Львів. Кубок ТКЦ “Княжий” – 2018. Загальні умови змагань

Туристично-краєзнавчий центр «Княжий»
Львівська міська федерація спортивного туризму

ВІДКРИТІ ЗМАГАННЯ ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧОГО ЦЕНТРУ «КНЯЖИЙ»
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ

м. Львів, скеледром «Бухта»                                        23 грудня 2018 р.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Змагання проводяться відповідно до:

  • чинних Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп. 3.1 ÷ 3.12 і 3.15, далі – «Правила»);
  • Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму, 2-а редакція, затверджених Виконкомом ФСТУ 24.11.2012 року (далі – «МР»);
  • Положення про Відкриті змагання Туристично-краєзнавчого центру «Княжий» зі спортивного гірського туризму на штучному рельєфі (далі «Положення»);
  • Умов проведення змагань з виду «Гірські перешкоди» на дистанціях І, ІІ та ІІІ класу (далі – «Умови» виду);
  • Загальних умов (далі – «Загальні умови») з Додатками 1 – 4.

1.2. Дистанції змагань складаються з двох частин (див. Умови): основної і додаткової (бонусної).

1.3. Умови проходження додаткової частини дистанції:

1.3.1. Спортсмен може приступити до виконання програми бонусної частини тільки:

1) після завершення проходження основної частини дистанції в повному обсязі, тобто після проходження (виконання) всіх обов’язкових маршрутів (спецприйомів) основної частини, які відповідають заявленим спортсменом в своїй заявці з тактики;

2) при економії нормативного часу (Тн) при завершенні проходження основної частини дистанції.

1.3.2. Для проходження додаткової частини дистанції спортсмен здійснює перехід вздовж суддівських перил від кінцевої ТС основної частини дистанції до ТС, з якої починається додаткова частина (якщо необхідно).

1.3.3. Додаткову ​​частину дистанції спортсмен проходить по маршрутам, вказаним в Маршрутному листі і способами (проходить і виконує), обумовленими «Умовами» (табл.1).

1.3.4. При проходженні додаткової частини дистанції допускається один раз виконання спортсменом підйому по маршрутам, запропонованим додатковою частиною в Маршрутному листі. Спуск виконується тільки по маршруту, яким здійснювався підйом.

1.3.5. Маршрути, пройдені при проходженні додаткової частини зараховуються, якщо вони були повністю завершені (постановка на самостраховку в цільовій ТС) в межах загального часу (Тзг).

1.4. На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів: загальний (Тзг), нормативний (Тн) і проміжний (Тп).

1.4.1. На дистанціях всіх трьох класів встановляється по одному проміжному контрольному часу Тп і відповідно їм Тзг.

1.4.2. Спортсмени, які не вклалися в Тзг, Тзг1, фінішують «за особливими умовами» (п. 3.1.4).

1.5. Черговість виступів визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях обумовлюється ГСК додатково з урахуванням можливого розсіювання.

1.5.1. У передстартову зону кожний спортсмен зобов’язаний з’явитися з усім спорядженням відразу після старту попереднього спортсмена або за викликом. При порушенні даної вимоги спортсмени не допускаються до виступу.

1.5.2. Відповідно до п. 3.15.6.14 «Правил», спортсмен перед стартом повторно пред’являє спорядження для перевірки судді при учасниках (заступнику головного судді з виду).

1.5.3. Після виклику до старту (в стартову зону) і по закінченню 5 (п’яти!) хвилин, незалежно від ступеня готовності спортсменів, суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник на дистанції при наявності, на їхню думку, поважних на те причин.

1.5.4. До старту всі вірьовки, які спортсмени беруть для проходження дистанції, повинні перебувати в збухтованому стані і без будь-яких вузлів.

1.5.5. Не допускається брати на дистанцію заздалегідь зібрані елементи страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем.

1.5.6. Перед стартом спортсмен повинен стати на самостраховку та закріпити до себе суддівську страховку. До старту навантаження елементів рельєфу і обладнання дистанції, крім перил самостраховки (ТС), не допускається.

