Положення про порядок визначення рейтингу спортсменів, тренерів та суддів з гірського туризму

 

Додаток до постанови Виконкому
Федерації спортивного туризму України
від “15” вересня 2007 р., протокол № 06-07, п. №  15

 

 

1. Положення про порядок визначення рейтингу спортсменів, тренерів, суддів змагань з техніки гірського туризму та спортивних гірських походів (далі – гірський туризм) визначає мету, головні завдання та  методику визначення рейтингу і вводиться в дію з дня його затвердження.

Дія положення про порядок визначення рейтингу спортсменів, тренерів та суддів змагань з гірського туризму (далі – Положення) поширюється на членів Федерації спортивного туризму України (далі – Федерація).

 

2. Визначення рейтингу спортсменів, тренерів та суддів гірських змагань (далі – рейтинг) проводиться у дев’яти номінаціях:

 

– кращий спортсмен серед чоловіків                    

(1 ÷ 3 місце);

– краща спортсменка серед жінок

(1 ÷ 3 місце);

– кращий тренер                            

(1 ÷ 3 місце);

– кращий суддя змагань (абсолютна номінація)  

(1 ÷ 3 місце);

– кращий член ГСК та контролюючий                  

(1 ÷ 3 місце);

– кращий постановник дистанцій

(1 ÷ 3 місце);

– кращий секретар змагань

(1 ÷ 3 місце);

– кращий суддя (з суддівства)        

(1 ÷ 3 місце);

– кращий член бригади забезпечення змагань 

(1 ÷ 3 місце).

 

Представники кожної номінації за участь у змаганнях Федерації отримують відповідний  результат у вигляді рейтингу в балах.

Мета визначення рейтингу – створення умов для об’єктивного визначення найбільш підготовлених спортсменів, кращих тренерів та суддів змагань з гірського туризму.

 

3. Головні завдання встановлення рейтингу за відповідний період:

  • визначення рівня підготовки окремих спортсменів за результатами їх виступів в змаганнях Федерації з гірського туризму;
  • визначення рівня роботи тренерів з гірського туризму;
  • визначення рівня роботи суддів;
  • відбір найкращих спортсменів до збірної команди України;
  • виявлення перспективного резерву для збірної команди України;
  • виявлення перспективного тренерського резерву для забезпечення якісної підготовки збірної команди України;
  • стимулювання участі у змаганнях спортсменів та суддів;
  • стимулювання тренерів до якісної підготовки спортсменів.

 

4. Офіційними змаганнями Федерації вважаються змагання з гірського туризму, що включені:

а) Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту до Єдиного календаря спортивних змагань України з неолімпійських видів спорту за поданням Федерації;

б) Відповідними територіальними органами виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту за поданням територіальних осередків Федерації (АР Крим, обласних, міста Києва та Севастополя).

 

5. Визначається та враховується рейтинг за результатами змагань з гірського туризму за умови:

а) інспектування цих змагань представниками, призначеними гірською комісією Федерації;

б) відповідності змагань вимогам Правил змагань, що до дистанцій не нижче III класу та гірських походів не нижче III категорії складності (далі – к. с.);

в) подання територіальними осередками до гірської комісії Федерації звіту з усіма відповідними додатками згідно встановлених гірською комісією вимог про підсумки проведених змагань протягом двох місяців після їх завершення.

 

6. Рейтинг спортсмена визначається за результатами його особистих виступів та в складі зв’язок чи команд (груп) у змаганнях Федерації та обчислюється за відповідною формулою (п. 11):

 

а) у окремому виді програми (Ру):

 

Ру = 100×(С×К×D×В) : M (балів),                                (1)

 

де:    

С – коефіцієнт, який визначається рангом змагань (табл.1);

К – коефіцієнт, який визначається класом дистанції змагань;

D – коефіцієнт, який визначається характером рельєфу, на якому обладнано дистанцію;

В – коефіцієнт, який визначається характером виступу учасника;

М – місце, яке посів учасник або команда чи зв’язка у виді програми.

