Номинация “Лучшие судьи” 2010 -абсолютный рейтинг

Прізвище, ім’я, по батькові судді

ФСТ

Бали за суддівство  змагань

Сума балів

Місце
в
рей-
тингу

Кубок МКС, м.Київ

Мала Хор-
тиця, м.За-
по-
ріжжя

Скелі біля моря, м.Фо-
рос

Кубок Хор-
тиці, м.За-
по-
ріжжя

Всеук-
раїнсь-
кі сніж-
но-
льо-
дові, Крим

Чемпіо-
нат Украї-
ни

Кубок Украї-
ни, м.Кре-
мен-
чуг

Чемпіо-
нат Львів-
ської обл-
асті

Кубок Дон-
баса

Кубок пам’я-
ті, м.Львів

За-
крит-
тя
се-
зону, м.Гор-
лівка

1

Коган
Вадим
Григорович

Миколаїв-
ська ОФСТ

624,0

592,8

342,0

969,0

546,0

1292,0

1040,0

444,6

5850,4

1

2

Дябло
Тетяна
Георгiϊвна

Запорізька ОФСТ

436,8

518,7

399,0

678,3

546,0

1130,5

728,0

518,7

518,7

5474,7

2

3

Козiй
Віктор Георгійович

Миколаїв-
ська ОФСТ

374,4

546,0

1615,0

624,0

741,0

3900,4

3

4

Бережний
Микола Григорович

Львівська ОФСТ

444,6

399,0

969,0

728,0

741,0

518,7

3800,3

4

5

Самуся
Сергій
Ілліч

Донецька ОФСТ

296,4

399,0

969,0

624,0

741,0

288,0

3317,4

5

6

Янович
Галина
Василівна

Львівська ОФСТ

249,6

296,4

228,0

290,7

364,0

646,0

520,0

518,7

3113,4

6

7

Нагорний
Лев
Іванович

Запорізька ОФСТ

518,7

678,3

1130,5

728,0

3055,5

7

8

Дворниченко Сергій
Васильович

Дніпропет-
ровська ОФСТ

436,8

518,7

678,3

1130,5

2764,3

8

9

Штіфман Олександр Григорович

Запорізька ОФСТ

741,0

775,2

1130,5

2646,7

9

10

Теляков
Альберт Олександрович

Запорізька ОФСТ

374,4

518,7

678,3

969,0

2540,4

10

11

Телевна
Наталія Олександрівна

Запорізька ОФСТ

374,4

484,5

546,0

969,0

2373,9

11

12

Гладченко
Ганна
Леонідівна

Чернігівська ОФСТ

312,0

370,5

285,0

484,5

807,5

2259,5

12

13

Шандрук Олександр Васильович

Запорізька ОФСТ

518,7

171,0

546,0

969,0

2204,7

13

14

Михайлюк Людмила Стефанівна

Донецька ОФСТ

296,4

285,0

364,0

807,5

444,6

2197,5

14

15

Ріпа
Микола
Дмитрович

Одеська ОФСТ

222,3

581,4

1130,5

1934,2

15

16

Григорович
Антон
Михайлович

Харківська ОФСТ

374,4

296,4

581,4

646,0

1898,2

16

17

Максимова
Ірина
Василівна

Донецька ОФСТ

312,0

807,5

296,4

 

