Положение о всеукраинских горных соревнованиях на 2011 год

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент Федерації спортивного туризму України

___________________А.С. Матвієнко

«…….»_____________ 2010 р.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту

__________________А.В.Домашенко

«…….»_____________ 2010 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про всеукраїнські змагання
зі спортивного туризму на 2011 рік

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Україні як ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному гармонійному розвитку особи, сприяння формуванню здорового способу життя населення.

Головні завдання змагань:

 • пропаганда та популяризація спортивного туризму серед широких верств населення України як потужного засобу зміцнення здоров’я і виховання патріотизму, формування свідомості людини щодо повсякденного ведення здорового способу життя, особливо, серед молодого покоління;
 • перевірка та підвищення рівня технічної та тактичної майстерності спортсменів;
 • визначення найсильніших команд України з видів спортивного туризму (СТ) та спортивних походів за видами СТ;
 • виявлення перспективного резерву СТ для збірних команд України;
 • сприяння підвищенню безпеки змагань та спортивних походів з видів туризму;
 • сприяння моніторингу та визначення рейтингу регіонів з розвитку СТ в Україні.

1. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

 

Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму проводяться протягом 2011 року відповідно до календаря
змагань України (табл.1).

Таблиця 1

Календарний план всеукраїнських змагань

зі спортивного туризму на 2011 рік

Назва

Строк початку/ закінчення

Три-вал.

Місце проведення.

Організації-учасники

Вид зма- гань

 

Организації, відповідальні за проведення

1

2

3

4

5

6

1. Чемпіонат України зі спортивного туризму зі спортивних туристських походів 2011 року

01.01–31.12

365

Суддівство звітів у м.Києві з 11 до 19.03.2012 року

Області

к

5. Всеукраїнські змагання зі спортивного (гірського) туризму на сніжно-скельних дистанціях

05.03–08.03

4

АР Крим
Кримський РСК

Області, ФСТ, спортклуби

о/к

8. Чемпіонат України зі спортивного туризму зі спортивних туристських походів (судівство звітів за 2010 рік)

05.03–13.03

9

Київ
Укрспортзабезпечення

Області

к

15. Чемпіонат України зі спортивного (гірського) туризму

29.04–03.05

5

АР Крим, Кримський РСК

Області, ФСТ

о/к

17. Кубок України зі спортивного (гірського) туризму «Мала Хортиця – 2011»

02.06–05.06

4

Запорізька область
Запорізький ОСК

Області, ФСТ, спортклуби країн СНД

о/к

29. Чемпіонат України серед юніорів зі спортивного (гірського) туризму

22.09–26.09

6

УДЦТКУМ АР Крим

Області, ФСТ

к

33. Кубок України зі спортивного (гірського) туризму “Кубок Хортиці – 2011”

13.10–16.10

4

Запоріжжя область Запорізький ОСК

Області, ФСТ

о/к

34. Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму (гірського) у приміщенні

17.11–20.11

4

Донецька область
Донецький ОСК

Області, ФСТ, спортклуби

о/к

 

 

3. КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ

 

3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють Департамент спорту вищих досягнень Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (далі – Мінсім’ямолодьспорт або Міністерство) та Федерація спортивного туризму України (далі – Федерація або ФСТУ).

3.2. Безпосереднє проведення змагань (залежно від місця проведення) покладається на структурні підрозділи з питань фізичної культури та спорту АР Крим, областей та міст Києва та Севастополя, а також головну суддівську колегію (далі – ГСК), затверджену Федерацією. Головного суддю змагань за поданням Федерації затверджує Міністерство згідно з регламентом. Змагання проводяться відповідно до Єдиного календарного плану спортивних заходів України на 2011 рік та згідно з діючими Правилами змагань зі спортивного туризму (надалі – Правила), що затверджені Міністерством.

3.3. Відповідальність за дотримання правил безпеки та здоров’я учасників під час проведення змагань покладається на головного суддю згідно з діючими Правилами змагань зі спортивного туризму та «Положенням про медичне забезпечення спортивно-масових заходів» (наказ Мінохорони здоров’я України від 27.10.2008, № 614 та наказ Мінсім’ямолодьспорту України від 17.11.2008, № 4557).

