Номинация “Лучшие постановщики дистанций” 2010

Прізвище, ім’я, по батькові судді

ОФСТ

Бали за суддівство змагань

Сума балів

Місце в рей-
тингу

Кубок МКС, м.Київ

Мала Хор-
тиця, м.За-
по-
ріжжя

Скелі біля моря, м.Фо-
рос

Кубок Хор-
тиці, м.За-
по-
ріжжя

Всеук-раїнсь-
кі сніжно-льодові, Крим

Чем-
піо-
нат Укра-
їни

Кубок Укра-
їни м.Кре-
мен-
чуг

Чем-
піо-
нат Львів-
ської об-
ласті

Кубок Дон-
баса

Кубок пам’я-
ті, м.Львів

За-
крит-
тя сезо-
ну м.Гор-
лівка

1

Теляков
Альберт Олександрович

Запорізька ОФСТ

518,7

678,3

969,0

2166,0

1

2

Мартинов Олександр Вікторович

Донецька ОФСТ

969,0

518,7

1487,7

2

3

Коршок
Яків
Вілійович

Дніпропет-
ровська ОФСТ

1130,5

1130,5

3-5

4

Нагорний
Лев
Іванович

Запорізька ОФСТ

1130,5

1130,5

3-5

5

Ріпа
Микола Дмитрович

Одеська ОФСТ

1130,5

1130,5

3-5

6

Скиба
Тарас Михайлович

Львівська ОФСТ

581,4

518,7

1100,1

6

7

Карасьов
Денис
Павлович

Донецька ОФСТ

342,0

728,0

1070,0

7

8

Костюков
Олег
Сергійович

Микола-
ївська ОФСТ

969,0

969,0

8

9

Денисенко Олексій Володимирович

Донецька ОФСТ

342,0

624,0

966,0

9-10

10

Логвиненко Володимир Геннадійович

Донецька ОФСТ

342,0

624,0

966,0

9-10

11

Бережний Микола Григорович

Львівська ОФСТ

728,0

728,0

11

12

Дворниченко Сергій Васильович

Дніпропет-
ровська ОФСТ

678,3

678,3

12

13

Панiн
Євген Володимирович

ФСТ Криму

637,0

637,0

13

14

Бутенко
Олена
Євгеніївна

Полтавська ОФСТ

624,0

624,0

14

15

Беззубов
Микола Миколайович

Запорізька ОФСТ

581,4

581,4

15-16

16

Григорович
Антон Михайлович

Харківська ОФСТ

581,4

581,4

15-16

17

Мартинюк-Лотоцький
Павло
Юрійович

Львівська ОФСТ

518,7

518,7

17-20

18

Прокопенко
Олег
Іванович

Донецька ОФСТ

518,7

518,7

17-20

19

Свердел
Тарас
Сергійович

Львівська ОФСТ

518,7

518,7

17-20

20

Шандрук Олександр Васильович

Запорізька ОФСТ

518,7

518,7

17-20

21

Тіняков
В’ячеслав Вікторович

Донецька ОФСТ

444,6

444,6

21

22

Радченко
Артем
Вікторович

Київська ОФСТ

436,8

436,8

22

23

Василина
Юрій
Іванович

Львівська ОФСТ

415,0

415,0

23

24

Дуков
Віталій
Дмитрович

Запорізька ОФСТ

399,0

399,0

24-25

25

Калиниченко Наталія Олександрівна

Севасто-
польська МФСТ

399,0

399,0

24-25

26

Скуловатова Олена
Вікторівна

Київська ОФСТ

374,4

374,4

26

27

Куцаєв Володимир Вікторович

Київська ОФСТ

349,4

349,4

27

28

Адонін
Денис
Ігорович

Донецька ОФСТ

342,0

342,0

28-29

29

Шавелкін Михайло Ігорович

Донецька ОФСТ

342,0

342,0

28-29

30

Шевченко Олексій Миколайович

Запорізька ОФСТ

342,0

342,0

30

31

Гусєв
Олександр Олександрович

Донецька ОФСТ

336,0

336,0

31-32

32

Шалигін
Сергій Володимирович

Донецька ОФСТ

336,0

336,0

31-32