Пам’яті товариша – 2018. Загальні умови змагань

Управління молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації
ВП «Миколаївська обласна федерація спортивного туризму»

XLIV ВІДКРИТІ ОБЛАСНІ ЗМАГАННЯ З ГІРСЬКОГО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ
«ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША – 2018»

м. Южноукраїнськ, Скелі каньйону р. Південний Буг                                                     21–23 вересня 2018 р.

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ НА СКЕЛЬНОМУ РЕЛЬЄФІ

 

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Змагання проводяться відповідно до:

чинних Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп. 3.1 ÷ 3.12 і 3.15, далі – «Правила»);
Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму, 2-а редакція, затверджених Виконкомом ФСТУ 24.11.2012 року (далі – «МР»);
Положення про проведення XLIV відкритих обласних змагань з гірського спортивного туризму «Пам’яті товариша – 2018”, затвердженого Управлінням молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації 18.05.2018 р. (далі – «Положення»);
Умов проведення змагань зв’язок по кожному з видів програми «Рятувальні технічні прийоми» і «Гірські перешкоди» (далі – «Умови» виду);
Загальних умов (далі – «Загальні умови») з Додатками 1 – 4.

1.2.    Дистанції змагань складаються з двох частин (див. Умови): основної і додаткової (бонусної).

1.3.    Умови проходження додаткової частини дистанції:

1.3.1. Зв’язка може приступити до виконання програми додаткової (бонусної) частини тільки:

1)      після завершення проходження основної частини дистанції в повному обсязі, тобто після проходження (виконання) всіх обов’язкових маршрутів (спецприйомів) основної частини, які відповідають заявленим спортсменами в своїй заявці з тактики;

2)      при економії нормативного часу (Тн) при завершенні проходження основної частини дистанції.

1.3.2. Для проходження додаткової частини дистанції зв’язка здійснює перехід уздовж суддівських перил від кінцевого ПС основної частини дистанції до ПС, з якого починається додаткова частина (якщо необхідно).

1.3.3. Додаткову частину дистанції зв’язка проходить по маршрутах, вказаних в Маршрутному листі і способами (проходить і виконує), обумовленими «Умовами» (табл.1).

1.3.4. При проходженні додаткової частини допускається:

1)      На дистанції виду «Гірські перешкоди» один раз виконання зв’язкою підйому по маршрутах, запропонованим додатковою частиною в Маршрутному листі та з числа не використаних при проходженні основної частини дистанції. Спортсмені здійснюють підйом без контрольного вантажу і спорядження, яке не буде задіяне. Спуск виконується тільки по маршруту, яким здійснювався підйом.

2)      На дистанції виду «Рятувальні технічні прийоми» виконання зв’язкою додаткової частини допускається згідно з вимогами запропонованими додатковою частиною в Маршрутному листі.

1.3.5. Маршрути (спецприйоми), пройдені (виконані) при проходженні додаткової частини зараховуються, якщо вони були повністю завершені (постановка на самостраховку в цільовому ПС) в межах загального часу (Тзг).

1.4.    На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів: загальний (Тзг), нормативний (Тн) і проміжний (Тп).

1.4.1. Кількість проміжних контрольних часів Тп і відповідних їм Тзг в кожному виді програми визначається «Умовами».

1.4.2. Зв’язки, які не вклалися в Тзг, Тзг1 фінішують «за особливими умовами» (п. 4.1.4).

1.5.    Черговість виступів визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях обумовлюється ГСК додатково з урахуванням можливого розсіювання.

1.5.1. У передстартову зону кожна зв’язка зобов’язана з’явитися з усім спорядженням відразу ж після старту попередньої зв’язки або за викликом. При порушенні даної вимоги спортсмени не допускаються до виступу.

1.5.2. Відповідно до п. 3.15.6.14 «Правил», зв’язка перед стартом повторно пред’являє спорядження для перевірки судді при учасниках (заступнику головного судді з виду).

1.5.3. Після виклику до старту (в стартову зону) і по закінченню 5 (п’яти!) хвилин, незалежно від ступеня готовності спортсменів, суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник з виду при наявності, на їхню думку, поважних на те причин.

1.5.4. До старту всі командні вірьовки, які спортсмені беруть для проходження дистанції, повинні перебувати в збухтованому стані і без будь-яких вузлів.

1.5.5. Не допускається брати на дистанцію заздалегідь зібрані елементи страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем.

1.5.6. Перед стартом спортсмені повинні стати на самостраховку. До старту навантаження елементів рельєфу і обладнання дистанції, крім перил самостраховки (ТС), не допускається.