 

Таблиця 1

№ пп

Перелік   змагань

Ранг змагань

Коефіцієнт«С»

1

2

3

4

1

Різноманітні Олімпійські   Ігри

I

6,0

2

Міжнародні змагання,  що включені до календарних планів міжнародних федерацій

II

3,0

3

Чемпіонати України, розиграші Кубків України, інші офіційні всеукраїнські змагання, що включені до календарного плану спортивних змагань України, крім молодших вікових груп

III

2,0

4

Чемпіонати  України,  інші офіційні всеукраїнські змагання серед спортсменів молодших вікових груп,  що включені  до календарного плану спортивних змагань України

IV

1,5

5

Чемпіонати  АР   Крим,   областей,   міст   Києва, Севастополя,  ФСТ і відомств, крім молодших вікових груп, зональні змагання, що включені до календарного плану спортивних змагань

V

1,2

6

Чемпіонати   областей,  ФСТ  і  відомств  серед спортсменів  молодших  вікових  груп,  чемпіонати  міст,  районів, спортивних  клубів,  спортивних  шкіл усіх типів,  спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та ін.

VI

1,0

 

б) за участь в спортивному гірському поході (Рп):

 

Рп = 100×(С × К × V × W ),                                       (2)

 

де:       

V – коефіцієнт, який визначається кількістю пройдених  визначальних та попередньої  к. с.  перевалів;

Wкоефіцієнт, який визначається обов’язками учасника в спортивному поході.

 

6.1. Особисте місце спортсмена в командних змаганнях прирівнюється до місця, яке зайняла команда у складі якої спортсмен виступав на відповідній дистанції.

6.2. Рейтинг спортсмена за участь в кожних змаганнях визначається як сума рейтингів в балах, які були отримані на кожній окремо взятій дистанції.

6.3. Рейтинг спортсмена обчислюється як сума рейтингів в балах, отриманих спортсменом за результатами його виступів у змаганнях Федерації протягом  календарного року

 

7. Рейтинг тренера визначається як сума рейтингів в балах за оцінкою розрядів та звань, які виконали спортсмени, що брали участь у змаганнях Федерації і яких він тренував на протязі відповідного періоду (Рт), та обчислюється за формулою:

 

Рт = ΣR i ,                                                                                       (3)

де:        

R i  – оцінка, яка визначається  виконаним спортивним розрядом чи званням    i-го спортсмена  (табл. 2).

 

Таблиця 2

Звання  та розряди

МС

КМС

1-ий

2-ий

3-ій

Бали

100

30

10

3

1

 

8. Рейтинг суддів суддівства) за участь в проведенні кожного змагання Федерації (Рс) обчислюється за формулою (п.11):

 

Рс = 100×(С × К × D × U × H × A× F),                                  (4)

 

де:        

U – коефіцієнт, який визначається посадою, яку займав суддя при проведенні змагань;

H – коефіцієнт, який визначається кваліфікаційним рівнем проведення суддівства змагань. При оцінці «задовільно» та нижче H = 0;

Aкоефіцієнт, який визначається місцем знаходження судді з техніки на дистанції;

F – коефіцієнт, який визначається інтенсивністю завантаження судді підчас проведення одних змагань і дорівнює:

а) однієї дистанції в  повному обсязі приймається F = 1;

б) однієї дистанції не в повному обсязі обчислюється з співвідношення:

 

F = Sф : Sо,                                                   (5)

 

де:      

Sф – кількість команд, яку обслужив суддя на цій дистанції;

Sо – загальна кількість команд, яка стартувала на цій дистанції.

 

Якщо кожний з двох суддів з тактики, наприклад, обслуговує команди через одну, при цьому між стартами команд робить відповідні обчислення, то також приймається F = 1;

в) послідовно кількох дистанцій обчислюється як сума коефіцієнтів інтенсивності за кожну дистанцію.

8.1. Рейтинг судді визначається як сума рейтингів в балах, отриманих суддею  за суддівство змагань протягом календарного року.

8.2. Якщо суддя виконував суддівство в кількох номінаціях за зазначений період, то він проходить за тією номінацією, де в нього більша сума балів.

8.3. Якщо сума балів однакова, то він проходить за номінацією з більш високою посадою.

 

9. Рейтинг кращого судді змагань з гірського туризму (абсолютна найвища номінація серед усіх суддів) за календарний рік обчислюється як сума рейтингів в балах, отриманих суддею за результатами його суддівства у змаганнях Федерації.

