Положення про порядок визначення рейтингу спортсменів, тренерів та суддів з гірського туризму. Друга редакція (29.10.2016 р.)

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визначення рейтингу спортсменів, тренерів та суддів з гірського туризму.
Друга редакція з доповненнями, змінами та уточненнями.

Додаток до постанови Виконкому
Федерації спортивного туризму України
від 15 вересня 2007 р., протокол № 06-07, п. № 15
із змінами, внесеними згідно протоколу засідання
Виконкому від 29 жовтня 2016 р., п. № 14

 

1. Положення про порядок визначення рейтингу спортсменів, тренерів, суддів змагань з техніки гірського туризму та спортивних гірських походів (далі – гірський туризм) визначає мету, головні завдання та методику визначення рейтингу і вводиться в дію з дня його затвердження.

Дія положення про порядок визначення рейтингу спортсменів, тренерів та суддів змагань з гірського туризму (далі – Положення) поширюється на членів Федерації спортивного туризму України (далі – Федерація).

Мета визначення рейтингу – створення умов для об’єктивного визначення найбільш підготовлених спортсменів, кращих тренерів та суддів змагань з гірського туризму.

 2. Визначення рейтингу спортсменів, тренерів та суддів гірських змагань (далі – рейтинг) проводиться в одинадцяти номінаціях:

кращий спортсмен серед чоловіків (змагання на дистанціях)                           (1÷3місце);

краща спортсменка серед жінок (змагання на дистанціях)                                (1÷3місце);

кращий спортсмен серед чоловіків (змагання на маршрутах)                           (1÷3місце);

краща спортсменка серед жінок (змагання на маршрутах)                                (1÷3місце);           

кращий тренер                                                                                                             (1÷3місце);

кращий суддя змагань (абсолютна номінація)                                                      (1÷3місце);

кращий член ГСК та контролюючий                                                                         (1÷3місце);

кращий постановник дистанцій                                                                                 (1÷3місце);

кращий секретар змагань                                                                                          (1÷3місце);

кращий суддя (з суддівства на дистанціях)                                                            (1÷3місце);

кращий суддя змагань на маршрутах                                                                      (1÷3місце).

Представники кожної номінації за участь у змаганнях Федерації отримують відповідний результат у вигляді рейтингу в балах.

3. Головні завдання встановлення рейтингу за відповідний період:

  • визначення рівня підготовки окремих спортсменів за результатами їх виступів в змаганнях Федерації з гірського туризму;
  • визначення рівня роботи тренерів з гірського туризму;
  • визначення рівня роботи суддів;
  • відбір найкращих спортсменів до збірної команди України;
  • виявлення перспективного резерву для збірної команди України;
  • виявлення перспективного тренерського резерву для забезпечення якісної підготовки збірної команди України;
  • стимулювання участі у змаганнях спортсменів та суддів;
  • стимулювання тренерів до якісної підготовки спортсменів.

 4. Офіційними змаганнями Федерації вважаються змагання з гірського туризму, що включені:

а) Міністерством молоді та спорту України до Єдиного календаря спортивних змагань України з неолімпійських видів спорту за поданням Федерації;

б) Відповідними територіальними органами виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту за поданням територіальних осередків Федерації (АР Крим, обласних, міста Києва та Севастополя);

в) Федерацією до календаря Всеукраїнських змагань ФСТУ.

5. Визначається та враховується рейтинг за результатами змагань з гірського туризму за умови:

а) інспектування цих змагань представниками, призначеними гірською комісією Федерації;

б) відповідності змагань вимогам Правил змагань, щодо дистанцій не нижче III класу та гірських походів не нижче III категорії складності (далі – к. с.);

в) подання територіальними осередками до гірської комісії Федерації звіту з усіма відповідними додатками згідно встановлених гірською комісією вимог про підсумки проведених змагань протягом двох місяців після їх завершення (Додаток 1 та Додаток 2 до цього Положення).

г) до заліку на рейтинг приймаються результати тільки на тих дистанціях, де виконані умови щодо присвоєння розрядів відповідно до ЄСКУ;

д) для змагань на маршрутах до рейтингу включаються тільки учасники та керівники походів, що брали участь у заключному етапі Чемпіонату України та/або Всеукраїнських змагань з гірських походів.

6. Рейтинг спортсмена визначається за результатами його особистих виступів та в складі зв’язок чи команд (груп) у офіційних змаганнях Федерації та обчислюється за відповідною формулою:

а) за участь у змаганнях на дистанціях в окремому виді програми (Ру):

 Ру = 100×(С×К×D×В) : M (балів),             (1)

де:

С – коефіцієнт, який визначається рангом змагань (табл.1);

К – коефіцієнт, який визначається класом дистанції змагань;

D – коефіцієнт, який визначається характером рельєфу, на якому обладнано дистанцію;

В – коефіцієнт, який визначається характером виступу учасника;

М – місце, яке посів учасник або команда чи зв’язка у виді програми.

