Положення про Відкритий Чемпіонат області з гірського спортивного туризму «Малая Хортица-2009»


ЗАТВЕРДЖУЮ
Президент Запорізької обласної
федерації спортивного туризму
_______________ С.А. Некрасов
“___” __________2009р.
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління
у справах сім’ї, молоді та спорту
Запорізької облдержадміністрації
_______________ А. В.Склярук
“___” __________2009 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Відкритий Чемпіонат області з гірського спортивного туризму

«Малая Хортица-2009»

 

1. Мета та завдання

Відкритий Чемпіонат області з гірського спортивного  туризму (далі – ГСТ) проводиться з метою подальшого розвитку гірського спортивного туризму в Україні як ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному, гармонійному розвитку людини, сприяння формуванню здорового способу життя населення.

Головні завдання Чемпіонату:

  • пропаганда та популяризація ГСТ серед широких верств населення України як потужного засобу зміцнення здоров’я і виховання патріотизму, формування свідомості людини щодо повсякденного ведення здорового способу життя, особливо, серед молодого покоління;
  • перевірка та підвищення рівня технічної та тактичної майстерності гірських туристів;
  • визначення найсильніших команд (спортсменів) з ГСТ;
  • виявлення перспективного резерву для формування складу збірних команд;
  • сприяння підвищенню безпеки змагань та гірських спортивних походів.

 

2. Терміни та місце проведення

Чемпіонат з ГСТ проводиться з 05 по 08 червня 2009 року в м. Запоріжжя (о. Хортиця).

 

3. Керівництво проведенням змагань

3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької обласної адміністрації та Запорізька обласна федерація спортивного туризму .

3.2. Безпосереднє проведення змагань – на головну суддівську колегію (далі – ГСК), затверджену Запорізькою обласною федерацією. Головного суддю за поданням Федерації затверджує управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької обласної адміністрації згідно з регламентом.

Відповідальність за дотримання правил безпеки під час проведення змагань покладається на головного суддю згідно з діючими Правилами змагань зі спортивного туризму.

 

4. Учасникам змагань

4.1. До участі в змаганнях допускаються команди загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, туристських клубів, колективів фізкультури підприємств, установ, організацій, команди зарубіжних країн, а також команди, сформовані окремими громадянами. Кількість команд від організацій не обмежується.

4.2. До участі у змаганнях допускаються спортсмени з кваліфікацією не нижче відповідної до вимог Правил змагань зі спортивного туризму (далі – Правила) в частині, що стосується класу дистанцій.

4.3. Вік учасників: до участі у змаганнях на дистанціях ІІІ класу допускаються спортсмени з 15 років (по спецдопуску, виданому фізкультурно-спортивним диспансером),  на дистанціях ІV класу з 17 років  ( з 16 років по спецдопуску, виданому фізкультурно-спортивним диспансером). Вік учасників визначається по даті народження.

4.4. У змаганнях беруть участь спортсмени, які спеціалізуються в гірському, пішохідному та спелеологічному туризмі, а також розрядники з альпінізму та скелелазіння..

 

5. Загальні умови проведення змагань

5.1. Змагання проводяться згідно з чинними Правилами.

5.2. Відповідальність за якість та безпечне використання командного та особистого спорядження учасників несе представник команди або самі учасники.

5.3. Відповідальність за підготовку учасників команд вимогам, необхідним для безпечного проходження відповідних дистанцій, несуть представники команд.

5.4. Змагання командні проводяться на дистанціях ІІІ та ІV класу, на скельному рельєфі:

– “Гірські перешкоди” – командні змагання  (ІV клас) (контрольний вантаж 30 кг на команду);

– “Гірські перешкоди” –  командні змагання  (ІІІ клас)  (контрольний вантаж 20 кг на команду);

– “Рятувальні технічні прийоми ” – командні змагання   (ІІІ та ІV клас).

Жеребкування проводиться окремо для кожного класу дистанцій.

5.5. Склад команди – до 10 чол.: представник команди – 1 чол.(може бути капітан); основний склад команди на дистанції ІV класу – 6 чол.( не менше 1 жінки), а на дистанції  ІІІ класу – 4 чол.( не менше 1 жінки); запасні учасники – 2 чол.; суддя – 1 чол. (не нижче другої суддівської категорії з гірського туризму).