336,0

1751,9

17

18

Командірова Олена
Леонідівна

Київська ОФСТ

312,0

285,0

285,0

807,5

1689,5

18

19

Хайнацький Сергій Олександрович

Миколаїв-
ська ОФСТ

581,4

969,0

1550,4

19

20

Посвятовський Ростислав Опанасович

Львівська ОФСТ

342,0

646,0

518,7

1506,7

20

21

Мартинов Олександр Вікторович

Донецька ОФСТ

969,0

518,7

1487,7

21

22

Денисенко Олексій Володимирович

Донецька ОФСТ

342,0

624,0

480,0

1446,0

22

23

Сумеркiн
Олег Олександрович

Севасто-
польська МФСТ

637,0

807,5

1444,5

23

24

Карасьов
Денис
Павлович

Донецька ОФСТ

374,4

342,0

728,0

1444,4

24

25

Шубіна
Ольга
Михайлівна

Київська ОФСТ

187,2

370,5

228,0

646,0

1431,7

25

26

Бишова
Тетяна Володимирівна

Київська ОФСТ

312,0

285,0

807,5

1404,5

26

27

Купка
Павло
Леонідович

Севасто-
польська МФСТ

570,0

646,0

1216,0

27

28

Прокопенко
Олег
Іванович

Донецька ОФСТ

399,0

518,7

288,0

1205,7

28

29

Телюков
Геннадій Андрійович

Донецька ОФСТ

646,0

518,7

1164,7

29-
30

30

Телюкова  Світлана Михайлівна

Донецька ОФСТ

646,0

518,7

1164,7

29-
30

31

Коршок
Яків
Вілійович

Дніпропет-
ровська ОФСТ

1130,5

1130,5

31-
32

32

Сечко
Сергій Володимирович

Миколаїв-
ська  ОФСТ

1130,5

1130,5

31-
32

33

Кобилянська Людмила Олександрівна

Запорізька ОФСТ

399,0

728,0

1127,0

33

34

Скиба
Тарас
Михайлович

Львівська ОФСТ

581,4

518,7

1100,1

34

35

Єременко Валентина Костянтинівна

Львівська ОФСТ

296,4

285,0

484,5

1065,9

35

36

Волкова
Вікторія Леонідівна

Дніпропет-
ровська ОФСТ

646,0

416,0

1062,0

36

37

Дуєв
Олександр Михайлович

Запорізька ОФСТ

444,6

581,4

1026,0

37

38

Білодід
Микола Васильович

Миколаїв-
ська ОФСТ

969,0

969,0

38-
39

39

Костюков
Олег
Сергійович

Миколаїв-
ська ОФСТ

969,0

969,0

38-
39

40

Хархаліс
Ярослав Михайлович

Львівська ОФСТ

374,4

592,8

967,2

40

41

Логвиненко Володимир Геннадійович

Донецька ОФСТ

342,0

624,0

966,0

41

42

Ільϊних
Сергій
Гур’янович

ФСТ Криму

910,0

910,0

42

43

Байбуз
Тамара
Василівна

Дніпропет-
ровська ОФСТ

285,0

624,0

909,0

43

44

Костогриз
Олексій Миколайович

Донецька ОФСТ

364,0

518,7

882,7

44

45

Василина
Юрій
Іванович

Львівська ОФСТ

415,0

444,6

859,6

45

46

Селєзньов Олександр Михайлович

Львівська ОФСТ

249,6

237,1

370,5

857,2

46

47

Мартинюк-Лотоцький
Павло
Юрійович

Львівська ОФСТ

518,7

296,4

815,1

47

48

Найдорф
Олена
Дмитрівна

Миколаїв-
ська ОФСТ

807,5

807,5

48

49

Головня
Таміла Олександрівна

Київська ОФСТ

312,0

484,5

796,5

49

50

Мирончук
Олег
Васильович

Київська ОФСТ

290,7

484,5

775,2

50

51

Матюшкина Євгенія
Олексіївна

Миколаїв-
ська ОФСТ

273,0

484,5

757,5

51

52

Хархаліс
Оксана Степанівна

Львівська ОФСТ

312,0

444,6

756,6

52

53

Єгупова 
Ірина Олександрівна

Донецька ОФСТ

370,5

336,0

706,5

53

54

Дуков
Віталій
Дмитрович

Запорізька ОФСТ

296,4

399,0

695,4

54

55

Біловол Олександр Іванович

Дніпропет-
ровська ОФСТ

678,3

678,3

55

56

Тіняков
В’ячеслав Вікторович

Донецька ОФСТ

228,0

444,6

672,6

56

57

Ізмєстьєв
Андрій Анатолійович

Одеська ОФСТ

646,0

646,0

57-
58

58

Фагельська
Марія Олександрівна