3.4. У своїй звітності про проведення змагань ГСК надає ФСТУ звіт головного судді змагань, Умови проведення змагань (у разі оголошення), заявочні матеріали, протоколи особистих та командних результатів за видами змагань (дистанціями), зведені протоколи командних результатів, оціночну відомість роботи суддів, а також відомість підрахунку очок згідно з таблицею очок ВСМ Мінсім’ямолодьспорту, у тому числі для ФСТ “Динамо”, “Україна”, “Спартак”, “Колос”, ЦСК Міністерства оборони України, Комітету з фізичної культури і спорту Міністерства освіти та науки України.

Якщо у число команд, що зайняли 1 – 8 місце, попадає декілька команд з одного регіону, то їх очки складаються для цього регіону. Якщо у цих командах є учасники з різних товариств, то їх очки зараховуються до цих товариств.

 

4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ

4.1. До участі у всеукраїнських змаганнях допускаються збірні команди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, клубів та спортсмени особисто. Кількість команд від території не обмежена.

Спортсмени – громадяни інших країн можуть брати участь у чемпіонатах та Кубках України поза конкурсом.

4.2. До участі у змаганнях допускаються спортсмени, які за віком та спортивною кваліфікацією, відповідають вимогам Правил змагань зі спортивного туризму в частині, що стосується класу дистанцій (п.3.3.2).

На змаганнях юнаків та юніорів вік учасників визначається Положенням про змагання.

На змаганнях з водних видів туризму усі учасники повинні вміти плавати, про що останні засвідчують письмово.

4.3. В залежності від кількості команд з відповідною спортивною кваліфікацією учасників, змагання можуть проводитись на дистанціях різного класу.

 

5. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

 

5.1. Змагання проводяться згідно з Правилами змагань зі спортивного туризму, затвердженими Міністерством 24.04.2008 року. Загальнокомандний залік серед команд територій та ФСТ визначається на базі підрахунку очок ВСМ на 2011 рік за встановленою керівним органом з питань фізичної культури і спорту актуальною методикою.

5.2. Відповідальність за якість та безпечне використання командного та особистого спорядження несе представник команди або самі учасники.

5.3. Відповідальність за підготовку учасників команд та дотримання вимог правил безпеки під час змагань несуть представники команд.

 

6. ПРОГРАМА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ЗМАГАНЬ НА 2011 РОКУ

 

6.1. Чемпіонат України зі спортивного туризму

зі спортивних туристських походів

 

6.1.1. Змагання проводяться з 01.01 до 31.12.2011 року.

6.1.2. Змагання Чемпіонату України проводиться серед команд (туристських груп), які здійснили спортивні походи (далі – СП) у 2011 році та надали необхідні документи до Центральної маршрутно-кваліфікаційної комісії (далі ЦМКК) ФСТУ та головної суддівської колегії чемпіонату (далі – ГСК).

Крім того, до участі у Чемпіонаті допускаються команди, що здійснили спортивні походи у 2010 році за умови, що ці походи не брали участь у чемпіонаті України 2010 року, а також команди, що здійснили спортивні туристські походи у 2009 році за умови, що чемпіонат з даного виду туризму у даній групі походів у 2009 році не проводився.

6.1.3. Суддівство звітів Чемпіонату-2011 проводиться у м. Києві на початку березня 2012 року.

Розміщення попередніх підсумків Чемпіонату на інтернет-сайті ФСТУ (www.fstu.org.ua) або на інтернет-сайті ЦМКК(www cmkk.com.ua) – через 5 днів після закінчення суддівства, подача протестів – на протязі 10 днів після публікації на інтернет-сайті ФСТУ або ЦМКК.

6.1.4. Кількість команд від регіонів України, а також від організацій не обмежується, якщо інше не передбачено Положенням.

У чемпіонаті беруть участь команди, що здійснили туристські спортивні походи IV– VI категорій складності (далі – к.с.) з пішохідного, гірського, водного, велосипедного, з лижного, зі спелеологічного та вітрильного видів туризму, а також комбіновані походи IV – V категорій складності.

