Положення про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму на 2009 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент Федерації спортивного
туризму України
_______________ А.С. Матвієнко
24 грудня 2008 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра України
у справах сім’ї, молоді та спорту
______________ М.В.Дутчак
29 грудня 2008 р.

 

Положення

про всеукраїнські змагання зі спортивного туризму

на 2009 рік

 

1. Мета та завдання

 

Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму (далі – СТ) проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Україні як ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному, гармонійному розвитку людини, виховання патріотизму і сприяння формуванню здорового способу життя населення України.

Головні завдання змагань:

  • пропаганда та популяризація СТ серед широких верств населення України як потужного засобу зміцнення здоров’я і виховання патріотизму, формування свідомості людини щодо повсякденного ведення здорового способу життя, особливо, серед молодого покоління;
  • перевірка та підвищення рівня технічної та тактичної майстерності спортсменів;
  • визначення найсильніших команд (спортсменів) України з видів СТ та спортивних походів за видами СТ;
  • виявлення перспективного резерву для формування складу збірних команд України з видів СТ;
  • сприяння підвищенню безпеки змагань та спортивних походів з видів СТ;
  • сприяння моніторингу та визначення рейтингу регіонів з розвитку СТ в Україні.

 

2. Термін та місце проведення змагань

    Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму проводяться протягом 2009 року відповідно до календаря змагань України (табл.№1):

 

Календар всеукраїнських змагань на 2009рік

 

Таблиця № 1

Чемпіонати України

з/п

Назва змагань

Термін проведення

Місце проведення та орг. відп. за проведення

Вид зма-гань

Клас дистанцій

……

1.      

Чемпіонат України зі спортивних туристських походів (протягом року)

02-11.12

м.Київ,

суддівство звітів

к

ІІІ – VІ к.с.

……

 

3. Керівництво проведенням змагань

 

3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють Департамент фізичної культури Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (далі – Мінсім’ямолодьспорт або Міністерство) та Федерація спортивного туризму України (далі – Федерація або ФСТУ).

3.2. Безпосереднє проведення змагань (залежно від місця проведення) покладається на органи виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту АР Крим, областей та міст Києва і Севастополя, а також головну суддівську колегію (далі – ГСК), затверджену Федерацією. Головного суддю за поданням Федерації затверджує Міністерство згідно з регламентом.

3.3. Відповідальність за дотримання правил безпеки та здоров’я учасників під час проведення змагань покладається на головного суддю згідно з діючими Правилами змагань зі спортивного туризму та «Положенням про медичне забезпечення спортивно-масових заходів» (наказ Мінохорони здоров’я  України від 27.10.08, №614 та наказ Мінсім’ямолодьспорт України від 17.11.08, №4557).

3.4. У своїй звітності про проведення змагань ГСК надає ФСТУ заявочні матеріали, протоколи особистих та командних результатів за видами змагань (дистанціями), зведені протоколи командних результатів, оціночну відомість роботи суддів, а також відомість підрахунку очок (за встановленою керівним органом з питань фізичної культури і спорту методикою).

 

4. Учасники змагань

 

4.1. До участі у чемпіонатах та Кубках України допускаються спортсмени-громадяни України, які представляють команди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Спортсмени інших країн допускаються поза конкурсом.

4.2. До участі у змаганнях допускаються спортсмени з кваліфікацією не нижче відповідної до вимог Правил змагань зі спортивного туризму (далі – Правила) в частині, що стосується класу дистанцій.

На змаганнях з водних видів туризму усі учасники повинні вміти плавати, про що останні засвідчують письмово.

4.3. В залежності від кількості команд з відповідною спортивною кваліфікацією учасників, змагання можуть проводитись на дистанціях різного класу.

4.4.  До участі у чемпіонатах і Кубках України допускаються спортсмени з 16 років. До участі у чемпіонатах України для юніорів допускаються спортсмени з 14 і юнаків з 12 років.

 

5. Загальні умови проведення змагань

 

5.1. Змагання проводяться згідно з діючими Правилами змагань зі спортивного туризму, затвердженими Міністерством 24.04.2008 року.

5.2. Відповідальність за якість та безпечне використання командного та особистого спорядження  несе представник команди або самі учасники.

5.3. Відповідальність за підготовку учасників команд вимогам, необхідним для безпечного проходження відповідних дистанцій, несуть представники команд.

 

6. Програма всеукраїнських змагань

 

Чемпіонати України

 

6.9. Чемпіонат України з походів (походи з видів спортивного туризму)

 

6.9.1. Змагання проводяться з 01січня по 01 листопада 2009 року серед команд (туристських груп), які здійснили спортивні туристські походи (далі – СП) у 2009 році та своєчасно надали необхідні документи до Центральної маршрутно-кваліфікаційної комісії (далі ЦМКК) ФСТУ та головної суддівської колегії чемпіонату (далі – ГСК).