Значення коефіцієнтів див. п.11

б) за участь в спортивному гірському поході (Рп):

 Рп = 100×(С × К × V × W ),               (2)

де:

V– коефіцієнт, який визначається обов’язками учасника в спортивному поході.

W – коефіцієнт, який визначається кількістю та складністю пройдених визначальних та попередньої к. т. перевалів та для кожного походу обчислюється за формулою:

W = (Nвп × Oвп + Nпвп × Oпвп),           (3)

де:

Nвп – кількість визначальних перевалів в поході даної к.с.

Nпвп – кількість перевалів попередньої к.т. в поході даної к.с.

О – оцінка в балах перевалу певної к.т. (Табл. 3).

6.1. Особисте місце спортсмена в командних змаганнях прирівнюється до місця, яке зайняла команда у складі якої спортсмен виступав на відповідній дистанції.

6.2. Рейтинг спортсмена за участь в кожних змаганнях визначається як сума рейтингів в балах, які були отримані на кожній окремо взятій дистанції (кожному пройденому маршруті).

6.3. Рейтинг спортсмена обчислюється як сума рейтингів в балах, отриманих спортсменом за результатами його виступів у змаганнях Федерації протягом календарного року.

6.4. Якщо команда бере участь у декількох змаганнях з одним і тим самим маршрутом, результат зараховується один раз по змаганнях найвищого рангу.

7. Рейтинг тренера визначається як сума рейтингів у балах за оцінкою розрядів та звань, які виконали спортсмени, що брали участь у змаганнях Федерації і яких він тренував на протязі відповідного періоду (Рт), та обчислюється за формулою:

Рт = ΣR i ,                    (4)

де:         R i – оцінка, яка визначається виконаним спортивним розрядом чи званням   i-го спортсмена (табл. 2).

                                                                                                     Таблиця 1


пп

П е р е л і к   з м а г а н ь

Ранг змагань

Коефіцієнт
«С»

1

Різноманітні Олімпійські   Ігри

I

6,0

2

Міжнародні змагання, що включені до календарних планів міжнародних федерацій

II

3,0

3

Чемпіонати України, розиграші Кубків України, інші офіційні всеукраїнські змагання, що включені до календарного плану спортивних змагань України, крім молодших вікових груп

III

2,0

4

Чемпіонати України,   інші офіційні всеукраїнські змагання серед спортсменів молодших вікових груп, що включені до календарного плану спортивних змагань України

IV

1,5

5

Чемпіонати АР     Крим,   областей,   міст     Києва, Севастополя, ФСТ і відомств, крім молодших вікових груп, зональні змагання, що включені до календарного плану спортивних змагань

V

1,2

6

Чемпіонати   областей,   ФСТ і відомств   серед спортсменів молодших вікових   груп, чемпіонати міст,   районів, спортивних   клубів, спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та ін.

VI

1,0

 

                                                                                                   Таблиця 2

Звання та розряди

МС

КМС

1-ий

2-ий

3-ій

Бали

100

30

10

3

1

 

8. Рейтинг суддів (з суддівства) за участь в проведенні кожного змагання Федерації (Рс) обчислюється за формулою:

Рс = 100×(С × К × D × U × H × A× F),                       (5)

де:

U – коефіцієнт, який визначається посадою, яку займав суддя при проведенні змагань;

H – коефіцієнт, який визначається кваліфікаційним рівнем проведення суддівства змагань. При оцінці «задовільно» та нижче H = 0;

A – коефіцієнт, який визначається місцем знаходження судді з техніки на дистанції (для суддів походів А = 1);

F – коефіцієнт, який визначається інтенсивністю завантаження судді підчас проведення одних змагань і дорівнює:

а) однієї дистанції (групи маршрутів – для суддів походів) в повному обсязі – приймається F = 1;

б) однієї дистанції не в повному обсязі – обчислюється з співвідношення:

F = Sф : Sо,                (6)

де:      

Sф – кількість команд, яку обслужив суддя на цій дистанції;

Sо – загальна кількість команд, яка стартувала на цій дистанції.

Якщо кожний з двох суддів з тактики, наприклад, обслуговує команди через одну, при цьому між стартами команд робить відповідні обчислення, то також приймається F = 1;

в) послідовно кількох дистанцій – обчислюється як сума коефіцієнтів інтенсивності за кожну дистанцію. Значення коефіцієнтів – див. п.11.

8.1. Рейтинг судді визначається як сума рейтингів у балах, отриманих суддею за суддівство змагань протягом календарного року.

8.2. Якщо суддя виконував суддівство в кількох номінаціях за зазначений період, то його рейтинг визначається окремо по кожній номінації.

9. Рейтинг кращого судді змагань з гірського туризму (абсолютна найвища номінація серед усіх суддів) за календарний рік обчислюється як сума рейтингів в балах, отриманих суддею за результатами його суддівства у змаганнях Федерації.