6.1.5. Чемпіонат проводиться у трьох групах походів, окремо по кожному з видів туризму:

1-а група –

походи VI к.с. – для усіх видів туризму

2-а група –

походи V к.с. – для усіх видів туризму

3-я група –

походи ІV к.с. (ІІ – ІV к.с. для  вітрильного, лижного та спелеотуризму)

 

 

 

 

6.1.6. Чисельний склад команди та тривалість активної частини спортивних походів (СП) – у відповідності до Правил.

6.1.7. Вимоги до спортивної кваліфікації учасників (оформлених спортивних розрядів), чисельного складу команд – учасників Чемпіонату та тривалості спортивних походів – відповідно до Правил.

6.1.8. Змагання проводяться як командні з кожного виду туризму та комбіновані походи – окремо у кожній групі команд-учасниць. В одній групі об’єднуються команди, що здійснили СП однакової к.с. з одного і того ж виду туризму. При відсутності окремої групи комбінованих походів, такі походи  можуть заявлятися в одному або кількох видах туризму, складових комбінованого маршруту.

6.1.9. Суддівство змагань проводиться за умови, що до участі у відповідній групі учасників мандатною комісією допущені звітні матеріали про туристські спортивні походи не менше 6 команд.

Якщо в окремій групі учасників допущено менше 6 команд, за рішенням ГСК, команди цієї групи можуть бути приєднані до найближчої групи учасників з того ж виду туризму, утворюючи об’єднану групу.

6.1.10. Суддівство Чемпіонату проводиться у відповідності до «Методики суддівства Чемпіонатів та першостей України з туристських спортивних походів», затвердженої виконкомом ФСТУ (далі – Методика).

6.1.11. Для формування Виконкомом ФСТУ складу ГСК, попередні заявки на участь у Чемпіонаті – 2011 направляються до ЦМКК не пізніше 15 грудня 2011 року за електронною адресою nsytcheva@yandex.ru та madegtyar@ukr.net.

6.1.12. Іменні заявки за встановленою формою та інші матеріали для участі у Чемпіонаті України з туристських спортивних походів 2011 року надаються до ГСК  не пізніше 01.03.2012 року:

– іменна заявка, завірена печатками федерації спортивного туризму та структурного підрозділу з питань фізичної культури та спорту АР Крим, областей та міст Києва та Севастополя;

– письмовий звіт про похід (з відміткою МКК про його залік), оформлений у відповідності до вимог ЦМКК;

– копія маршрутної книжки з відміткою про залік походу, завіреної МКК, що має відповідні повноваження, з відмітками або копіями документів, що підтверджують проходження маршруту, а також зміни термінів, нитки маршруту, складу команди. Копії повинні мати відмітки МКК з відповідними повноваженнями;

– документ, що підтверджує наявність оформленого спортивного розряду (звання) учасника, якщо дана інформація не наведена у маршрутній книжці.

Командам пропонується додатково надавати інші матеріали в електронному вигляді (відеофільми тощо), які будуть враховуватися суддями при оцінці походу.

6.1.13. Результат команди визначається середньоарифметичною сумою балів, виставлених суддями по кожному показнику у відповідності до Методики.

6.1.14. Переможці в кожному виді і групі визначаються за найбільшою сумою балів, набраних командою. У разі рівності набраних балів перемога присуджується згідно з п.3.1 Методики. Якщо кількість суддів, що розглядали звіт однієї команди більше 4-х осіб, найбільша та найменша оцінка в балах, виставлені бригадою по кожному з критеріїв, не враховуються при підведенні підсумків.

6.1.15. Додаткова інформація–на інтернет-сайті ЦМКК(www cmkk com.ua) або за електронною адресою: nsytcheva@yandex.ru та  madegtyar@ukr.net

 

* * *

6.5. Всеукраїнські змагання зі спортивного (гірського) туризму на сніжно-скельних дистанціях

 

6.5.1. Змагання проводяться з 05 до 08 березня в АР Крим в районі Ангарського перевалу.

6.5.2. Склад команди до 10 чоловік, основний склад – 6 чол. у т. ч. не менше 1 жінки, представник команди – 1 чол., (може бути членом команди), запасні – до 2 чол., суддя не нижче ІІ категорії (спеціалізація – змагання з гірського туризму).

Спортивна кваліфікація учасників – не нижче ІІ розряду зі спортивного туризму.