1.6. При проходженні маршрутів і виконанні спецприйомів:

1.6.1. Вимоги до техніки руху і страховки виду «Гірські перешкоди» поширюються на аналогічні порушення у виді «Рятувальні технічні прийоми» і навпаки.

1.6.2. Суддівська страховка надається спортсменам до старту. За наявність на спортсменах під час виступу суддівської страховки відповідають самі спортсмени.

1.6.3. Відповідно до п. 30.2.9 та п 19.2 «МР» спортсмени використовують своє спорядження виключно за призначенням і схемами, які визначені розробниками-виробниками, а також враховуючи свою заявку на спорядження. Спірні питання відносно застосування того чи іншого спорядження вирішуються технічною комісією.

1.6.4. При переході між маршрутами волочіння вірьовок (петель, кінців) не допускається (1-й раз попередження, 2-ий і наступні рази – штраф по 3 бали).

1.6.5. Всі роботи по зніманню (просмикуванню) командних вірьовок виконуються тільки в граничних ПС пройденого маршруту.

1.6.6. При переходах з перечепленням між верхніми ПС до суддівських перил повинні одночасно бути пристебнуті обидві самостраховки. У ТСП ковзаючи карабіни перечіпляються по черзі.

1.6.7. Нижній кінець вірьовки після спуску першого спортсмена повинен бути жорстко закріплений в нижній ПС/ТС з запасом робочої частини у вигляді петлі довжиною не більше 1,5 м (крім спуску з самовипуском останнього).

1.6.8. Підніжжя схилу знаходиться за межами дистанції (за лінією обмеження) і навантажувати його спортсмену допускається тільки після постановки на самостраховку, якщо інше не обумовлено Умовами (інакше штраф «використання опори за обмеженням»).

1.6.9. При спуску по вірьовці руки спортсменів що спускаються, і що страхують, повинні бути в рукавичках (рукавицях).

1.6.10. Допускається фіксувати страховочну і транспортну вірьовки або шляхом установки після її виходу з спускового (страховочного) пристрою петлі зі схоплюючим вузлом, вузлом Бахмана або відповідного вірьовочного затискача, або застосуванням відповідних страхуючих пристроїв (наприклад, Gry-gry).

1.6.11. При підйомі спортсмена за допомогою затискачів, навколо перильної (несучої) вірьовки над верхнім затискачем з репшнура діаметром 6 мм в’яжеться підстраховуючий схоплюючий вузол, петля від якого кріпиться до спортсмена безпосередньо або через затискач.

1.6.12. Якщо в момент фінішу «за особливими умовами» спортсмен («потерпілий»)/ зв’язка, що залишились на дистанції, не забезпечені достатньою кількістю вірьовок для організації спуску і командної страховки, тобто для завершення безпечного виступу, зв’язка знімається з дистанції.

1.6.13. Всі вірьовочні вузли, які застосовуються спортсменами для організації страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем повинні застосовуватися виключно у відповідності зі своїм призначенням.

1.7. При проходженні основної частини дистанції не допускається перевищувати заявлену в заявці з тактики кількість маршрутів (спецприйомів).

1.8. Кріплення спортсмена до перил на переправах всіх видів здійснюють згідно з вимогами п.5.1.7 «МР».

1.9. Дистанція вважається пройденою, якщо виконані «Умови» і «Загальні умови» з усіма доповненнями, змінами та уточненнями, визначеними Протоколами перегляду дистанцій і наради ГСК з представниками.

1.9.1. Якщо зв’язка пройшла маршрут або виконала спецприйом (вчинила дію) способами, не обумовленими «Умовами» (табл.1), то його проходження (виконання) оцінюється відповідно до Додатку 4.

1.9.2. За порушення інших вимог Умов (п. 1.10.1) зв’язка знімається з дистанції, якщо інше спеціально не обумовлено «Умовами».

1.9.3. Якщо покарання за допущені при виступі помилки і порушення не обумовлено Правилами, «МР», Регламентом, «Умовами» або «Загальними умовами», то їх оцінюють з точки зору порушень техніки руху і страховки в гірському туризмі та / або в альпінізмі.

1.10.  Фініш зв’язки визначається по падінню останньої просмикнутої вірьовки за умови виконання відповідної частини дистанції в повному обсязі або при відмові від просмикування вірьовок, але за умови дотримання вимог п.2.7.1 «МР».

1.10.1. Обидва спортсмени зв’язки, все командне спорядження і контрольний вантаж повинні фінішувати в межах однієї фінішної площадки Ф.

1.10.2. «Умови» передбачають «фініш за особливими умовами» – згідно з вказівками п.2.9. «МР» з уточненнями, обумовленими в §4 «Загальних умов».