10. Значення всіх коефіцієнтів в кожному окремому випадку при обчислені рейтингу, крім рангу змагань С (табл.1) та оцінки за виконаний спортивний розряд чи звання спортсмена Ri (табл.2), визначають згідно таблиці 3.

11. Визначення рейтингу здійснюється комісією з гірського туризму Федерації. Період, за який підраховується рейтинг є календарний рік; перелік змагань з гірського туризму, які беруться до заліку, визначається гірською комісією Федерації.

12. Результат рейтингів затверджується комісією з гірського туризму і доводиться до відома спортсменів, тренерів і суддів змагань, та територіальних федерацій спортивного туризму, центрального, а також відповідних територіальних органів виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту на їхню вимогу

13. Нагороджуються дипломами та медалями Федерації спортсмени, тренери та судді, що посіли перше, друге та третє місце в кожній з номінацій.

Показники визначення рейтингу                                   

                                                                                                       Таблиця 3

Н а й м е н у в а н н я   п о к а з н и к і в

Коефіцієнт

 

Клас дистанції   або к. с. маршруту

«К»

1

3-ій (третій)

0,50

2

4-ий (четвертий)

0,65

3

5-ий (п’ятий)

0,85

4

6-ий (шостий)

1,00

 

Вид рельєфу дистанції

«D»

1

Скельно-льодовий

1,00

2

Скельний

0,95

3

Льодовий

0,90

4

Стенд скельний, споруди

0,85

 5

Сніжно-скельно-льодовий

0,83

6

Стенд гірський в приміщені

0,80

 7

Сніжно-скельний

0,77

8

Сніжно-льодовий

0,70

7

Сніговий

0,60

 

Характер виступів

«В»

1

Особисті виступи

1,00

2

Змагання зв’язок

0,75

3

Командні змагання

0,55

 

Посада на   змаганнях

«U»

1

 

 

 

 

 

Члени ГСК та контролюючи:

 

головний суддя змагань

         10,0

заступник головного судді з суддівства

8,0

заступник головного судді з видів програм

7,0

інші заступник головного судді

6,0

суддя-інспектор, голова та члени журі

6,0

2

 

 

 

Постановники дистанції:

 

начальник дистанції

7,0

помічник начальника дистанції

6,0

суддя-постановник дистанції

5,0

3

 

 

 

    

Секретаріат змагань:

 

головний секретар

7,0

заступник головного секретаря з виду програми

5,0

секретар

4,0

секретар – хронометрист

3,0

4

 

 

 

 

Судді змагань:

 

старший суддя з тактики

5,0

старший суддя з техніки

4,0

суддя з тактики, з техніки та при учасниках

3,0

суддя на страховці

2,0

5

 

 

 

Служба забезпечення змагань

 

комендант

5,0

помічник коменданта

4,0

суддя по спорядженню, з нагородження та інформації

3,0

 

Кваліфікаційний рівень проведення суддівства

«Н»

 1

«відмінно»

1,0

 2

«добре»

0,8

 

Місце суддівства (для суддів з техніки)

«A»

1

на колисці (платформі)

1,30

2

на полиці

1,20

3

біля підніжжя схилу

1,00

 

Обов’язки в   поході

«V»

1

керівник групи

1.00

2

учасник групи

0,70

 

Оцінка в балах к. т. перевалів

«О»

 1

1,5

 2

3,3

 3

6,6

 4

12

 5

16

 6

28,2

 

 

ДОДАТКИ:

Додаток 1.

(Правила змагань зі спортивного туризму. Додаток 2 (до п. 1.3.9))

Оціночна відомість суддівської колегії

__________________________________________________________________________________

(повна назва змагань)

 

№ п/п

Прізвище ім’я, по батькові  судді

Територіальний осередок ФСТУ

Суддівська посада на змаганнях та місце суддівства

Оцінка якості суддівства

 

 

 

 

 

 

Головний суддя     _____________         Головний секретар _____________

 

 Додаток 2.

(Правила змагань зі спортивного туризму Додаток 6 (до п. 1.6.3.2))

 

ПРОТОКОЛ №

Змагання –

Місце проведення –

Терміни проведення –

Вид програми –

Дата проведення –

 

Зайняте
місце

 

Прізвище, ім’я та по батькові
спортсменів в команді

Рік, день, місяць
народження

Абсолютний
результат

Вiднос-
ний ре-
зультат

Регіон (область, АР Крим, мм. Київ, Севастополь)

ФСТ, СК

Назва ДЮСШ, СДЮШОР, УФК,

Виконаний
норматив

Прізвище
та iнiцiали
тренера

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний суддя                                                                                 Суддя ___________  категорії

Головний секретар                                                                           Суддя ___________  категорії

                                                                                                             Суддя ___________  категорії