6.5.3. Змагання командні, проводяться на дистанції IV класу на сніжно-скельному рельєфі з виду «Гірські перешкоди» з елементами виду «Рятувальні технічні прийоми».

6.5.4. Для організації суддівської страховки команди під час проходження мандатної комісії здають до ГСК у тимчасове використання по одній основній вірьовці діаметром 10–12 мм та довжиною не менше 40 метрів, а також по три карабіни. Зазначене спорядження використовується для організації суддівської страховки та повертається командам після закінчення змагань.

6.5.5. Програма змагань:

1 день

Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії з 9:00 до 14:00. Показ дистанцій, нарада ГСК з представниками команд, жеребкування

2 день

Відкриття змагань, змагання  за порядком, встановленим ГСК

3 день

Змагання за порядком, встановленим ГСК

4 день

Закінчення змагань, підведення підсумків, нагородження переможців та урочисте закриття змагань. Від’їзд учасників

6.5.6. Результат команди визначається за підсумовуючою (компілятивною) системою.

6.5.7. Мінімальний перелік спеціального спорядження:

– особисте спорядження на 1 учасника: лавинна стрічка 12 м з розміткою через кожен метр, страховочна система, 5 карабінів, 2 “вуси” самостраховки, петля для вузла  “прусик”, каска, спусковий пристрій, кішки, льодоруб.

– командне спорядження: 3 вірьовки L=не менше 40 м кожна, допоміжна вірьовка L=60 метрів або дві вірьовки L по 30 м, лавинна лопата, компас, медична аптечка.

6.5.8. Додаткова інформація: Умови проведення змагань – після подання попередніх заявок по e-mail: nitercon@bk.ru, тел. 050-318-37-14 – Козій Віктор Георгійович.

* * *

6.8. Чемпіонат України зі спортивного туризму

зі спортивних туристських походів (судівство звітів за 2010 рік)

 

6.8.1. Чемпіонат України зі спортивного туризму зі спортивних туристських походів (судівство звітів за 2010 рік) відбудеться у м.Києві з 05 до 13 березня 2011 року – за Положенням всеукраїнських змагань 2010 року.

* * *

6. 15. Чемпіонат України зі спортивного (гірського) туризму

6.15.1. Змагання проводяться з 29 квітня по 03 травня в м. Бахчисарай  АР Крим.

6.15.2. У змаганнях беруть участь спортсмени, які спеціалізуються в гірському, спелеологічному туризмі, альпінізмі та скелелазінні.

6.15.3. Склад команди до 10 чоловік, основний склад команди 6 чол. у т. ч. не менше 1 жінки, запасні – до 2 чол., представник команди – 1 чол., (може бути членом команди), 1 суддя не нижче ІІ категорії (спеціалізація – змагання з гірського туризму).

Кваліфікація спортсменів не нижче відповідної до вимог Правил до дистанцій V класу.

Вік учасників – не молодше 17 років. За спецдопуском медичного закладу можуть бути допущені учасники віком 16 років.

6.15.4. Змагання особисто-командні проводяться на дистанціях V класу на скельному рельєфі з видів програм:

– «Гірські перешкоди» – командні з подоланням частини дистанції окремими зв’язками;

– «Рятувальні технічні прийоми» – командні з подоланням частини дистанції окремими зв’язками;

– «Гірські перешкоди» з елементами виду «Рятувальні технічні прийоми» – змагання зв’язок.

– «Гірські перешкоди» з елементами виду «Рятувальні технічні прийоми» – особисті змагання серед чоловіків та жінок.

6.15.5. Програма змагань:

1 день

Заїзд учасників. Робота мандатної комісії до 16-00. Показ дистанцій. Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування

2-4 день

Відкриття змагань, змагання з видів за порядком, встановленим ГСК

5 день

Заключна частина змагань, підведення підсумків, нагородження переможців, урочисте закриття змагань, від’їзд учасників

 

6.15.6. Для організації суддівської страховки команди під час проходження мандатної комісії здають до ГСК у тимчасове використання по одній основній вірьовці діаметром не менше 10 мм та довжиною не менше 40 метрів, а також по три карабіни. Зазначене спорядження використовується для організації суддівської страховки та  повертається командам після закінчення змагань.

6.15.7. Результати змагань на окремих дистанціях визначаються відповідно до п. 3.15.8.2 Правил та умов.

