Положення про Відкритий чемпіонат Запорізької області з гірського спортивного туризму “Мала Хортиця – 2017”

ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент Запорізької обласної
федерації спортивного туризму

 

_______________ С.А. Некрасов

 

         “___” __________2017 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Управління молоді,
фізичної культури та спорту
Запорізької облдержадміністрації

 

_______________Н.Ф. Власова

 

     “___” __________2017 р.

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Відкритий чемпіонат області з гірського спортивного туризму
«Мала Хортица-2017»

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Відкритий Чемпіонат Запорізької області з гірського спортивного туризму (далі – ГСТ) проводиться з метою подальшого розвитку гірського спортивного туризму в Україні як ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному, гармонійному розвитку людини, сприяння формуванню здорового способу життя населення.

Головні завдання Чемпіонату:

  • пропаганда та популяризація ГСТ серед широких верств населення .
  • перевірка та підвищення рівня технічної та тактичної майстерності гірських туристів;
  • визначення найсильніших команд (спортсменів) з ГСТ;
  • виявлення перспективного резерву для формування складу збірних команд;
  • сприяння підвищенню безпеки змагань та гірських спортивних походів.

 2. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

Чемпіонат з ГСТ проводиться з 03 по 05 червня 2017 року в м. Запоріжжя (о. Хортиця).

3. КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯМ ЗМАГАНЬ

3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізька обласна федерація спортивного туризму.

3.2. Безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію (далі – ГСК), затверджену Запорізькою обласною федерацією спортивного туризму. Головного суддю за поданням Федерації затверджує Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації згідно з регламентом.

Відповідальність за дотримання правил безпеки під час проведення змагань покладається на головного суддю згідно з чинними Правилами змагань зі спортивного туризму.

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

4.1. До участі в змаганнях допускаються команди загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, туристських клубів, колективів фізкультури підприємств, установ, організацій, команди зарубіжних країн, а також команди, сформовані окремими громадянами. Кількість команд від організацій не обмежується.

4.2. До участі у змаганнях допускаються спортсмени з кваліфікацією не нижче відповідної до вимог Правил до дистанцій ІII класу

4.3. Вік учасників: до участі у змаганнях допускаються спортсмени з 13 років. Вік учасників визначається за роком народження.

4.4. У змаганнях беруть участь спортсмени, які мають кваліфікацію, достатню для участі в змаганнях з гірського туризму та спеціалізуються в гірському, пішохідному або спелеологічному туризмі, а також розрядники з альпінізму та скелелазіння.

5. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

5.1. Змагання проводяться згідно з діючими Правилами та Методичними роз’ясненнями.

5.2. Відповідальність за якість та безпечне використання командного та особистого спорядження учасників несе представник команди або самі учасники.

5.3. Відповідальність за підготовку учасників команд вимогам, необхідним для безпечного проходження відповідних дистанцій, несуть представники команд.

5.4.. Змагання проводяться на дистанціях ІII класу на скельному рельєфі з видів програми:

– «Гірські перешкоди» – командні змагання (контрольний вантаж до 12 кг на команду);

– “Рятувальні технічні прийоми” – командні змагання

5.5. Склад команди – до 8 осіб: основні учасники команди – 4 спортсмена ( не менше 1 протилежної статі); запасні учасники – 2 спортсмена; суддя – 1 (не нижче другої  суддівської категорії з гірського туризму), представник команди – 1 (може бути тренер або капітан).

5.6. Програма змагань:

1 день     – Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії до 18-00. Показ дистанцій.
Відкриття змагань. Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування.

2 день    – Змагання на дистанціях згідно порядку, встановленого ГСК.

3 день    – Змагання на дистанціях згідно порядку, встановленого ГСК. Підведення підсумків, нагородження переможців, урочисте закриття змагань, від’їзд учасників.

5.7. Під час проходження мандатної комісії команди здають до ГСК:

5.7.1. У тимчасове використання для організації суддівської страховки по одній вірьовці діаметром 10–12 мм та довжиною по 40–60 метрів, а також по три карабіни. Зазначене спорядження використовується для суддівської страховки і повертається командам після закінчення змагань.

5.7.2. Екологічний внесок у розмірі 50 грн, який повертається після прийому комендантом місця розміщення команди в належному стані після закінчення змагань.

5.8. Результати змагань на окремих дистанціях визначаються відповідно до п. 3.15.8.2 Правил та умов.

5.8.1. Загальнокомандний результат визначається за кращою сумою місць команди на двох дистанціях. Якщо сума місць однакова, перевагу має команда, яка посіла краще місце на дистанції “Рятувальні технічні прийоми”.

5.9. Додаткова інформація:

E-mail: tryte@ukr.net, тел. 095-421-04-05 Дябло Тетяна,

             shtifman51@gmail.com, тел. 050-454-15-72 Штифман Олександр Григорович

             levn@ukr.net, тел. 066-645-34-01 Нагорний Лев Іванович

 6. НАГОРОДЖЕННЯ

Команди та учасники команд, які посіли І-III місця у кожному виді змагань та загальному заліку нагороджуються грамотами Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації.

Тренери, які підготували переможців та призерів змагань, нагороджується дипломами Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації.

7. УМОВИ ПРИЇОМУ УЧАСНИКІВ. ФІНАНСУВАННЯ

7.1. Команди повинні мати усе необхідне для розміщення та проживання у польових умовах та самостійного приготування їжі на пальниках.

7.2. Команди повинні бути забезпеченні усім необхідним спорядженням для участі у змаганнях відповідно до Правил змагань зі спортивного туризму, у т.ч. єдиною спортивною формою для участі в урочистому відкритті та закритті змагань, а також у змаганнях на дистанціях.

7.3. Витрати на відрядження учасників, суддів від команд та тренерів-представників (страхування спортсменів, проїзд в обох напрямках, харчування, добові) відносяться за рахунок коштів організацій, що відряджають, або учасників команди.

7.4. Витрати пов’язані з організацією змагань (нагородження переможців, харчування суддів, канцелярські товари) – здійснюються за рахунок коштів Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації та інші за рахунок залучених Федерацією позабюджетних надходжень згідно з затвердженим кошторисом.

7.5. Стартовий внесок з команди становить 200 грн. Протести приймаються під заставу у розмірі стартового внеску команди.

 8. ПІДГОТОВКА СПОРТИВНИХ СПОРУД

 Підготовка спортивних споруд та контроль за їх станом під час проведення змагань, відповідно до діючих Правил та наказу Мінсім’ямолодьспорту від 26 квітня 2004 року № 1274 «Про додаткові заходи щодо попередження травматизму та запобігання нещасним випадкам у спортивній діяльності», покладається на головного суддю змагань.

9. ЗАЯВКИ

Попередні заявки надсилаються не пізніше як за 10 днів до початку змагань до Запорізької обласної федерації спортивного туризму (до 22 травня ц.р.) на електронну адресу tryte@ukr.net, shtifman51@gmail.com

Іменна заявка на участь у змаганнях за встановленою формою (додається) повинна бути завірена: підписом лікаря та печаткою медичного закладу, а також підписом керівника та печаткою організації, яка відряджає, і подається до Мандатної комісії у день приїзду учасників. Учасники повинні мати з собою документи, що засвідчують особу з датою народження, підтверджують спортивну та суддівську кваліфікації, страховий поліс від нещасних випадків, дійсні на час проведення змагань та перебування у дорозі, суддівський квіток, стартовий внесок (п.п. 5.7 и 7.5).

До змагань допускаються лише команди , які підтвердили свою участь в установлений для попередніх заявок термін та під час роботи Мандатної комісії.

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