федерації спортивного туризму (або іншою організацією, відповідно до Правил)
“_____”_________ 20____ р.

 

Оцінка роботи судді-інспектора __________________________________

 

Протокол № _____ від __________________________________

 

Президент федерації (керівник організації) _____________     ( _____________ )
                                                                              (підпис)                             (П.І.Б.)

м. п.