Результат команди у загальному заліку визначається за сумою місць команди на всіх дистанціях. При однаковій сумі вище місце посідає команда з кращим місцем у виді «Рятувальні технічні прийоми» далі за пріоритетом «Гірські перешкоди» (командні змагання, після них – змагання зв’язок).

В особистих змаганнях командний залік визначається за сумою місць 6-ох учасників, у т.ч. не менше 1 жіночого. При рівності суми вище місце посідає команда, в якої кращий жіночий результат.

У виді програми «Гірські перешкоди» з елементами виду «Рятувальні технічні прийоми» – змагання зв’язок місце визначається за сумою місць чоловічої та змішаної зв’язки, при рівності суми вище місце посідає команда, в якої кращий результат змішаної зв’язки.

6.15.8. Додаткова інформація: e-mail: nitercon@bk.ru, тел. 050-318-37-14 – Козій Віктор Георгійович.

* * *

6. 17. Кубок України зі спортивного (гірського) туризму Мала Хортиця 2011

6.17.1. Змагання проводяться з 02 по 05 червня в м. Запоріжжя (о. Хортиця).

6.17.2. У змаганнях беруть участь спортсмени України та зарубіжних країн, які спеціалізуються в гірському,  спелеологічному туризмі, альпінізмі та скелелазінні.

6.17.3. Склад команди до 8 чоловік, основний склад команди 4 чол. у т. ч. не менше 1 жінки, запасні – до 2 чол., представник команди – 1 чол., (може бути членом команди), суддя не нижче ІІ категорії (спеціалізація – змагання з гірського туризму).

Кваліфікація спортсменів не нижче відповідної до вимог Правил до дистанцій ІV класу. Вік учасників – не молодше 16 років. За спеціальним допуском медичного закладу можуть бути допущені учасники віком 15 років.

6.17.4. Змагання особисто-командні проводяться на дистанціях ІV класу на скельному рельєфі з видів програм:

– «Гірські перешкоди» – змагання зв’язок;

– «Рятувальні технічні прийоми» – змагання зв’язок;

6.7.5. Програма змагань:

1 день

Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії до 18-00. Показ дистанцій. Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування

2-3 день

Відкриття змагань, змагання  за порядком, встановленим ГСК

4 день

Заключна частина змагань, підведення підсумків, нагородження переможців, урочисте закриття змагань, від’їзд учасників

 

6.17.6. Для організації суддівської страховки команди під час проходження мандатної комісії здають до ГСК у тимчасове використання по одній основній вірьовці діаметром не менше 10 мм та довжиною не менше 40 метрів, а також по три карабіни. Зазначене спорядження використовується для організації суддівської страховки та повертається командам після закінчення змагань.

6.17.7. Результати змагань серед зв’язок на окремих дистанціях визначаються відповідно до п. 3.15.8.2 Правил та умов.

Результат команди на дистанції визначається по сумі місць чоловічої та змішаної зв’язки. При однаковій суми вище місце посідає команда з кращим результатом змішаної зв’язки.

Результат зв’язки у загальному заліку (окремо серед чоловічих та змішаних зв’язок) визначається по сумі місць на двох дистанціях. При однаковій сумі вище місце посідає зв’язка з кращим місцем у виді «Рятувальні технічні прийоми».

Результат команди у загальному заліку визначається за сумою місць команди на двох дистанціях. При однаковій сумі вище місце посідає команда з кращим результатом у виді «Рятувальні технічні прийоми».

6.17.8. Додаткова інформація: e-mail: nitercon@bk.ru, тел. 050-318-37-14 – Козій Віктор Георгійович.

* * *

6.29. Чемпіонат України серед юніорів зі спортивного (гірського) туризму


6.29.1.
Змагання проводяться з 22 по 26 вересня в районі Бахчисарая АР Крим.

6.29.2. До участі у змаганнях допускаються команди юніорів 1994-1996 років народження. Учасники за спецдопуском не допускаються. Учасники повинні мати спортивну кваліфікацію не нижче другого розряду зі спортивного туризму.

Від Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя та УДЦТКУМ допускається по одній команді. За попереднім погодженням з Центром туризму та за наявності технічної можливості до змагань можуть бути допущені додаткові команди.