Одеська ОФСТ

646,0

646,0

57-
58

59

Панiн
Євген Володимирович

ФСТ Криму

637,0

637,0

59

60

Бутенко
Олена
Євгеніївна

Полтавська ОФСТ

624,0

624,0

60-
63

61

Луніка
Віктор Трохимович

Полтавська ОФСТ

624,0

624,0

60-
63

62

Рачук
Валентина Олександрівна

Полтавська ОФСТ

624,0

624,0

60-
63

63

Юрченко
Сергій
Іванович

Полтавська ОФСТ

624,0

624,0

60-
63

64

Гарасимюк
Лілія 
Тарасівна

Львівська ОФСТ

290,7

312,0

602,7

64

65

Беззубов
Микола Миколайович

Запорізька ОФСТ

581,4

581,4

65-
66

66

Богата
Ольга
Леонідівна

Запорізька ОФСТ

581,4

581,4

65-
66

67

Плечiй
Галина
Iванiвна

Львівська ОФСТ

273,0

296,4

569,4

67

68

Титова
Галина Валентинівна

Донецька ОФСТ

370,5

192,0

562,5

68

69

Волошин Олександр Авксентійович

ФСТ Криму

546,0

546,0

69-
70

70

Новiков
Микола
Юлійович

ФСТ Криму

546,0

546,0

69-
70

71

Брус
Микола
Дмитрович

Запорізька ОФСТ

296,4

232,6

529,0

71

72

Бондар
Костянтин Васильович

Полтавська ОФСТ

520,0

520,0

72

73

Свердел
Тарас
Сергійович

Львівська ОФСТ

518,7

518,7

73-
74

74

Хархаліс
Антон Ярославович

Львівська ОФСТ

518,7

518,7

73-
74

75

Якушева
Оксана
Андріївна

Харківська ОФСТ

222,3

290,7

513,0

75

76

Бичков
Володимир Михайлович

Миколаїв-
ська ОФСТ

484,5

484,5

76-
85

77

Бурдейний Микола Сергійович

Миколаїв-
ська ОФСТ

484,5

484,5

76-
85

78

Гончаров
Андрій Миколайович

Миколаїв
ська ОФСТ

484,5

484,5

76-
85

79

Гончарук Володимир Володимирович

Миколаїв-
ська ОФСТ

484,5

484,5

76-
85

80

Єлінок
Олексій Вільгельмович

Миколаїв-
ська ОФСТ

484,5

484,5

76-
85

81

Киличенко Валентин Михайлович

Одеська ОФСТ

484,5

484,5

76-
85

82

Мирончук
Любов
Вікторівна

Київська ОФСТ

484,5

484,5

76-
85

83

Харченко Анастасія Олександрівна

Миколаїв-
ська ОФСТ

484,5

484,5

76-
85

84

Шадловський Дмитро Олександрович

Одеська ОФСТ

484,5

484,5

76-
85

85

Швець
Євген
Анатолійович

Запорізька ОФСТ

484,5

484,5

76-
85

86

Жихарєва
Любов
Яківна

Донецька ОФСТ

296,4

171,0

467,4

86-
88

87

Пеліпас
Ірина
Олексіївна

Донецька ОФСТ

296,4

171,0

467,4

86-
88

88

Прохода
Надія
Іванівна

Запорізька ОФСТ

296,4

171,0

467,4

86-
88

89

Романик
Андрій Степанович

Львівська ОФСТ

237,1

222,3

459,4

89

90

Білик
Микола Вікторович

Львівська ОФСТ

444,6

444,6

90-
95

91

Бокало
Наталія Богданівна

Львівська ОФСТ

444,6

444,6

90-
95

92

Дяків
Ігор
Богданович

Львівська ОФСТ

444,6

444,6

90-
95

93

Лабжинський  Сергій
Іванович

Львівська ОФСТ

444,6

444,6

90-
95

94

Попов
Ігор
Васильович

Запорізька ОФСТ

444,6

444,6

90-
95

95

Яворівський Михайло Володимирович

Львівська ОФСТ

444,6

444,6

90-
95

96

Радченко
Артем
Вікторович

Київська ОФСТ

436,8

436,8

96

97

Лукаш
Ольга Володимирівна

Полтавська ОФСТ

416,0

416,0

97

98

Опєха
Наталія Миколаївна

Полтавська ОФСТ

416,0

416,0

98-
99

99

Русяєв
В’ячеслав Михайлович

Полтавська ОФСТ

416,0

416,0

98-
99

100

Калиниченко Наталія Олександрівна

Севасто-
польська МФСТ

399,0

399,0

100-
101

101

Михайленко Тарас Анатолійович

Одеська ОФСТ

399,0

399,0

100-
101

102

Мирний Олександр Миколайович

Донецька ОФСТ

384,0

