Открытый “Кубок Донбасса” по горному туризму

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника Управління з питань фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації

__________________ Мицик В.П.

____    ________________ 2008 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Президент Донецької обласної Федерації спортивного туризму

________________ С.І. Самуся

___   ______________ 2008 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про відкритий “Кубок Донбасу” з техніки гірського туризму

1. МЕТА  ТА  ЗАВДАННЯ

      “Кубок   Донбасу”  з   техніки    гірського    туризму   проводиться   з   метою  подальшого розвитку  спортивного  туризму  в  Донецькій  області, як  ефективного  засобу   підвищення ролі   фізичної  культури  і  спорту  у   всебічному  гармонійному  розвитку  особи,  сприяння формуванню  здорового  способу  життя  населення.                                                                                                                                              

     Головні  завдання  “Кубка”:                                                                                             

      –  пропаганда та популяризація спортивного туризму серед широких верств населення;

      –  перевірка   та   підвищення   рівня   технічної   майстерності   спортсменів-туристів;

      –  визначення найсильніших команд області з техніки гірського туризму;                 

–  сприяння підвищенню безпеки спортивних походів з гірського туризму.

 

2. ТЕРМІН  ТА  МІСЦЕ  ПРОВЕДЕННЯ 

“Кубок  Донбасу”   з   техніки  гірського  туризму  проводиться   з 17 по 20 квітня  2008  року на скельодромі поблизу сел. Зуївка м. Харцизська. Проїзд автобусом № 11 Донецьк-Харцизськ з Пiвденного автовокзалу, потiм автобусом Харцизськ-Зуiвка до кiнцевої зупинки.

 

3. КЕРІВНИЦТВО  ЗМАГАННЯМИ

Загальне   керівництво Кубка  здійснюють  Управління  з питань фізичної  культури та спорту Донецької облдержадміністрації, Обласний центр фізкультурно-оздоровчої роботи та Федерація спортивного  туризму  Донецької  області  (далі – Федерація).

Відповідальність    за  підготовку  та  безпосереднє  проведення змагань покладається на  гірську комісію  Федерації  та  головну  суддівську  колегію Кубка (далі – ГСК), склад якої затверджується Федерацією.

                                                                                                                                                
4. УЧАСНИКИ  ЗМАГАНЬ

4.1. До  участі  у  змаганнях  допускаються  команди туристських клубів, навчальних закладів та  інших  організацій,  що  мають  необхідну  кваліфікацію учасників та суддів, здали  необхідне спорядження і пройшли мандатну комісію змагань.

4.2. У  змаганнях  беруть  участь  спортсмени:  з кваліфікацією не нижче  2-3 розряду зі спортивного  туризму. Вік  учасників  змагань   –  18 років  і  старше.  Вік учасника визначається за датою народження. За спеціальним медичним допуском на кожну дистанцію можуть бути допущені від команди не більше двох учасників віком вiд 16 до 18 років.

4.3. Склад команди – до 10 осіб, у тому числі: представник команди (може бути капітан) -1; основний склад команди – 6 (у т.ч. не менше 1 жінки); запасні учасники – 2; суддя  – 1 (обов’язково!).

Суддя повинен мати досвiд суддiвства.

4.4. Команди  повинні  мати  усе необхідне спорядження для участі  у  змаганнях  відповідно

до Правил змагань зі спортивного туризму.

4.5. Відповідальність за якість и безпечне використання усього спорядження учасників несе представник команди та самі учасники. Відповідальність  за  наслідки,  викликані  порушенням безпеки з вини учасника, несе учасник,  який допустив порушення.

5. ДИСТАНЦІЇ, УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ  ТА ПРОГРАММА  ЗМАГАНЬ

5.1 Змагання проводяться у відповідності до чинних Правил змагань з техніки спортивного туризму.

5.2. Змагання  проводяться  на  дистанціях 3-4 класу  на скельному рельєфі:                         

– «Скельна» – командні змагання. Дистанція проходиться  з контрольним вантажем до 30 кг на команду;

–  «Рятувальні  роботи» з етапом  водна  перешкода – командні змагання;

–  «Скельна» – особисто-командні змагання зв’язок (чоловічі і змішані).