6.29.3. Склад команди –11 осіб, у тому числі: представник команди – 1; тренер – 1; учасників – 8 (у т.ч. не менше 2 дівчат); суддя – 1 (не нижче другої суддівської категорії).

6.29.4. Змагання проводяться на дистанціях ІІІ-ІV класу з двох видів програм:

– «Гірські перешкоди» (командні змагання);

– «Рятувальні технічні прийоми» (командні змагання).

6.29.5. Програма змагань:

22.09

Заїзд учасників змагань. Робота мандатної  комісії до 18.00.     
Відкриття змагань, показ дистанцій,
Нарада ГСК з представниками команд,  жеребкування

23-25.09

Змагання на дистанціях за  порядком, визначеним ГСК

26.09

Підведення  підсумків, нагородження переможців та 
урочисте закриття змагань. Від’їзд учасників

6.29.6. Загальнокомандний результат визначається за кращою сумою місць команди на двох дистанціях змагань. Якщо сума місць однакова, перевагу має команда, яка посіла краще місце на дистанції “Рятувальні роботи”.

Команди, що посіли 1-3 місця в загальнокомандному заліку та в окремих видах програми змагань, нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки України та медалями.

Учасники команд, що посіли 1–3 місця в окремих видах програми та в загальнокомандному заліку, нагороджуються дипломами УДЦТКУМ та медалями.

Тренери команд, що посіли 1–3 місця у загальнокомандному заліку та в окремих видах програми, нагороджуються дипломами МОН та медалями.

6.29.7. Додаткова інформація: УДЦТКУМ: (044)-2380659, 531-19-98, E-mail: juntur@online.ua

* * *

6.33. Кубок України «Кубок Хортиці – 2011»

 

6.33.1. Змагання проводяться з 06 по 09 жовтня в м. Запоріжжя (о. Хортиця).

6.33.2. У змаганнях беруть участь спортсмени, які спеціалізуються в гірському, спелеологічному туризмі, альпінізмі та скелелазінні.

6.33.3. Склад команди до 10 чоловік, основний склад команди 6 чол. у т. ч. не менше 1 жінки, запасні – до 2 чол., представник команди – 1 чол., (може бути членом команди), 1 суддя не нижче ІІ категорії (спеціалізація – гірський туризм).

Кваліфікація спортсменів –  відповідно  до вимог Правил до дистанцій V класу.

Вік учасників – не молодше 17 років. За спецдопуском медичного закладу можуть бути допущені учасники віком 16 років.

6.33.4. Змагання особисто-командні проводяться на дистанціях V класу на скельному рельєфі з видів програм:

– «Гірські перешкоди» – командні з подоланням частини дистанції окремими зв’язками;

– «Рятувальні технічні прийоми» – командні з подоланням частини дистанції окремими зв’язками;

6.33.5. Програма змагань:

 

1 день

Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії до 16-00. Показ дистанцій. Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування

2-3 день

Відкриття змагань, змагання  за порядком, встановленим ГСК

4 день

Заключна частина змагань, підведення підсумків, нагородження переможців, урочисте закриття змагань, від’їзд учасників

 

6.33.6. Для організації суддівської страховки команди під час проходження мандатної комісії здають до ГСК у тимчасове використання по одній основній вірьовці діаметром не менше 10 мм та довжиною не менше 40 метрів, а також по три карабіни. Зазначене спорядження використовується для організації суддівської страховки та  повертається командам після закінчення змагань.

6.33.7. Результати змагань на окремих дистанціях визначаються відповідно до п. 3.15.8.2 Правил та умов.

Результат команди у загальному заліку визначається за сумою місць команди на двох дистанціях. При однаковій сумі вище місце посідає команда з кращим результатом у виді «Рятувальні технічні прийоми».

6.33.8. Додаткова інформація: e-mail: nitercon@bk.ru, тел. 050-318-37-14 – Козій Віктор Георгійович.

* * *

6.34. Кубок України зі спортивного туризму в приміщенні (гірський)

6.34.1. Змагання проводяться з 17 по 20 листопада в Донецькій області.

6.34.2. Змагання особисто-командні. У змаганнях беруть участь спортсмени, які спеціалізуються в гірському, спелеологічному туризмі, альпінізмі та скелелазінні.

