Новая форма Именной заявки на участие во Всеукраинских соревнованиях по горному туризму

ІМЕННА  ЗАЯВКА

На участь у_____________________________________________Місце проведення __________________________

(назва змагань)

Команди _______________________________________________________ Дата проведення ___________________

(назва  команди, ФСТ,  СК)

 

№ пп

Прізвище, імя,

по батькові

Дата народж

Спорт. розряд

Регіон, область

Назва  ДСТ, ДЮСШ

Вид (номер) програми

Додаткові поля

Тренери

Підпис лікаря, печатка ЛФД

1

          

2

          

3

          

4

          

5

          

6

          

7

          

8

          

9

          

10

          

 

 

 

Керівник організації _____________________     _________________________

(підпис)                                                  (П. І. Б.)

М. П.

Представник команди _______________________     ______________________________

(підпис)                                             (П. І. Б.)

скачать