384,0

102

103

Махлинець Світлана
Андріївна

Київська МФСТ

374,4

374,4

103-
104

104

Скуловатова Олена
Вікторівна

Київська ОФСТ

374,4

374,4

103-
104

105

Якубеня
Ярослав Михайлович

Львівська ОФСТ

370,5

370,5

105

106

Сарачакова Антоніна
Іллівна

Запорізька ОФСТ

187,2

177,8

365,0

106

107

Ільющенко
Юрій
Васильович

ФСТ Криму

364,0

364,0

107-
119

108

Бiрюкова
Олена Олександрівна

ФСТ Криму

364,0

364,0

107-
119

109

Весеньов
Дмитро Володимирович

ФСТ Криму

364,0

364,0

107-
119

110

Копчинський
Ігор
Олегович

ФСТ Криму

364,0

364,0

107-
119

111

Крєпаков Геннадій Феофанович

Севасто-
польська МФСТ

364,0

364,0

107-
119

112

Лєтунов Олександр Юрійович

ФСТ Криму

364,0

364,0

107-
119

113

Лєтунов
Юрій Костянтинович

ФСТ Криму

364,0

364,0

107-
119

114

Мальцев
Валентин Васильович

ФСТ Криму

364,0

364,0

107-
119

115

Пасєка
Вiктория Володимирівна

ФСТ Криму

364,0

364,0

107-
119

116

Хрущ
Володимир Анатолійович

ФСТ Криму

364,0

364,0

107-
119

117

Чесноков
Орест
Борисович

ФСТ Криму

364,0

364,0

107-
119

118

Чутчев
Дмитро Олександрович

ФСТ Криму

364,0

364,0

107-
119

119

Яковенко
Андрій Михайлович

Дніпропет-
ровська ОФСТ

364,0

364,0

107-
119

120

Кириченко Владислав Віталійович

Чернігівська ОФСТ

349,4

349,4

120-
121

121

Куцаєв
Володимир Вікторович

Київська ОФСТ

349,4

349,4

120-
121

122

Адонін
Денис Ігорович

Донецька ОФСТ

342,0

342,0

122-
126

123

Єфімов
Сергій
Вікторович

Севасто-
польська МФСТ

342,0

342,0

122-
126

124

Стасюк
Наталія
Борисівна

Севасто-
польська МФСТ

342,0

342,0

122-
126

125

Шавелкін Михайло
Ігорович

Донецька ОФСТ

342,0

342,0

122-
126

126

Шевченко
Олексій Миколайович

Запорізька ОФСТ

342,0

342,0

122-
126

127

Гусєв
Олександр Олександрович

Донецька ОФСТ

336,0

336,0

127-
129

128

Колесник Геннадій Валерійович

Донецька ОФСТ

336,0

336,0

127-
129

129

Шалигін
Сергій Володимирович

Донецька ОФСТ

336,0

336,0

127-
129

130

Антонцева
Каріна Володимирівна

Чернігівська ОФСТ

312,0

312,0

130-
139

131

Ковальчук
Роман
Вікторович

Львівська ОФСТ

312,0

312,0

130-
139

132

Колесник
Ольга Станіславівна

Полтавська ОФСТ

312,0

312,0

130-
139

133

Конюк
Тетяна
Вікторівна

Київська ОФСТ

312,0

312,0

130-
139

134

Марвієць
Олена
Вадимівна

Полтавська ОФСТ

312,0

312,0

130-
139

135

Палієнко
Сергій Володимирович

Київська ОФСТ

312,0

312,0

130-
139

136

Романенко Михайло Андрійович

Полтавська ОФСТ

312,0

312,0

130-
139

137

Савіна
Юлія
Василівна

Полтавська ОФСТ

312,0

312,0

130-
139

138

Скляр
Ольга
Миколаївна

Полтавська ОФСТ

312,0

312,0

130-
139

139

Ткач
Валентина Миколаївна

Полтавська ОФСТ

312,0

312,0

130-
139

140

Бацман
Жанна
Григорівна

Сумська ОФСТ

296,4

296,4

140-
144

141

Казаков
Сергій
Юрійович

Запорізька ОФСТ

296,4

296,4

140-
144

142

Пузаков
Юрій Миколайович

Донецька ОФСТ

296,4

296,4

140-
144

143

Шевченко
Ольга
Іванівна

Донецька ОФСТ

296,4

296,4

140-
144

144

Коробова
Ольга
Миколаївна

Донецька ОФСТ

296,4

296,4

140-
144

145

Веремеєнко Ганна
Борисівна

м. Київ

290,7

290,7

145-
153

146

Гавриленко
А.Д.