1.11.  ГСК залишає за собою право:

1.11.1. Зміни, що вносяться до Умов за потребою, доводяться до відома спортсменів на спільному засіданні ГСК з представниками.

1.11.2. Контрольні часи (Тп, Тн і Тзг) коригують, тільки до старту четвертої зв’язки, враховуючи результати проходження трьома попередніми основної частини дистанції згідно зі своєю заявкою з тактики та вимогами Умов.

1.12.  Заявки з тактики (далі – Заявка) здаються в ГСК в наступному порядку:

1.12.1. На складання Заявки виділяється час, обумовлений після показу дистанцій і роз’яснення тренерам / представникам (капітанам) умов проходження дистанції і проведення змагань.

1.12.2. Порядок, час і черговість обов’язкової здачі Заявок обумовлюються ГСК.

1.12.3. Зв’язки, які не здали Заявку, караються:

1)      у встановлений графіком час – штрафом 20 балів;

2)      після початку виступів з даного виду – зняття з даного виду змагань.

1.13.  Невід’ємною частиною «Загальних умов» є наступні Додатки (див. п. 1.1, п.п. 5):

1.13.1. Умови подачі та розгляду Протестів викладені в Додатку 1.

1.13.2. Особливі умови допуску до змагань обумовлені в Додатку 2.

1.13.3. Способи виконання спецприйомів в Додатку 3.

1.13.4. Окремі випадки суддівства тактики в Додатку 4.

 

2. ВИД «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ»

2.1.    Транспортування контрольного вантажу.

2.1.1. Транспортування контрольного вантажу на траверсах здійснюють на собі або по командним перилам.

2.1.2. Спуск контрольного вантажу тільки на собі або крутопохилими перилами окремо від спортсменів.

2.1.3. Не допускається контрольний вантаж або спорядження залишати на верхньому та/або нижньому ПС не закріпленими (1-й раз попередження, 2-ий – штраф згідно Правил).

2.1.4. Вага контрольного вантажу:

– для жінок                 – 3 кг;
– для чоловіків           – 5 кг.

2.2.    Всі спуски спортсменів повинні відповідати існуючим маршрутам дистанцій та вимогам Маршрутних листів.

2.2.1. При виконанні косих спусків, допускається відхилятися від маршрутів спуску, вказаних на схемах дистанцій в суміжні ПС.

2.3.    Повторне проходження маршруту спортсменом не зараховується.

2.3.1. При проходженні спортсменом маршрутів підйому, або траверсу допускається використовувати тільки марковані службою дистанції стаціонарні ТСП, організовані на скельних (шлямбурних) гаках.

2.3.3. При проходженні спортсменами маршрутів підйому, або траверсу допускається застосування драбинок, які мають не більше 3-х сходинок або петель і довжиною не більше 1,5 м.

2.3.4  Спускові командні вірьовки після спуску по маршруту, по якому належить наступний підйом, повинні бути просмикнуті.

2.4.    Суддівська страховка на кожному з маршрутів підйому (основної та додаткової частини) надається спортсмену один раз!

2.5.    При зриві на кожному маршруті з зависанням на суддівській страховці спортсмен карається штрафом по 3 бали за кожен зрив. Після першого зриву подальший рух спортсмена по маршруту вважається комбінованим лазінням.

2.5.1. Кількість зривів при проходженні маршрутів не обмежена.

2.6.    Необхідні відомості для проходження дистанції ГП:

2.6.1. Порядок проходження маршрутів – відповідно до маршрутного листа.

2.6.2. Крутопохилі перила суддівські.

 

3. ВИД «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ»

3.1. Організація спуску/підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вказівками п. 4.3 «МР», а виконання спецприйомів – згідно з вказівками Додатка 3 «Загальних умов».

3.2. Характер травми «потерпілого» обумовлюється в Маршрутному листі і Таблиці №1 «Умов».

3.4. У разі порушення вимог пунктів 3.1 або 3.2 виконання спецприйому (проходження маршруту) не зараховується.

3.5. Період перебування спортсмена «потерпілим» – з моменту зняття з самостраховки і до постановки на самостраховку.

3.5.1. Зміна «потерпілого» відбувається на кожному маршруті, після виконання кожного спецприйому.

3.6. При спуску-підйомі «потерпілого»:

3.6.1. Аварійний (фіксуючий) пристрій виконується згідно з вказівками п.п. 4.3.6 і 4.3.7 «МР» (крім випадку, обумовленого п. 19.8.3.2.)

3.7.  Спортсмени виконуючи «самовилаз», здійснюють його: 1-й раз – по суддівських вертикальних перилах, а решта разів – по командних вертикальних перилах, тобто суддівські вертикальні перила надаються спортсмену по одному разу при проходженні основної та додаткової частини.

