Пам’яті товариша – 2018. Рятувальні технічні прийоми. Умови змагань

Управління молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації
ВП «Миколаївська обласна федерація спортивного туризму»

XLIV відкриті обласні змагання з гірського спортивного туризму “ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША – 2018”

м. Южноукраїнськ, Скелі каньону р. Південний Буг                                                                        21–23 вересня 2018 р

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ ЗВ’ЯЗОК
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ» НА ДИСТАНЦІЇ ІІІ КЛАСУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2.     Дистанція особистих змагань зв’язок з виду «Рятувальні технічні прийоми» (Маршрутний лист, п. 3.3) складається з двох частин:
1)        основної (нормативної + наднормативної) частини, яку спортсмени в обов’язковому порядку попередньо заявляють;
2)        додаткової (бонусної) частини, яку спортсмени попередньо не заявляють і проходять на свій розсуд.

1.3.     В «Загальних умовах» додатково вказані:

а)        основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б)        основні умови проходження дистанції «Рятувальні технічні прийоми» (§3);
в)        порядок визначення результатів та розподілу місць (§4).

 

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.     Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2.     Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

 

3. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1.     Зв’язка під час виступу послідовно від старту С і до фінішу Ф2 відповідно до Маршрутного листа (п. 3.3) і згідно з поданою заявкою повинна пройти всі заявлені маршрути і виконати обов’язкові спецприйоми основної частини дистанції.

3.2.     Мінімальний перелік обов’язкових спецприйомів основної частини дистанції, які виконують спортсмен зв’язки:

а)        «самовилаз» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);
б)        підйом «потерпілого» з «тріщини»» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);
в)        спуск «потерпілого» за спиною супроводжуючого (один раз) – варіант за вибором (табл.1);
г)         транспортування «потерпілого» вздовж суддівських перил (один раз) – варіант 14 (табл.1);

 

4. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики зв’язка включає:

4.1.     Варіант «самовилазу» спортсмена.
4.2.     Варіант підйому «потерпілого» з «тріщини».
4.3.     Варіант спуску «потерпілого» .
4.4.     Схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому та / або спуску.

 

3.3. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
особистих виступів зв’язок на дистанції ІІІ класу виду «Рятувальні технічні прийоми»

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанції

Нормативний час                   – Тн = 40 хв.

Загальний контрольний час – Тзг = 45 хв.

Перший проміжний

контрольний час             – Тп1 = 15 хв.

 

 

*     *   *

Якщо за Тп1 = 15 хв., зв’язка не виконає п.п.1, 2,

то вона переводиться на проходження

спрощеної частини дистанції з новим Тзг1 = 20 хв.

 

 

Спрощена частина:

1. Завершення підйому «потерпілого» з «тріщини».

2. Спуск спортсменів в ПС1.

3. Фініш зв’язки в пункті Ф1.

 

Відповідно до п.п.3.1 и 3.2 Умов, необхідні з запропонованих нижче рятувальних технічних прийомів зв’язка виконує з самостійним вибором варіантів та в запропонованому порядку (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тн та Тзг
1

М1 (ПС1 – ПС2)

«Самовилаз» спортсмена
2

М1 (ПС1 – ПС2)

Підйом «потерпілого» з «тріщини»

Перший проміжний контрольний час (Тп1 = 15 хв.)

3

М1 (ПС2 – ПС1)

Спуск «потерпілого» за спиною супроводжуючого

М2 (ПС1 – ПС3)

транспортування «потерпілого» вздовж суддівських перил з супроводжуючим («сніжна сліпота»)
5

Ф2

Фінішування зв’язки по варіанту основної частини

Додаткова частина дистанції

Оцінка по колонці 6 (табл. 1)

 М1 (ПС1 – ПС2)

«Самовилаз» спортсменів (варіанти 1-5).

Контрольні часи:

Тн и Тзг залишаються без змін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції ІІІ класу виду «Рятувальні технічні прийоми» (змагання зв’язок)

Таблиця 1

МаршрутиНомер

варіанту

Варіанти виконання спецприйомуЗалікова оцінка, балів
Позна-

чення

Граничні

пункти

ВиконаніЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567

Основна і додаткова частини дистанції

Всі МоВідповідноПереходи між маршрутами не оцінюються
Всі МВідповідноПідйоми/спуски учасників без виконання рятувального технічного прийому не оцінюється

«Самовилаз» спортсмена:

М1

 

ПС1 – ПС2

 

1способом «Затискач – Вірьовка» (на одному жумарі)75,3– 1,4
2способом «Рука – Рука» (на 2-х жумарах)86,0– 1,6
3способом «Затискач – Затискач»96,8– 1,8
4способом «Затискач – Стремено»107,5– 2,0
5способом «Стремено – Стремено»118,3– 2,2

Спосіб підйому з «тріщини» – травма однієї руки:

М1

 

ПС1 – ПС2

 

6способом «Ліва – Права»1511,3– 3,0
7способом «Груди – Нога»1410,5– 2,8
8способом «Затискач – Нога»1612,0– 3,2
9способом «Рухливий блок»1712,8– 3,4
10способом «Короткий поліспаст»1813,5– 3,6
Спуск «потерпілого»
М1ПС2 – ПС1

 

11способом «Самовипуск»1813,5– 3,6
12способом «Активний»1410,5– 2,8
Траверс з «потерпілим»
М2ПС1 – ПС313транспортування вздовж суддівських подвійних перил64,5–1,2

*)   ЗіП      – заявлені і пройдені,       НзіП   – не заявлені і пройдені,       ЗіН      – заявлені і не пройдені.