5.3. Для облаштування дистанцій змагань команди (під час проходження   мандатної   комісії)  здають   до   ГСК   у   тимчасове використання по одній основній вірьовці діаметром  10 –  12 мм, довжиною 40 – 60 метрів, а також по три карабіни. Зазначене спорядження повертається командам після закінчення змагань.

Докладні умови змагань на дистанціях команди одержать на місці змагань.

5.4. Програма  змагань:

17.04.07  – заїзд та розміщення команд, робота мандатної комісії  (до 20:00);  нарада ГСК з представниками команд, жеребкування команд; робота технічної комісії;.

18.04.07 – показ дистанцій; прийом заявок з тактики; урочисте  відкриття  змагань;  змагання  на дистанціях;

19.04.07 – продовження змагань;

20.04.07 – продовження змагань; визначення результатів, нагородження, закриття, від’їзд учасників.

 

6. ВИЗНАЧЕННЯ  ПЕРЕМОЖЦІВ  ТА  НАГОРОДЖЕННЯ

6.1. Визначення   переможців   та   призерів   проводиться   відповідно   до   Правил  змагань з  техніки  спортивного  туризму. Загальнокомандний результат визначається за кращою сумою  місць команди  на трьох дистанціях змагань.  Якщо сума місць однакова, перевагу має команда, яка посіла краще місце на дистанції “Рятувальні роботи”. Наступна по прiоритету дистанцiя –  «Скельна – командні змагання». Місце команди в змаганнях зв’язок визначається за сумою місць чоловічої та змішаної (жіночої) зв’язок. При рівності суми місць перевагу має команда змішана (жіноча) зв’язка якої посіла краще місце.

6.2. Команди-призери   на  окремих  дистанціях   нагороджуються   дипломами  Управління  з питань  фізичної культури та спорту  Донецької  облдержадміністрації і можливо призами спонсорів, а учасники команд і тренери – дипломами. Команда, яка посiла перше місце у загальному заліку, нагороджується перехідним Кубком, а учасники команди – медалями.

7. УМОВИ  ПРИЙОМУ  УЧАСНИКІВ  ТА  ФІНАНСУВАННЯ

7.1. Витрати  з  участі  команд у змаганнях  проводяться  за рахунок  коштів  організацій,  що відряджають команди або(та) залучених федерацією коштів.

7.2. Розміщення  учасників  проводиться  у польових умовах. Харчування забезпечується учасниками самостійно.

7.3. Витрати, пов’язані з організацією та проведенням змагань частково здійснюються за рахунок стартових ( 12 грн. з одного учасника),   протестових ( 40 грн. з команди) внесків та за рахунок залучених Федерацією коштів.

7.4. Команди приймаються на змагання після підтвердження своєї участі до 10 квітня 2008р. (тел.: (062) 337-56-93, (050) 368-29-35 – Самуся С.І., е-mаіl: samusya [at] gmail . com). Команди, які не підтвердили свою участь у змаганнях, сплачують стартовий внесок у подвійному розмірі.

 

8. ЗАЯВКИ  ТА  ДОКУМЕНТАЦІЯ,  ЩО  ПОДАЮТЬСЯ  КОМАНДАМИ                

У  день заїзду команди подають до мандатної комісії такі документи:                                     

–  іменну заявку за встановленою формою, завірену лікарем,медичним закладом та організацією, що відряджає;

–  спеціальний медичний допуск для учасників, яким не виповнилося 18 років ;

–  паспорти учасників команди;                                                                                   

–  класифікаційні книжки спортсменів;                                                                                        

–  страхові поліси від нещасних випадків на спортивних заходах (на всіх учасників змагань, у т.ч. і на суддів від  команди) дійсні на час змагань. При відсутності страхових полісів  можливе їх оформлення під час роботи мандатної комісії у представника страхової компанії на будь який термін (мiнiмальна вартiсть – 10 грн.). Про необхiднiсть страховки потрібно повiдомити до 10 квiтня.                                             

 

ДАНЕ ПОЛОЖЕННЯ Є ОФІЦІЙНИМ ВИКЛИКОМ НА ЗМАГАННЯ

Гірська комісія Донецької обласної Федерації спортивного туризму