1.6. При проходженні маршрутів:

1.6.1. Суддівська страховка надається спортсменам до старту. За наявність на спортсменах під час виступу суддівської страховки відповідають самі спортсмени.

1.6.2. Вимоги до техніки руху і страховки виду «Гірські перешкоди» поширюються на аналогічні порушення у виді «Рятувальні технічні прийоми» і навпаки.

1.6.3. На нижньому кінці вірьовки, по якій здійснюється рух спортсмена, повинен бути зав’язаний обмежувальний вузол.

1.6.4. Відповідно до п. 30.2.9 та п 19.2 «МР» спортсмен використовує своє спорядження виключно за призначенням і схемами, які визначені розробниками-виробниками. Спірні питання відносно застосування того чи іншого спорядження вирішуються технічною комісією.

1.6.5. При переході між маршрутами волочіння вірьовок (петель, кінців) не допускається (1-й раз попередження, 2-ий і наступні рази – штраф по 3 бали).

1.6.6. Всі роботи по зніманню (просмикуванню) вірьовок виконуються тільки в граничних ТС пройденого маршруту.

1.6.7. Підніжжя стенду знаходиться за межами дистанції (за лінією обмеження) і навантажувати його спортсменам допускається тільки після постановки на самостраховку, якщо інше не обумовлено Умовами (інакше штраф «використання опори за обмеженням»).

1.6.8. При спуску по вірьовці спортсменів руки повинні бути в рукавичках (рукавицях).

1.6.9. Організація страховки (суддівської, самостраховки) – згідно з п.п. 29.1 – 29.5 та інших «МР».

1.6.10. Допускається фіксувати страховочну і транспортну вірьовки або шляхом установки після її виходу з спускового (страховочного) пристрою петлі зі схоплюючим вузлом, вузлом Бахмана або відповідного вірьовочного затискача, або застосуванням відповідних страхуючих пристроїв (наприклад, Gry-gry).

1.6.11. При підйомі спортсмена за допомогою затискачів, навколо перильної (несучої) вірьовки над верхнім затискачем з репшнура діаметром 6 мм в’яжеться підстраховуючий схоплюючий вузол, петля від якого кріпиться до спортсмена безпосередньо або через затискач.

1.6.12. Закріплення несучих вірьовок – з недопущенням порушень, обумовлених п.19.4 «МР».

1.6.13. Якщо в момент фінішу «за особливими умовами» спортсмен, що залишився на дистанції, не забезпечений достатньою кількістю вірьовок для організації спуску і страховки, тобто для завершення безпечного виступу, він знімається з дистанції.

1.6.14. Всі вірьовочні вузли, які застосовуються спортсменами для організації страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем повинні застосовуватися виключно у відповідності зі своїм призначенням.

1.7. При проходженні основної частини дистанції не допускається перевищувати заявлену в заявці з тактики кількість маршрутів.

1.8. Початок і закінчення проходження маршруту – див. п.п.2.2 і 2.7 «МР».

1.9. Дистанція вважається пройденою, якщо виконані «Умови» і «Загальні умови» з усіма доповненнями, змінами та уточненнями, визначеними Протоколами перегляду дистанцій і наради ГСК з представниками.

1.9.1. Якщо спортсмен пройшов маршрут або виконав спецприйом (вчинив дію) способами, не обумовленими «Умовами» (табл.1), то його проходження (виконання) оцінюється відповідно до Додатку 4.

1.9.2. За порушення інших вимог Умов (п. 1.10.1) спортсмен знімається з дистанції, якщо інше спеціально не обумовлено «Умовами».

1.9.3. Якщо покарання за допущені при виступі помилки і порушення не обумовлено Правилами, «МР», «Положенням», «Умовами» або «Загальними умовами», то їх оцінюють з точки зору порушень техніки руху і страховки в гірському туризмі та / або в альпінізмі.