Крім того, до участі у чемпіонаті допускаються команди, що здійснили спортивні походи в 2008 році за умови, що ці походи не брали участь у Чемпіонаті України 2008 року та команди, що здійснили спортивні туристські походи в 2007 році, за умови, що суддівство чемпіонату з даного виду туризму не проводилося в 2008 році.

Звітні матеріали для участі у чемпіонаті повинні поступити до ГСК не пізніше 16 листопада 2009 р.

6.9.2. Суддівство чемпіонату здійснюється з 02 листопада до 11 грудня 2009 року у м.Києві.

Розміщення попередніх підсумків чемпіонату на офіційному WEB-сайті ФСТУ (www.fstu.org.ua) 14 грудня.

Подача протестів – до  20 грудня.

Підведення підсумків чемпіонату – 29 грудня.

6.9.3. Відповідальність за безпеку під час підготовки та проведення походу, у тому числі страхування від нещасного випадку, покладається на самих учасників у відповідності до Правил.

6.9.4. Кількість команд від регіонів України, а також від організацій, не обмежується.

6.9.5. У чемпіонаті беруть участь команди, що здійснили  спортивні походи:

 III-VI к.с. з пішохідного, гірського, водного, велосипедного туризму;

 II-VI (V) к.с. з лижного, спелеологічного та вітрильного туризму,  а також комбіновані походи III-V к.с.

6.9.6. Чемпіонат проводиться у чотирьох групах походів: 1 група – для походів VI к.с., 2 – для походів V к.с., 3 – для походів ІV к.с., 4 група – для походів ІІІ (ІІ) к.с., окремо за видами туризму.

6.9.7. Вимоги до спортивної туристської кваліфікації (оформлених спортивних розрядів), чисельного складу команд – учасників чемпіонату та тривалості спортивних походів визначаються у відповідності до Правил.

Чисельний склад команди та тривалість активної частини спортивних походів (СП) – у відповідності до таблиці:

 

Категорія складності походів

Чисельний склад команди

Тривалість активної частини СП, днів

Мінімальний

Максимальний

Рекомендована

Максимальна

VI

4-6*

10

20

25

V

4-6*

12

16

20

ІV

4

12

13

16

ІІ-ІІІ

4

12

10

13

* – у відповідності до Правил

 

6.9.8. Змагання проводяться як командні з кожного виду туризму та комбіновані походи – окремо у кожній групі команд-учасниць. В одній групі об’єднуються команди, що здійснили СП однакової к.с. з одного і того ж виду туризму. При відсутності окремої групи комбінованих походів вони можуть заявлятися в тому виді туризму, складова частина маршруту якого має вищу к.с.

6.9.9. Суддівство змагань проводиться за умови, що до участі у відповідній групі учасників мандатною комісією допущені звітні матеріали про туристські спортивні походи не менше 6 команд.

Якщо в окремій групі учасників допущено менше 6 команд, за рішенням ГСК усі команди цієї групи можуть бути приєднані до найближчої групи учасників того ж виду туризму, утворюючи об’єднану групу.

6.9.10. Суддівство чемпіонату проводиться у відповідності до “Методики суддівства чемпіонату зі спортивних туристських походів”, затвердженої виконкомом ФСТУ (далі – Методика).

6.9.11. Попередні заявки на участь у чемпіонаті надаються в ЦМКК не пізніше 1 листопада 2009 р. за адресою: 01001, м.Київ-1, а/с № 497, ФСТУ (тел./факс 531-90-28).

6.9.12. Заявкою на участь у чемпіонаті є комплект звітних матеріалів, що надається в ГСК у встановлені цим Положенням (п.6.9.1.) терміни:

– іменна заявка на участь у чемпіонаті, завірена відповідним територіальним органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту (АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя);

– письмовий звіт про похід (з відміткою МКК про його залік), оформлений у відповідності до вимог Правил;

– електронна версія звіту (в тому числі фотографії, схеми, картографічні матеріали);

– копія маршрутної книжки з відміткою про залік походу, завірених МКК, що має відповідні повноваження, з відмітками або копіями документів, що підтверджують проходження маршруту, а також зміни термінів, нитки маршруту, складу команди. Копії повинні мати відмітки МКК з відповідними повноваженнями;

– документ, що підтверджує наявність оформленого спортивного розряду (звання) учасника, якщо дана інформація не приведена у маршрутній книжці.