3.11.  Необхідні відомості для проходження дистанції РТП:

3.11.1. Порядок виконання спецприйомів – заданий в маршрутному листі.

3.12.  Спортсмени, які не надали в заявці з тактики схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому або спуску «потерпілого», отримують оцінку цих спецприйомів з коефіцієнтом 0,75 (кол. 6, табл.1).

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

4.1.    Загальні положення

4.1.1. Зв’язки, які пройшли дистанцію з економією Тн – отримують бонуси за кожну хвилину економії в розмірі 2 бали або право пройти маршрут (виконати спецприйом) додаткової частини дистанції згідно з відповідним Маршрутним листом для кожного виду програми.

4.1.2. Якщо зв’язка при проходженні основної та/або додаткової частин дистанції перевищив Тн в межах Тзг, за кожну хвилину перевищення отримують штраф 2 бали.

4.1.3. Зв’язки, які не вклалися в загальний контрольний час (п. 1.5.2) при проходженні відповідної частини дистанції (основної або спрощеної) фінішують «за особливими умовами», тобто по закінченню Тзг припиняють виступ (п. 4.1.3) і отримують штрафи:

1)      основний – згідно з таблицею «Номінальної оцінки» (табл. 1) «Умов» відповідного виду:

– тільки при проходженні основної частини дистанції – за попередньо заявлені і не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми);

– при проходженні спрощеної частини дистанції – зв’язки не караються основним штрафом за не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми), передбачені цією частиною, в т.ч. за попередньо заявлені та не заявлені;

2)      додатковий – в межах основної або спрощеної частини дистанції, яку проходить зв’язка:

за кожен пункт (ПС, включаючи Ф та ін.), що не відвідав або не встиг пройти:

– спортсмен у виді «Гірські перешкоди»             – по 6 балів,

– рюкзак з контрольним вантажем                         – по 4 бали,

– «потерпілий»                                                               – по 8 балів;

незалежно від місця знаходження на дистанції за кожного (у):

– спортсмена у виді «Рятувальні техприйоми»        – по 8 балів,

– одиницю основного спорядження                             – по 6 балів.

4.1.4. Пройдені маршрути (виконані спецприйоми) в межах спрощеної частини дистанції з числа раніше незаявлених оцінюють по таблиці «Номінальної оцінки» «Умов», як «Не заявлені, але пройдені» (кол. 6, табл. 1).

4.1.5. Зв’язки, які не вклалися в Тзг при проходженні додаткової частини дистанції, закінчують виступ при закінченні Тзг і отримують додатковий штраф:

за кожну залишену на дистанції:

– одиницю основного спорядження                   – по 6 балів.

4.2.    Порядок визначення результатів в окремому виді програми

4.2.1.   Результат виступу зв’язки в окремому виді програми визначається відповідно до п. 3.15.8.2. Правил.

4.2.2. За значимістю результатів виступів в одному виді програми зв’язки діляться в низхідній послідовності на кілька груп, зокрема, які:

а)  1-а група – повністю пройшли основну частину дистанції і в повному обсязі пройшли обов’язкові маршрути (виконали обов’язкові спецприйоми) основної частини дистанції в межах Тзг, а також, в повному обсязі пройшовши обов’язкові маршрути (виконавши обов’язкові спецприйоми) основної частини дистанції фінішували по «особливих умовах» в межах Тзг;

б) 2-а група – не повністю пройшли основну частину дистанції і не в повному обсязі пройшли обов’язкові маршрути (виконали обов’язкові спецприйоми) основної частини дистанції в межах Тзг в тому числі і фінішували за «особливими умовами» в межах Тзг;

в) 3-я група – повністю пройшли спрощену частину дистанції, а також фінішували за «особливими умовами» в межах Тзг1.

4.2.3. У разі рівної суми балів у двох або більше зв’язок однієї групи, більш високе місце займає зв’язка, у якої менше штрафних балів з техніки, а в разі їх рівності – яка стартувала раніше.

4.3.    Командний залік у виді програми

Командний залік в кожному виді програми визначається за сумою місць, які посіли обидві зв’язки команди. При рівності суми місць перевага надається команді, в складі якої більше осіб жіночої статі, а якщо і кількість жінок однакова, то команді, в складі якої виступала жіноча зв’язка.

4.4.    Загальнокомандний залік

Загальнокомандний залік визначається за сумою місць команди в двох видах програми. При рівності суми місць вище місце посідає команда, у якої кращий результат у виді “Рятувальні технічні прийоми”.