Запорізька ОФСТ

290,7

290,7

145-
153

147

Гайош
Людмила Захарівна

Запорізька ОФСТ

290,7

290,7

145-
153

148

Кузнєцов
Олег Олександрович

Запорізька ОФСТ

290,7

290,7

145-
153

149

Олексюк
Марія
Іванівна

Харківська ОФСТ

290,7

290,7

145-
153

150

Павлова Е
леонора Миколаївна

Запорізька ОФСТ

290,7

290,7

145-
153

151

Семикіна
Наталія
Юріївна

Запорізька ОФСТ

290,7

290,7

145-
153

152

Скрипченко Костянтин Миколайович

Запорізька ОФСТ

290,7

290,7

145-
153

153

Спиця
Інна
Вікторівна

Запорізька ОФСТ

290,7

290,7

145-
153

154

Пехтерев
Георгій Сергійович

Севасто-
польська МФСТ

285,0

285,0

154

155

Воронов Олександр Юрійович

ФСТ Криму

273,0

273,0

155-
167

156

Герегеєва Єлизавета
Юріївна

ФСТ Криму

273,0

273,0

155-
167

157

Запорожченко Сергій
Вікторович

ФСТ Криму

273,0

273,0

155-
167

158

Клєвцова
Альона
Сергіївна

ФСТ Криму

273,0

273,0

155-
167

159

Кудiмов
Роман
Павлович

ФСТ Криму

273,0

273,0

155-
167

160

Кудiмова
Євгенія
Сергіївна

ФСТ Криму

273,0

273,0

155-
167

161

Романенко
Павло
Павлович

ФСТ Криму

273,0

273,0

155-
167

162

Руденко
Юлія
Вікторівна

ФСТ Криму

273,0

273,0

155-
167

163

Самаров
Євген
Павлович

ФСТ Криму

273,0

273,0

155-
167

164

Тимаков
Олексій Миколайович

ФСТ Криму

273,0

273,0

155-
167

165

Хвоϊнських Олександра Ігорівна

ФСТ Криму

273,0

273,0

155-
167

166

Шмидт
Євген
Едуардович

Севасто-
польська МФСТ

273,0

273,0

155-
167

167

Шульга
Андрій Миколайович

ФСТ Криму

273,0

273,0

155-
167

168

Романенко Галина
Василівна

Полтавська ОФСТ

249,6

249,6

168-
169

169

Солодовник Михайло Олегович

Донецька ОФСТ

249,6

249,6

168-
169

170

Бульбенко
Олена
Олегівна

Донецька ОФСТ

240,0

240,0

170-
175

171

Коваленко
Олена
Валеріївна

Донецька ОФСТ

240,0

240,0

170-
175

172

Максакова
Ірина
Францівна

Донецька ОФСТ

240,0

240,0

170-
175

173

Нікішина
Любов Олександрівна

Донецька ОФСТ

240,0

240,0

170-
175

174

Паршина
Наталя Володимирівна

Донецька ОФСТ

240,0

240,0

170-
175

175

Якубова
Наталя Миколаївна

Донецька ОФСТ

240,0

240,0

170-
175

176

Сторчак
Тетяна
Василівна

Львівська ОФСТ

237,1

237,1

176-
177

177

Тибінка
Оксана Степанівна

Львівська ОФСТ

237,1

237,1

176-
177

178

Базилевич
Юрій Миколайович

Дніпропет-
ровська ОФСТ

228,0

228,0

178-
180

179

Сидоренко Галина
Іванівна

Запорізька ОФСТ

228,0

228,0

178-
180

180

Шарпинська
Ірина

Київська МФСТ

228,0

228,0

178-
180

181

Андросова Валентина Іванівна

Сумська ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

182

Дем’яненко Дмитро Володимирович

Луганська ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

183

Дідич
Романа
Орестівна

Львівська ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

184

Доценко
Ганна Володимирівна

Запорізька ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

185

Зєліков
Олексій
Олегович

Миколаїв-
ська  ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

186

Костенко
Сергій Володимирович

Запорізька ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

187

Костогриз
Тетяна Олександрівна

Донецька ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

188

Краснящих
Сергій Володимирович

Луганська ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

189

Лохвицький Руслан В’ячеславович

Луганська ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

190

Мартинюк-Лотоцька
Ольга Олександрівна

Львівська ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

191

Микалюк
Світлана Миколаївна

Запорізька ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

192

Микулин