Команда може додатково надавати відеофільми та інші матеріали в електронному вигляді, які можуть враховуватися суддями при оцінці походу.

Звітні матеріали, надані на чемпіонат, командам не повертаються.

6.9.13. Результат команди визначається середньоарифметичною сумою балів, виставлених суддями по кожному показнику у відповідності до Методики.

6.9.14. Переможці в кожному виді і групі визначаються за найбільшою сумою балів, набраних командою. У разі рівності набраних балів перемога присуджується згідно з п.3.1. Методики. Якщо кількість суддів, що розглянула звітні матеріали, налічує чотири або більше особи, найбільший та найменший бали, виставлені бригадою по кожному з критеріїв, не враховуються під час підведення підсумків чемпіонату.

 

7. Нагородження

 

7.1. Учасники, основного складу збірної команди територіального осередку з кожного виду спортивного туризму,  які посіли І-III місця у чемпіонаті України серед дорослих та молоді, нагороджуються дипломами і медалями Міністерства відповідних ступенів, команди, які посіли І-ІІІ місця в загальному заліку – дипломами Міністерства.

7.2. Команди, які посіли І-III місця у загальному заліку Кубка України, нагороджуються дипломами, кубками, а учасники – дипломами Міністерства.

7.3. Тренер, який підготував переможця змагань, нагороджується дипломом Міністерства.

 

8. Умови прийому учасників змагань. Фінансування

 

8.1. Розміщення учасників змагань проводиться, як правило, у польових умовах, якщо не передбачено інше. Команди повинні мати усе необхідне для проживання у польових умовах та самостійного приготування їжі. Умови розміщення  повідомляються додатково (див пункти – „Додаткова інформація”).

8.2. Команди повинні мати усе необхідне спорядження для участі у змаганнях відповідно до Правил змагань зі спортивного туризму, у т.ч. єдину спортивну форму для участі в урочистому відкритті та закритті змагань, а також у змаганнях на дистанціях.

8.3. Витрати на відрядження учасників та тренерів-представників (страхування спортсменів, проїзд в обох напрямках, оплата за розміщення, харчування, добові) відносяться за рахунок коштів організацій, що відряджають.

8.4. Витрати пов’язані з організацією змагань, відповідно до Єдиного календарного плану спортивних заходів України на 2009 рік та згідно з затвердженим кошторисом, несе Міністерство.

8.5. Часткові витрати на організацію змагань передбачаються за рахунок коштів Федерації та інших залучених Федерацією позабюджетних надходжень.

 

9. Підготовка спортивних споруд

 

Відповідно до наказу Мінсім’ямолодьспорту від 26 квітня 2004 року № 1274 “Про додаткові заходи щодо попередження травматизму та запобігання нещасним випадкам у спортивній діяльності” :

– підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;

– контроль за підготовкою спортивних споруд при проведенні змагань здійснює робоча комісія, яка утворена відповідними державними адміністраціями (АР Крим, обласними та мм. Києва і Севастополя).

– відповідальність за виконанням вимог заходів безпеки під час проведення змагань покладається на головного суддю.

Власник спортивної споруди не менш ніж за 4 години до початку змагань зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань.

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, спонукає до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України.

 

10. Заявки

 

Попередні заявки надсилаються не пізніше як за 30 днів до початку змагань до Федерації спортивного туризму України за адресою:

ФСТУ, а/с № 497,  м.Київ-1, 01001, або на електронну адресу ФСТУ: fstu@optima.com.ua або на телефон/факс ФСТУ: (044) 531-90-28.

Іменна заявка на участь у змаганнях в особистому та командному заліку за встановленою формою повинна бути завірена: підписом лікаря та печаткою регіонального фізкультурно-спортивного диспансеру, органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту АР Крим, областей та міст Києва та Севастополя, територіальним осередком ФСТУ та подається до Мандатної комісії у день приїзду учасників. Основний склад команди (поіменно) визначається під час подачі заявки  до Мандатної комісії.

Учасники повинні мати з собою документ, що засвідчують особу з датою народження, підтвердження спортивної кваліфікації та страховий поліс від нещасних випадків, дійсний на час змагань та у дорозі.

До змагань допускаються лише команди та учасники в особистому заліку, які попередньо підтвердили свою участь в установлений для попередніх заявок термін та під час роботи Мандатної комісії.

 

Це Положення, відповідно до погодних умов та інших об’єктивних причин, може коригуватись у частині місця та термінів проведення змагань.

 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ

 

 

Колегія суддів змагань

зі спортивного туризму Федерації спортивного туризму України

 

Департамент фізичного виховання та неолімпійських видів спорту Мінсім’ямолодьспорту України