Положение о заключительном этапе Чемпионата Украины по туристским спортивным походам (судейство отчетов за 2015 год)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Віце-президент Федерації
спортивного туризму України

___________  В.А. Соколов
“__”_________ 2015 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення заключного етапу Чемпіонату України з туристських
спортивних походів (суддівство звітів 2015 року)

 

1. Цілі та завдання

Заключний етап чемпіонату України з туристських спортивних походів – суддівство звітів туристських спортивних походів 2015 року (далі – чемпіонат) проводиться з метою визначення переможців чемпіонату України з туристських спортивних походів, відбору найсильніших туристських спортивних груп у різних видах спортивного туризму для участі в міжнародних змаганнях, підвищення рівня майстерності спортсменів (виконання вимог нормативів ЄСКУ зі спортивного туризму).

 

2. Строки і місце проведення змагань

 Чемпіонат проводиться з 22 по 28 лютого в м. Харків.

 

3. Організація та керівництво проведенням змагань

Керівництво проведенням змагань здійснюється Федерацією України спортивного туризму України (далі – ФСТУ) та Федерацією спортивного туризму Харківської області (далі – Федерація).

Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення змагань покладається на головну суддівську колегію (ГСК), яка затверджується Виконкомом ФСТУ.

 

4. Учасники змагань

До участі у чемпіонаті допускаються збірні команди (туристські групи) Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, які здійснили туристські спортивні походи (далі – СП) у 2015 році. Також до участі у чемпіонаті допускаються команди, які здійснили СП у 2014 році за умови, що ці СП не брали участь у заключному етапі чемпіонату з СП 2014 року, а також команди, які здійснили СП у 2013 році, за умови, що заключний етап чемпіонату з СП з даного виду туризму у даній групі походів у 2013 та 2014 році не проводився. Кількість команд від регіонів не обмежується.

У чемпіонаті беруть участь команди, які здійснили СП ІV-VI категорії складності (к.с.) з усіх видів спортивного туризму: авто-мото, велосипедний, водний, гірський, лижний, пішохідний, а також комбіновані СП.

Чемпіонат проводиться у трьох групах СП, окремо по кожному з видів спортивного туризму:

перша група – СП VI к.с.;

друга група – СП V к.с.;

третя група – СП ІVк.с.

До третьої групи також відносяться об’єднані СП І-V к.с. для лижного та авто-мото виду спортивного туризму.

Суддівство чемпіонату проводиться за умови, що до участі у відповідній групі учасників змагань мандатною комісією допущені звітні матеріали про туристські СП не менше 6 команд. Якщо в окремій групі допущено менше 6 команд, за рішенням ГСК команди цієї групи можуть бути приєднані до найближчої групи з того ж виду спортивного туризму, утворюючи об’єднану групу.

Вимоги до спортивної кваліфікації, туристського досвіду учасників, чисельного складу команд, тривалості СП повинні відповідати Правилам змагань зі спортивного туризму, затверджених наказом Мінсім’ямолодьспорту України від 24.04.2008 р (далі – Правила). Склад команди може бути чоловічим, жіночим або змішаним. Вік учасників змагань – дорослі.

 

5. Характер заходу

Чемпіонат – командні змагання й проводяться відповідно до Правил.

 

6. Програма проведення змагань

До 10 лютого включно – приймання звітних матеріалів про проходження командою заявлених маршрутів.

З 10 лютого по 25 лютого – ознайомлення суддівською колегією із електронними версіями звітних матеріалів, що надійшли до чемпіонату. Звітні матеріали надсилаються суддям електронною поштою. Оцінювання кожного звіту та оформлення суддівського протоколу. З кожного виду туризму – окрема суддівська колегія, якою керує головний суддя з виду.

26 – 27 лютого – заїзд іногородніх суддів на очний етап суддівства. Проведення установчого семінару. Робота суддів за видами туризму.

28 лютого – до 10.00 розміщення попередніх підсумкових результатів суддівства на сайті ЦМКК www.cmkk.com.ua в розділі чемпіонат 2015 року.

До 16:00 приймання протестів головною суддівською колегією змагань (E-mail: nsytcheva@yandex.ru sergey.bykov@ukr.net )

16:00–18:00 розгляд протестів й приймання рішень ГСК.