Валентин Валентинович

Донецька ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

193

Піднебенна Світлана Володимирівна

Запорізька ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

194

Прилепський Костянтин Юрійович

Луганська ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

195

Сердюк
Марія
Вікторівна

Донецька ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

196

Сопов
Юрій
Сергійович

Луганська ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

197

Сусугурова Вікторія Вікторівна

Донецька ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

198

Тичківська Христина Володимирівна

Львівська ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

199

Туголукова
Марія
Сергіївна

Запорізька ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

200

Тютюнник
Дар’я Володимирівна

Донецька ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

201

Чихиро
Дмитро Михайлович

Донецька ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

202

Шимін
Олександр Петрович

Львівська ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

203

Янущенко
Дмитро
Вікторович

Запорізька ОФСТ

222,3

222,3

181-
203

204

Бондаренко Сергій
Олегович

Донецька ОФСТ

192,0

192,0

204-
210

205

Гринько Владислав Володимирович

Донецька ОФСТ

192,0

192,0

204-
210

206

Дегтярь
Сергій
Олегович

Донецька ОФСТ

192,0

192,0

204-
210

207

Корнієнко Олександр Олександрович

Донецька ОФСТ

192,0

192,0

204-
210

208

Макеєнко Костянтин Сергійович

Донецька ОФСТ

192,0

192,0

204-
210

209

Мирна
Галина
Йосипівна

Донецька ОФСТ

192,0

192,0

204-
210

210

Спиридонов Владислав Миколайович

Донецька ОФСТ

192,0

192,0

204-
210

211

Гегельчий
Дмитро
Вікторович

Київська  ОФСТ

187,2

187,2

211-
218

212

Коляда
Юрій
Іванович

Київська ОФСТ

187,2

187,2

211-
218

213

Кравец
Світлана Григорівна

Київська ОФСТ

187,2

187,2

211-
218

214

Лазько
Валентина Василівна

Запорізька ОФСТ

187,2

187,2

211-
218

215

Линник
Тетяна
Василівна

Київська ОФСТ

187,2

187,2

211-
218

216

Острицький
Ігор Олександрович

Київська ОФСТ

187,2

187,2

211-
218

217

Рябікіна
Наталія Володимирівна

Запорізька ОФСТ

187,2

187,2

211-
218

218

Сарачакова Світлана
Сергіївна

Запорізька ОФСТ

187,2

187,2

211-
218

219

Лешківець
Ігор
Богданович

Львівська ОФСТ

177,8

177,8

219-
224

220

Найдюк
Петро Анатолійович

Дніпропет-
ровська ОФСТ

177,8

177,8

219-
224

221

Пінчук
Катерина Олександрівна

Запорізька ОФСТ

177,8

177,8

219-
224

222

Сохін
Сергій
Євгенович

Львівська ОФСТ

177,8

177,8

219-
224

223

Чобіт
Ігор Володимирович

Львівська ОФСТ

177,8

177,8

219-
224

224

Швець
Микола Йосипович

Львівська ОФСТ

177,8

177,8

219-
224

225

Гагауз
Сергій Миколайович

Одеська ОФСТ

171,0

171,0

225-
234

226

Любченко
Наталія
Георгіївна

Київська ОФСТ

171,0

171,0

225-
234

227

Максакова
Олена
Анатоліївна

Севасто-
польська МФСТ

171,0

171,0

225-
234

228

Мальцев
Дмитро
Федорович

Запорізька ОФСТ

171,0

171,0

225-
234

229

Махневич
Ігор Володимирович

Донецька ОФСТ

171,0

171,0

225-
234

230

Пантелеєв
Євген Олександрович

Донецька ОФСТ

171,0

171,0

225-
234

231

Пантелеєва
Віра
Степанівна

Донецька ОФСТ

171,0

171,0

225-
234

232

Пономарьова Олена
Василівна

Севасто-
польська МФСТ

171,0

171,0

225-
234

233

Сонько
Віктор
Андрійович

Київська ОФСТ

171,0

171,0

225-
234

234

Холодков Геннадій Васильович

Запорізька ОФСТ

171,0

171,0

225-
234

235

Горшенін
Євген Олександрович

Донецька ОФСТ

144,0

144,0

235-
236

236

Маркова
Ірина
Вікторівна

Донецька ОФСТ

144,0

144,0

235-
236