Правила змагань зі спортивного туризму. Додаток 11.

 Додаток 11 (до п. 3.9.16)

 

__________________________________________________________________
(назва організації, що проводить змагання)

Змагання   _______________________________________________________
(вид туризму, назва змагань, де і коли проводяться)

“Затверджую”
Головний суддя ____________
       ” _____________20__ р.

Акт
здачі-прийому дистанції _____________________

1. Місце старту _____________________________________________________

2. Місце фінішу _____________________________________________________

3. Загальна характеристика дистанції ___________________________________

4. Довжина дистанції ________________________________________________

5. Кількість та характеристика етапів, перешкод та інших параметрів, що визначають
складність дистанції _________________________________________________
(відповідно до видового розділу Правил змагань з ТСТ)

6. Максимальний перепад висот ________________________________________

7. Контрольний час __________________________________________________

8. Інтервал старту між командами ______________________________________

9. Безпека дистанції __________________________________________________

10. Термін остаточної готовності дистанції ________________________________

Додаток: схема дистанції.

Начальник дистанції __________________             _____________
(підпис)                                ( П.І.Б)

Заст. головн. судді по ________________________________________________

__________________             _____________
(підпис)                                ( П.І.Б)

Заст. головн. судді з   _________________________________________________

__________________             _____________
(підпис)                             ( П.І.Б)

Суддя-інспектор: дистанція відповідає _________ класу.

__________________             _____________
(підпис)                                ( П.І.Б)