18:00 – затвердження підсумків змагань.

20:00 – розміщення остаточних результатів змагань на сайті ЦМКК ФСТУ.

Суддівство змагань здійснюється по бальній системі у відповідності до «Методики суддівства Чемпіонатів та першостей України з туристських спортивних походів», затвердженої Виконкомом ФСТУ 06.07.2008 р. (далі – Методика). Результат команди визначається середньоарифметичною сумою балів, виставлених суддями по кожному показнику у відповідності до Методики. Для підвищення достовірності оцінки кожного показника при кількості суддів 5 або більше 5, одна максимальна оцінка і одна мінімальна оцінка при підведенні підсумків відкидаються.

Переможці в кожному виді спортивного туризму та групі визначаються за найбільшою сумою балів, набраних командою. У разі рівності набраних балів перевага надається команді, що має вищий результат з критерію «складність», далі з критерію «безпека», далі з критерію «новизна» й на останнє – по першості терміну подачі звітних матеріалів до ГСК.

У випадку об’єднання груп різних категорій складності оцінювання СП у балах за критерієм «складність» здійснюється у межах фактичної категорії складності СП. По всім іншим критеріям оцінювання СП здійснюється у межах найнижчої категорії складності об’єднаної групи.

 

7. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів

Команди, які посіли 1, 2, 3 місця у чемпіонаті окремо за видом туризму та групі походів ІV к.с., V к.с. та VI к.с. нагороджуються дипломами, а учасники нагороджуються грамотами та медалями Федерації відповідних ступенів.

 

8. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників

Витрати на організацію та проведення чемпіонату здійснюються за рахунок позабюджетних коштів, зацікавлених установ, організацій і спонсорів.

Витрати на відрядження суддів змагань (проїзд до місця змагань і зворотно, розміщення, харчування, добові, збереження заробітної плати) здійснюється за рахунок організацій, що відряджають та інших.

Реєстраційний внесок за участь команди у Чемпіонаті з СП складає 10 грн. з кожного учасника команди. Ці кошти витрачаються на нагородну атрибутику, а також на часткову компенсацію витрат по проїзд та проживання іногородніх суддів. Оплата реєстраційних внесків команд здійснюється при подачі матеріалів в ГСК на рахунок 5168757219861814 в Приватбанку із позначкою “Реєстраційний внесок на участь у ЧУ з СП”. Квитанцію про сплату може бути надіслана за вимогою.

 

9. Строки та порядок подання заявок на участь у змаганнях

Для формування складу суддівської колегії, попередні заявки на участь команди у чемпіонаті надсилаються до ЦМКК не пізніше 15 січня 2016 року за електронною адресою madegtyar@ukr.net та nsytcheva@yandex.ru).

Для участі у змаганнях до мандатної комісії не пізніше 10 лютого 2016 року подаються:

– іменні заявки (завірені печаткою та підписом керівництва структурних підрозділів Автономної Республіки Крим, областей,   мм. Києва і Севастополя);

– звіт про проходження командою заявленого маршруту в електронному вигляді, розглянутий й затверджений маршрутно-кваліфікаційною комісією (МКК). Електронна версія звіту подається одним файлом у форматі PDF або WORD чи посиланням на вже розміщений звіт на інтернет ресурсі. Загальний об’єм файлу, враховуючи світлини, схеми, малюнки, кроки та інше не повинні перевищувати – 100 Мб. Файли, об’єму більше 18 Мб, подаються посиланням через файлообмінник. Звітні матеріали повинні містити скан маршрутних документів (маршрутну книжку) та інших документів, що підтверджують проходження командою маршруту, а також зміни строків, нитки маршруту, складу групи та інше. Командам пропонується додатково надавати інші матеріали в електронному вигляді (відеофільми, картографічний матеріал із кроками, фотографії, контакти тощо), які будуть враховуватися суддями при оцінці СП.

За додатковою інформацією звертатися до голови Центральної маршрутно-кваліфікаційної комісії – президії суддівської колегії зі спортивних туристських походів Федерації Дегтяря Михайла Андрійовича (097-455-56-58) E-mail: madegtyar@ukr.net

 

Цей регламент є офіційним викликом на змагання

 

Голова ЦМКК – колегії суддів змагань зі спортивних туристських походів                    М. А. Дегтяр