5.6. Програма змагань:

1 день      – Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії до 18-00. Показ дистанцій. Відкриття змагань. Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування

2,3 день –  Змагання на дистанціях згідно порядку, встановленого ГСК

4 день     –  Закінчення змагань, підведення підсумків, нагородження переможців, урочисте закриття змагань, від’їзд учасників

 

5.7. Для організації суддівської страховки команди здають до ГСК (під час проходження мандатної комісії) у тимчасове використання по одній вірьовці діаметром 10-12 мм довжиною по 40-60 метрів, а також по три карабіни. Зазначене спорядження використовується для суддівської страховки та повертається командам після закінчення змагань.

5.8. Підсумки на дистанціях ІІІ та ІV класу підводяться окремо.

5.8.1. Порядок визначення результатів на окремих дистанціях буде встановлений Умовами.

5.8.2. Загальнокомандний результат визначається за кращою сумою місць команди на двох дистанціях. Якщо сума місць однакова, перевагу має команда, яка посіла краще місце на дистанції “Рятувальні технічні прийоми”.

5.9. Додаткова інформація:

E-mail:  cup_khort@front.ru  8-067-133-04-49 Теляков Альберт, tryte@ukr.net,  тел. 8-095-421-04-05 Дябло Тетяна, shtifman51@gmail.com, тел. 8-050-454-15-72 Штифман А.Г.

 

7.  Нагородження

Учасники, які посіли І-III місця у кожному виді змагань нагороджуються дипломами Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької обласної адміністрації відповідних ступенів, команди, які посіли І-ІІІ місця в загальному заліку – дипломами і медалями Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької обласної адміністрації .

Тренери, які підготували переможців та призерів змагань, нагороджується дипломами Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької обласної адміністрації

 

8. Умови прийому учасників. Фінансування

7.1. Розміщення учасників змагань проводиться у польових умовах. Команди повинні мати усе необхідне для проживання у польових умовах та самостійного приготування їжі на примусах.

7.2. Команди повинні мати усе необхідне спорядження для участі у змаганнях відповідно до Правил змагань зі спортивного туризму, у т.ч. єдину спортивну форму для участі в урочистому відкритті та закритті змагань, а також у змаганнях на дистанціях.

7.3. Витрати на відрядження учасників та тренерів-представників (страхування спортсменів, проїзд в обох напрямках, харчування, добові) відносяться за рахунок коштів організацій, що відряджають, або учасників команди.

7.4. Витрати пов’язані з організацією змагань (нагородження переможців, харчування суддів, канцелярські товари) – здійснюються за рахунок коштів Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької обласної адміністрації та інші за рахунок залучених Федерацією позабюджетних надходжень згідно з затвердженим кошторисом.

7.5. Стартовий внесок з команди становить  60 грн. для ІV класу та 40 грн. для ІII класу. Протести приймаються під заставу у розмірі стартового внеску команди.

 

 9. Підготовка спортивних споруд

Підготовка спортивних споруд  та контроль за їх станом під час проведення змагань, відповідно до діючих Правил та наказу Мінсім’ямолодьспорту від 26 квітня 2004 року № 1274 «Про додаткові заходи щодо попередження травматизму та запобігання нещасним випадкам у спортивній діяльності», покладається на головного суддю змагань.

 

10. Заявки

Попередні заявки надсилаються не пізніше як за 10 днів до початку змагань до Запорізької обласної федерації спортивного туризму (до 27 травня ц.р.) на електронну адресу: cup_khort@front.ru, shtifman51@gmail.com

Іменна заявка на участь у змаганнях за встановленою формою (додається) повинна бути завірена: підписом лікаря та печаткою медичного закладу, а також підписом керівника та печаткою організації, яка відряджає, і подається до Мандатної комісії у день приїзду учасників. Учасники повинні мати з собою документи, що засвідчують особу з датою народження, підтверджують спортивну та суддівську кваліфікації, страховий поліс від нещасних випадків, дійсні на час проведення змагань та перебування у дорозі.

До змагань допускаються лише команди , які підтвердили свою участь в установлений для попередніх заявок термін та під час роботи Мандатної комісії.

 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