Правила змагань зі спортивного туризму. Додаток 4.

 

Додаток 4 (до п. 1.6.3.2)

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМЇ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

ЗВІТ
головного судді проведених змагань

 

1. Вид спорту – спортивний туризм, вид туризму – _____________________

2. Найменування змагань ___________________________________________

3. Дата проведення з «_______________» по «_____________» 20__ р.

4. Місце проведення  ______________________________________________

5. Кількість учасників змагань _________ чол.. в т.ч.
    чоловіків ______ , жінок _________

6. Кількість учасників зі спортивно-технічної підготовки:
    МСМК _____; МС _____; КМС _____;
    І р. _____; ІІ р. _____; ІІІ р. ______; юнацький р. _____.

7. Кількість суддів _____ чол.; обслуговуючого персоналу _____ чол.

8. Командні результати (в очках, балах і т.д.):

місце

команда

бали, очки

 

 

 

 

 

 

 

9. Перехідний приз вручений команді ________________________________

10. На змаганнях були встановлені рекорди (вказати результат, прізвище рекордсмена, область):

а) світу ___________________________________________;

б) Європи _________________________________________;

в) України _________________________________________.

11. Учасники виконали спортивні звання та розрядні нормативи:

МСМК _____ чол.; МС _____ чол.; КМС _____ чол.;
І розряду _____ чол.; ІІ – ІІІ розряду ______ чол.;
юнацькі розряди _____ чол.

12. Кількість протестів _____ з них задоволено _____, відхилено _____,

13. Випадки травм учасників змагань __________________________________

14. Кількість глядачів (приблизно) _____ чол.

15. Якість підготовки місць змагань ____________________________________

16. Коротка характеристика роботи суддівської колегії ____________________

__________________________________________________________________

17. Прізвище, ім’я головного секретаря ________________________________

18. Результати переможців особистих змагань:

Прізвище,
ініціали

Вик. спорт. розряд

Організація

Вид програми

Результат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Висновки та пропозиції_____________________________________________

 

 Головний суддя змагань: _______________________________ (категорія)

__________________________________________________________________
                                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

«____» _______________ 20___ року                               _______________
                                                                                                 (підпис)