Номинация “Лучшие секретари соревнований” 2010

 

Прізвище,
ім’я, по батькові судді

ОФСТ

Бали за суддівство змагань

Сума балів

Місце
в
рей-
тингу

Кубок МКС, м.Київ

Мала
Хор-
тиця, м.Запо-
ріжжя

Скелі біля моря, м.Фо-
рос

Кубок
Хор-
тиці, м.Запо-
ріжжя

Всеук-
раїнсь-
кі сніжно-
льо-
дові, Крим

Чемпіо-
нат України

Кубок Укра-
їни м.Кре-
мен-
чуг

Чем-
піо-
нат Львів-
ської об-
ласті

Кубок Дон-
баса

Кубок пам’я-
ті, м.Львів

За-
крит-
тя сезо-
ну м.Гор-
лівка

1

Дябло
Тетяна
Георгіївна

Запорізька ОФСТ

436,8

518,7

399,0

678,3

1130,5

728,0

518,7

518,7

4928,7

1

2

Гладченко
Ганна
Леонідівна

Чернігівська ОФСТ

312,0

370,5

285,0

484,5

807,5

2259,5

2

3

Командірова
Олена
Леонідівна

Київська ОФСТ

312,0

285,0

807,5

1404,5

3

4

Бишова
Тетяна Володимирівна

Київська МФСТ

285,0

807,5

1092,5

4

5

Єременко Валентина Костянтинівна

Львівська ОФСТ

296,4

285,0

484,5

1065,9

5

6

Сумеркiн
Олег Олександрович

Севасто-
польська МФСТ

637,0

637

6

7

Телюкова 
Світлана Михайлівна

Донецька ОФСТ

518,7

518,7

7

8

Лукаш
Ольга Володимирівна

Полтавська ОФСТ

416,0

416

8-9

9

Опєха
Наталія
Миколаївна

Полтавська ОФСТ

416,0

416

8-9

10

Єгупова 
Ірина Олександрівна

Донецька ОФСТ

370,5

370,5

10-12

11

Титова
Галина Валентинівна

Донецька ОФСТ

370,5

370,5

10-12

12

Шубіна
Ольга
Михайлівна

Київська МФСТ

370,5

370,5

10-12

13

Бiрюкова
Олена Олександрівна

ФСТ Криму

364,0

364

13-14

14

Пасєка
Вікторія Володимирівна

ФСТ Криму

364,0

364

13-14

15

Максимова
Ірина
Василівна

Донецька ОФСТ

336,0

336

15

16

Антонцева
Каріна Володимирівна

Чернігівська ОФСТ

312,0

312

16-19

17

Конюк
Тетяна
Вікторівна

Київська ОФСТ

312,0

312

16-19

18

Савіна
Юлія
Василівна

Полтавська ОФСТ

312,0

312

16-19

19

Ткач
Валентина Миколаївна

Полтавська ОФСТ

312,0

312

16-19

20

Бацман
Жанна
Григорівна

Сумська ОФСТ

296,4

296,4

20

21

Байбуз
Тамара
Василівна

Дніпропет-ровська ОФСТ

285,0

285

21

22

Нікішина
Любов Олександрівна

Донецька ОФСТ

240,0

240

22-23

23

Паршина
Наталя Володимирівна

Донецька ОФСТ

240,0

240

22-23

24

Шарпинська
Ірина

Київська МФСТ

228,0

228

24

25

Любченко
Наталія
Георгіївна

Київська ОФСТ

171,0

171

25-26

26

Максакова
Олена
Анатоліївна

Севасто-
польська МФСТ

171,0

171

25-26