Номинация “Лучшие тренеры” 2010

Прізвище, ім’я, по батькові тренера

ОФСТ

Бали за результати участі спортсменів у змаганнях

Сума балів

Місце
в
рей-
тингу

Кубок МКС, м.Київ

Мала Хор-
тиця, м.За-
по-
ріжжя

Скелі біля моря, м.Фо-
рос

Кубок Хор-
тиці, м.За-
по-
ріжжя

Всеук-раїнсь-
кі сніж-
но-
льо-
дові, Крим

Чемпіо-
нат Украї-
ни

Кубок Украї-
ни, м.Кре-
мен-
чук

Чемпіо-
нат Львів-
ської об-
ласті

Кубок Дон-
басу

Кубок пам’я-
ті, м.Львів

За-
крит-
тя
сезо-
ну, м.Гор-
лівка

1

Куцаєв Володимир Вікторович

Київська

10

126

438

540

33

1147

1

2

Волкова
Вікторія Леонідівна

Дніпропет-ровська

120

260

380

90

186

1036

2

3

Винокур
Максим Миколайович

Львівська

420

222

120

762

3

4

Карасьов
Денис
Павлович

Донецька

198

60

102

120

480

4

5

Калиниченко Наталія Олександрівна

м. Севасто-
поль

180

120

300

5

6

Волкова Анастасія
Юріївна

м. Київ

66

180

246

6

7

Григорович Антон Михайлович

Харківська

240

240

7

8

Товстопятко Федір
Федорович

Запорізька

200

200

8

9

Клименко
Сергій Федорович

Донецька

186

186

9

10

Загоруйко
Юрій
Михайлович

Хмельниць-
ка

146

146

10

11

Шаповалов Олександр Михайлович

м. Київ

120

120

11-
12

12

Голобородько Віталій
Іванович

Харківська

120

120

11-
12

13

Сонько
Віктор Андрійович

Київська

10

80

90

13

14

Завгородня Тетяна Григорівна

Запорізька

80

80

14

15

Потапов
Роман Валентинович

м. Севасто-
поль

66

66

15

16

Єгупова
Ірина Олександрівна

Донецька

64

64

16

17

Титов
Юрій Олексійович

Донецька

52

52

17

18

Паращак
Ірина Володимирівна

Львівська

46

46

18

19

Палієнко
Сергій Володимирович

Київська

40

40

19

20

Галімов
Тимур
Олегович

Одеська

24

6

30

20

21

Злацький
Ігор Анатолійович

м. Київ

24

24

21-
22

22

Охлопкова
Ольга
Валеріївна

Одеська

24

24

21-
22

23

Остроконь Анатолій Валентинович

Запорізька

22

22

23

24

Юр’єв
Віталій Леонідович

Чернігівська

20

20

24

25

Трегубова
Олена Володимирівна

м. Київ

18

18

25-
26

26

Сечко
Сергій Володимирович

Миколаїв-
ська

18

18

25-
26

27

Маршенко
Олена Миколаївна

Донецька

16

16

27

28

Титова
Галина Валентинівна

Донецька

12

12

28

29

Лешківець
Ігор
Богданович

Львівська

5

6

11

29

30

Нагорна
Тетяна
Василівна

Запорізька

6

6

30-
31

31

Свердел
Тарас
Сергійович

Львівська

6

6

30-
31

32

Мирна
Галина Йосипівна

Донецька

4

4

32