Положение о коллективном членстве в Федерации спортивного туризма Украины

 

Додаток до постанови Президії
Федерації спортивного туризму України
від 15 червня 2002р., протокол № 3, п. № 5

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колективне членство у Федерації спортивного туризму України

 

1. Відповідно до Статуту Федерації спортивного туризму України (далі – Федерація) членство у Федерації є добровільним і може бути індивідуальним та колективним.

2. Колективне членство може бути як безпосередньо у Федерації, так і в її місцевих осередках.

3. Колективними членами Федерації можуть бути колективи всеукраїнських підприємств, установ, організацій, спортивних товариств, спортивних туристських клубів, а також  організацій, що мають міжрегіональний статус і які визнають принципи, мету, завдання та Статут Федерації, сприяють її діяльності, підтримують її організаційно та фінансово, сплачують членські внески.

У виняткових випадках колективні члени Федерації можуть мати місцевий статус.

4. Колективними членами місцевих осередків можуть бути підприємства, установи, організації, спортивні товариства, спортивні туристські клуби тощо, які мають місцевий статус, визнають принципи, мету, завдання та Статут Федерації, сприяють її діяльності, підтримують її організаційно та фінансово, сплачують членські внески.

5. Прийом у колективні члени Федерації здійснюється за рішенням Президії або З’їзду Федерації, у колективні члени місцевих осередків – за рішенням загальних зборів (конференції), президії місцевого осередку на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації та поданої заяви.

6. Прийом у колективні члени Федерації підприємств, установ, організацій, спортивних товариств, спортивних туристських клубів, які мають місцевий статус Президією або З’їздом Федерації може здійснюватися лише у виняткових випадках, а саме:

– у разі відсутності у регіоні місцевих осередків або за їх згодою;

– у разі подання апеляції на відмову місцевого осередку у прийнятті до Федерації

7. Колективні члени мають рівні права і обов’язки з індивідуальними членами  та реалізують їх через своїх представників.

8. Колективне членство у Федерації або її місцевих осередках може бути припинено внаслідок:

– рішення зборів колективу підприємства, установи, організації, спортивного товариства, спортивного туристського клубу;

– виключення з Федерації за дії несумісні з її Статутом;

– невиконання рішень керівних органів Федерації та її організацій;

– тривалої неучасті у роботі Федерації (більше одного року) без поважних причин

9. Права та обов’язки колективних членів Федерації реалізуються у порядку, визначеному у р. IV Статуту Федерації.