 

10. Рейтинг кращого члена бригади забезпечення змагань  визначається балами за участь в проведенні кожного змагання Федерації (Рз) та обчислюється за формулою (п.11):

 

Рз = 100×(С×U×H).                                                         (6)

 

10.1. Рейтинг кращого члена бригади забезпечення змагань обчислюється за найбільшою сумою рейтингів в балах, отриманих за результатами його роботи на змаганнях Федерації протягом календарного року.

 

11. Значення всіх коефіцієнтів в кожному окремому випадку при обчислені рейтингу, крім  рангу змагань С (табл.1) та оцінки за виконаний спортивний розряд чи звання спортсмена  Ri (табл.2), визначають згідно таблиці 3.

 

12. Визначення рейтингу здійснюється комісією з гірського туризму Федерації. Період, за який підраховується рейтинг є календарний рік; кількість змагань з гірського туризму, яка береться до заліку, визначається гірською комісією Федерації.

 

13. Результат рейтингів затверджується Виконкомом Федерації за поданням комісії з гірського туризму і доводиться до відома спортсменів, тренерів і суддів змагань, та територіальних федерацій спортивного туризму, центрального, а також відповідних територіальних органів виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту на їхню вимогу.

 

14. Нагороджуються дипломами Федерації та пам’ятними знаками гірської комісії Федерації спортсмени, тренери та судді, що посіли перше, друге та третє місце в одній з номінацій.

 

Показники визначення рейтингу                              

Таблиця 3

Н а й м е н у в а н н я   п о к а з н и к і в

Коефіцієнт

1

2

3

 

Клас  дистанції  або  к. с.  маршруту

«К»

1

3-ій (третій)

0,50

2

4-ий (четвертий)

0,65

3

5-ий (п’ятий)

0,85

4

6-ий (шостий)

1,00

 

Вид рельєфу дистанції

«D»

1

Скельно-льодовий

1,00

2

Скельний

0,95

3

Льодовий

0,90

4

Стенд  скельний, споруди

0,85

5

Стенд гірський в приміщені

0,80

6

Сніжно-льодовий

0,70

7

Сніговий

0,60

 

Характер  виступів

«В»

1

Особисті виступи

1,00

2

Змагання зв’язок

0,75

3

Командні змагання

0,55

 

Посада  на  змаганнях

«U»

1

Члени ГСК та контролюючи:

 

 

           а) головний суддя змагань

10,0

 

           б) заступник головного судді з суддівства

8,0

 

           в) заступник головного судді з видів програм

7,0

 

           г) інші заступник головного судді

6,0

 

           д) суддя-інспектор, голова та члени  журі

6,0

2

Постановники дистанції:

 

 

           а) начальник дистанції

7,0

 

           б) помічник начальника дистанції

6,0

 

           в) суддя-постановник дистанції

5,0

3

Секретаріат змагань:

 

 

           а) головний секретар

7,0

 

           б) заступник головного секретаря з виду програми

5,0

 

           в) секретар

4,0

 

           г) секретар – хронометрист

3,0

4

Судді змагань:

 

 

           а) старший суддя з тактики

5,0

 

           б) старший суддя з техніки

4,0

 

           в) суддя з тактики, з техніки та при учасниках

3,0

 

           д) суддя на страховці

2,0

5

Служба забезпечення змагань

 

 

           а) комендант

5,0

 

           б) помічник коменданта

4,0

 

           в) суддя по спорядженню, з нагородження та інформації

3,0

 

Кваліфікаційний рівень проведення суддівства

«Н»

 

           а) «відмінно»

1,0

 

           б) «добре»

0,8

 

Місце суддівства (для суддів з техніки)

«A»

1

На колисці (платформі)

1,30

2

На полиці

1,20

3

Біля підніжжя схилу

1,00

 

Обов’язки  в  поході

«V»

1

Керівник групи

1.00

2

Учасник групи

0,70

 

Кількість  визначальних  та  попередньої  к. с. перевалів

«W»

 

            а) три

1,00

 

            б) чотири

1,10

 

            в) п’ять

1,20

 

            г) шість та більше

1,30