Нова редакція “Положення про спортивних суддів зі спортивного туризму”

На сайте ФСТУ размещено для обговорюється проект нового «Положення про спортивних суддів зі спортивного туризму».

Положення вже прийняте Виконкомом 19.05.2018 р. і вступить в дію після затвердження Президією ФСТУ з урахуванням пропозицій, які будуть надані.

Чим запропоноване Положення відрізняється від попереднього, прийнятого в грудні 2016 р.:

 • більш високі вимоги для присвоєння всіх суддівських категорій;
 • раз на 2 роки необхідно підтвердити свою суддівську категорію;
 • виключена обов’язкова вимоги щодо участі в суддівських семінарах в якості викладача;
 • зменшена кількість годин семінарів всіх рівнів до 24 годин (була 40 годин);
 • не враховуються на присвоєння суддівських категорій довідки за суддівство, видані більше 6 років тому;
 • не враховуються довідки або сертифікати про участь у суддівських семінарах, видані більше 4 років тому;
 • на Чемпіонатах України с дистанціями 5 класу головний суддя повинен мати кваліфікацію судді національної категорії.

Як пропонується змінити вимоги до присвоєння суддівських категорій:

СНК

Вимоги до стажу залишились без змін

Виключили вимогу до викладання на семінарах

Було 6 змагань в т.ч. 4 всеукраїнських у складі ГСК, в одних з них необхідно виконати обов’язки головного судді.

Стало 6 всеукраїнських у складі ГСК з дистанціями не нижче 4 кл. в т.ч. 3 з дистанціями 5 кл. в половині (в трьох) необхідно займати посади головного судді, головного секретаря, заступника головного суді з виду, заступника головного судді з суддівства.

Тобто для виконання нормативу снк не обов’язково бути головним суддею всеукраїнських змагань.

Суддівство на посадах: судді-інспектора, заступника головного судді з оргроботи, інформації на снк не зараховується

1 кататегорія

Стаж суддівства після присвоєння 2 кат зменшили до 2 років (було 3).

Збільшили вимоги до кількості суддівств було 5 (з яких 3 Всеукраїнські) стало 10 (з яких 5 Всеукраїнські)

2 категорія

Замінено 8 змагань з дистанціями будь-якого класу на 8 змагань з дистанціями не нижче 2 класу (одне змагання 2 класу можна замінити двома змаганнями 1 класу)

Юний. суддя

було – 14 – 16 років, залишили тільки мінімальний вік «з 14 років», тепер юними суддями можуть бути особи будь-якого віку, старші 14 років

Введена необхідність підтвердження суддівської категорії.

Норми для підтвердження кваліфікації:

 • кожні 4 роки після присвоєння суддівської категорії проходить переатестацію, для чого:
 • закінчити семінар підготовки та підвищення кваліфікації не нижче відповідної категорії;
 • мати практику суддівства змагань відповідного класу та рангу з оцінками «добре» або «відмінно»;
 • в разі непроходження переатестації суддівська категорія знижується на одну категорію;
 • для всіх категорій після зниження категорії вона відновлюється шляхом повторного виконання нормативу, для снк дається додатково ще 2 роки для проходження переатестації.

 

Пропозиції можна надіслати голові колегії суддів змагань з видів спортивного туризму Скляр Ользі Миколаївні

o.n.sklar@gmail.com