6.34.3. Склад команди до 8 чоловік, основний склад команди 4 чол. у т. ч. не менше 1 жінки, запасні – до 2 чол., представник команди – 1 чол., (може бути членом команди), суддя не нижче ІІ категорії (спеціалізація – гірський туризм).

Кваліфікація спортсменів – відповідно до вимог Правил до дистанцій ІV класу.

Вік учасників – не молодше 16 років. За спеціальним допуском медичного закладу можуть бути допущені учасники віком 15 років.

6.34.4. Змагання особисто-командні проводяться на дистанціях ІV класу на штучному гірському рельєфі з видів програм:

– «Гірські перешкоди» з елементами виду «Рятувальні технічні прийоми» – особисті змагання серед чоловіків та жінок,

– «Гірські перешкоди» з елементами виду «Рятувальні технічні прийоми» – особисто-командні змагання зв’язок;

– «Гірські перешкоди» – командні змагання,

– «Рятувальні технічні прийоми» – командні змагання.

6.34.5. Програма змагань

1  день
Заїзд учасників змагань. Робота мандатної комісії з 14.00 до  20.00. 
Показ дистанцій. Нарада ГСК з представниками команд, жеребкування
2 день
Відкриття змагань, змагання   за порядком, встановленим ГСК
3 день
Змагання за порядком,  встановленим ГСК
4 день
Завершення змагань, підведення підсумків,  нагородження переможців 
та урочисте закриття змагань. Від’їзд учасників

 

6.34.6. Для організації суддівської страховки команди під час проходження мандатної комісії здають до ГСК у тимчасове використання по одній основній вірьовці діаметром не менше 10 мм та довжиною не менше 40 метрів, а також по три карабіни. Зазначене спорядження використовується для організації суддівської страховки та  повертається командам після закінчення змагань.

6.34.7. Результати змагань на окремих дистанціях визначаються за бонусною системою відповідно до п. 3.15.8.2 Правил та умов.

Місце команди у загальному заліку визначається за сумою місць команди на всіх дистанціях. При однаковій сумі вище місце посідає команда з кращим результатом у виді «Рятувальні технічні прийоми» далі за пріоритетом «Гірські перешкоди» (командні змагання, після них – змагання зв’язок).

В особистих змаганнях командний залік визначається за сумою місць 4-х учасників, у т.ч. не менше 1 жіночого. При рівності суми вище місце посідає команда, в якої кращий жіночий результат.

У виді програми «Гірські перешкоди» з елементами виду «Рятувальні технічні прийоми» – змагання зв’язок місце визначається за сумою місць чоловічої та змішаної зв’язки, при рівності суми вище місце посідає команда, в якої кращий результат змішаної зв’язки.

6.34.8. Додаткова інформація: e-mail: nitercon@bk.ru, тел. 050-318-37-14 – Козій Віктор Георгійович. 

 

7. Нагородження

 

7.1. Учасники збірної команди території з кожного виду програми, які посіли І-III місця у чемпіонаті України серед дорослих та юніорів, нагороджуються дипломами і медалями Міністерства відповідних ступенів, команди, які посіли І– ІІІ місця в загальному заліку – дипломами Міністерства.

7.2. Команди, які посіли І-III місця у Кубку України, нагороджуються дипломами, кубками, а учасники-призери  – дипломами Міністерства.

7.3. Тренер, який підготував переможця змагань, нагороджується дипломом Міністерства.

 

8. Умови прийому учасників змагань. Фінансування

 

8.1. Розміщення учасників змагань проводиться, як правило, у польових умовах, якщо не передбачено інше. Команди повинні мати усе необхідне для проживання у польових умовах та самостійного приготування їжі. Умови розміщення  повідомляються додатково (див. пункти – „Додаткова інформація”).

8.2. Команди повинні мати усе необхідне спорядження для участі у змаганнях відповідно до Правил, у т.ч. єдину спортивну форму для участі в урочистому відкритті та закритті змагань, а також у змаганнях на дистанціях.

Витрати на відрядження учасників, суддів від команд та тренерів-представників (страхування спортсменів, проїзд в обох напрямках, оплата за розміщення, харчування, добові) відносяться за рахунок коштів організацій, що відряджають.

