Номинация “Лучшие секретари соревнований”

Прізвище, ініціали судді

Терито-
ріальний
осередок

Бали за суддівство змагань

Значе-
ння
рей-
тингу

Міс-
це

Кубок Дніпра

Кубок пам’яти Львів

Кубок
Хор-
тиці

Скелі біля моря

Чемпі-
онат
Запо-
різької
області

Чемпі-
онат
Дніпро-
петровсь-
кої
області

Чемпі-
онат
міста
Львова

Чемпі-
онат
міста
Черні-
гова

1

Дябло Т.Г.

Запорізька ОФСТ

336,0

432,3

678,3

399,0

370,5

336,0

332,5

 

2884,6

1

2

Гладченко Г.Л.

Чернігівська ОФСТ

 

 

484,5

 

518,7

 

 

364,0

1367,2

2

3

Конюк Т.В.

Київська МФСТ

 

 

484,5

 

 

 

 

260,0

744,5

3

4

Бишова Т.В.

Київська МФСТ

 

 

678,3

 

 

 

 

 

678,3

4

5

Байбуз Т.В.

Дніпропет-
ровська ОФСТ

 

 

285,0

 

 

240,0

 

 

525,0

5

6

Жихарева Л.Я.

Донецька ОФСТ

 

 

 

 

370,5

 

 

 

370,5

6-7

7

Михайлюк Л.С.

Донецька ОФСТ

 

 

 

 

370,5

 

 

 

370,5

6-7

8

Васильченко І.В.

Київська МФСТ

 

 

 

 

296,4

 

 

 

296,4

8

9

Козуб І.В.

Запорізька ОФСТ

 

 

 

 

285,0

 

 

 

285,0

9-12

10

Командірова О.Л.

Київська МФСТ

 

 

285,0

 

 

 

 

 

285,0

9-12

11

Пелипас І.О.

Донецька ОФСТ

 

 

 

 

285,0

 

 

 

285,0

9-12

12

Постельняк І.М.

Сумська ОФСТ

 

 

 

 

285,0

 

 

 

285,0

9-12

13

Антонцева К. В.

Чернігівська ОФСТ

 

 

 

 

 

 

 

260,0

260,0

13

15

Сидоренко Г.І.

Запорізька ОФСТ

 

 

 

 

171,0

 

 

 

171,0

14