8.4. Витрати, пов’язані з організацією змагань, відповідно до Єдиного календарного плану спортивних заходів України на 2011 рік та згідно з затвердженим кошторисом, несе Міністерство.

Часткові витрати на організацію змагань передбачаються за рахунок коштів Федерації та інших, залучених Федерацією, позабюджетних надходжень.

 

9. Медичне забезпечення змагань

 

Медичне забезпечення змагань здійснюється у відповідності до «Положення  про медичне забезпечення спортивно-масових заходів», що затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2008 № 614.

Медичне забезпечення спортивно-масових заходів здійснюється Українським центром спортивної медицини, обласними та міськими диспансерами, центрами незалежно від їх відомчого підпорядкування, відділеннями спортивної медицини лікувально-профілактичних закладів загальної мережі. Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники. Присутність лікаря із спортивної медицини обов’язкова на змаганнях всіх рівнів. Лікарські бригади, які обслуговують спортивно-масові заходи, повинні мати все необхідне для надання невідкладної медичної допомоги та транспортування постраждалих у відповідні лікувально-профілактичні заклади.

Лікар змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Всі його рішення в межах компетентності обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань.

Лікар представляє в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення змагань та звіт після їх закінчення згідно із затвердженою формою.

10. Підготовка спортивних споруд

 

Відповідно до наказу Мінсім’ямолодьспорту від 26 квітня 2004 року № 1274 “Про додаткові заходи щодо попередження травматизму та запобігання нещасним випадкам у спортивній діяльності”:

– підготовка спортивних споруд покладається на їх власників;

– контроль за підготовкою спортивних споруд при проведенні змагань здійснює робоча комісія, яка утворена відповідними державними адміністраціями (АР Крим, обласними та мм. Києва і Севастополя).

– відповідальність за виконанням вимог заходів безпеки під час проведення змагань покладається на головного суддю.

Власник спортивної споруди не менше ніж за 4 години до початку змагань зобов’язаний подати до робочої комісії акт про її готовність до проведення змагань.

Невиконання вимог, передбачених цим пунктом, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення змагань, спонукає до відповідальності, передбаченої чинним законодавством України.

 

11. Заявки

Попередні заявки на участь у змаганнях з видів спортивного туризму надсилаються не пізніше як за 30 днів до початку змагань до Федерації спортивного туризму України за адресою:

ФСТУ, а/с № 497,  м.Київ-1, 01001, або на електронну адресу ФСТУ: fstu@optima.com.ua або на телефон/факс ФСТУ: (044) 531-90-28.

Іменна заявка на участь у змаганнях в особистому та командному заліку за встановленою формою повинна бути завірена: підписом лікаря та печаткою регіонального фізкультурно-спортивного диспансеру, органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, територіальним осередком ФСТУ та подається до Мандатної комісії у день приїзду учасників. Основний склад команди (поіменно) визначається під час подачі заявки  до мандатної комісії.

Учасники повинні мати з собою документ, що засвідчують особу з датою народження, підтвердження спортивної кваліфікації та страховий поліс від нещасних випадків, дійсний на час змагань та у дорозі. Умови договору страхування повинні передбачати участь у спортивних змаганнях.

До змагань допускаються лише команди та учасники в особистому заліку, які попередньо підтвердили свою участь в установлений для попередніх заявок термін та під час роботи мандатної комісії.

Оперативна інформація про кількість учасників, кількість регіонів та призові місця команд-учасниць надається до Міністерства у день закінчення змагань (не пізніше 8:00 у понеділок) за телефоном:

098-4644063 – Ішков Ігор та на е-mail: Igor Ishkov ishkov@sport.gov.ua

Протоколи з результатами змагань (спортивні показники та розрахунки завойованих очок), оригінали заявок, звіт головного судді, подаються до Міністерства протягом 5 (п’яти) днів після закінчення змагань на адресу:

Мінсім’ямолодьспорт України (відділ розвитку неолімпійських видів спорту) вул. Еспланадна, 42, м. Київ, 01601, Україна.

Це Положення, відповідно до погодних умов та інших об’єктивних причин, може коригуватись у частині місця та термінів проведення змагань.

 

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ

Колегія суддів змагань Федерації спортивного туризму України

 

Департамент спорту вищих досягнень