1.10. Фініш визначається по падінню останньої просмикнутої вірьовки за умови виконання спортсменом відповідної частини дистанції в повному обсязі або при відмові від просмикування вірьовок, але за умови дотримання вимог п.2.7.1 «МР».

1.10.1. Спортсмен, все командне спорядження і контрольний вантаж повинні фінішувати в межах однієї фінішної площадки Ф.

1.10.2. «Умови» передбачають «фініш за особливими умовами» – згідно з вказівками п.2.9. «МР» з уточненнями, обумовленими в §3 «Загальних умов».

1.11. ГСК залишає за собою право:

1.11.1. Зміни, що вносяться до Умов за потребою, доводяться до відома спортсменів на спільному засіданні ГСК з представниками.

1.11.2. Контрольні часи (Тп, Тн і Тзг) коригують, тільки до старту четвертого спортсмена, враховуючи результати проходження трьома першими спортсменами основної частини дистанції згідно зі своєю заявкою з тактики та вимогами Умов.

1.12. Заявки з тактики (далі – Заявка) здаються в ГСК в наступному порядку:

1.12.1. На складання Заявки виділяється час, обумовлений після показу дистанцій і роз’яснення тренерам / представникам (капітанам) умов проходження дистанції і проведення змагань.

1.12.2. Порядок, час і черговість обов’язкової здачі Заявок обумовлюються ГСК.

1.12.3. Спортсмени, які не здали Заявку, караються:

1) у встановлений графіком час – штрафом 20 балів;

2) після початку виступів з даного виду – зняття з даного виду змагань.

1.13. Невід’ємною частиною «Загальних умов» є наступні Додатки (див. п. 1.1, п.п. 5):

1.13.1. Умови подачі та розгляду Протестів викладені в Додатку 1.
1.13.2. Особливі умови допуску до змагань обумовлені в Додатку 2.
1.13.3. Способи виконання спецприйомів в Додатку 3.
1.13.4. Окремі випадки суддівства тактики в Додатку 4.

2. ВИД «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ»

2.1. Транспортування контрольного вантажу.

2.1.1. Спуск контрольного вантажу та транспортування контрольного вантажу на траверсах здійснюють тільки на собі.

2.1.2. Не допускається контрольний вантаж або спорядження залишати на верхній та/або нижній ТС не закріпленим (1-й раз попередження, 2-ий – штраф згідно Правил).

2.2. Всі спуски спортсменів повинні відповідати існуючим маршрутам дистанцій.

2.2.1. При спуску спортсмени повинні дотримуватися вимог п.п. 2.6 і 19.5 «МР».

2.3. Повторне проходження маршруту одним ї тим самим варіантом на основній частині дистанції не зараховується.

2.3.2. При проходженні спортсменами дистанції допускається використовувати в якості ТСП тільки марковані службою дистанції стаціонарні ТСП, організовані на суддівських гаках.

2.4. Суддівською страховкою обов’язково забезпечуються всі спортсмени на кожному з маршрутів (основної та додаткової частини).

2.5. При зриві з зависанням на суддівській страховці спортсмен карається штрафом по 3 бали за кожен зрив.

2.5.1. Кількість зривів при проходженні маршрутів не обмежена.

2.6. Необхідні відомості для проходження дистанції ГП:

2.6.1. Порядок проходження маршрутів довільний.

3. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1. Загальні положення

3.1.1. Спортсмени, які пройшли дистанцію з економією Тн – отримують бонуси за кожну хвилину економії в розмірі 2 бали або право пройти маршрут (виконати спецприйом) додаткової частини дистанції згідно з відповідним Маршрутним листом для кожної дистанції.

3.1.2. Якщо спортсмен при проходженні основної або додаткової частин дистанції перевищив Тн в межах Тзг, за кожну хвилину перевищення отримує штраф 2 бали.

3.1.3. Спортсмени, які не вклалися в загальний контрольний час (п. 1.5.2) при проходженні відповідної частини дистанції (основної або спрощеної) фінішують «за особливими умовами», тобто по закінченню Тзг припиняють виступ і отримують штрафи:

1) основний – згідно з таблицею «Номінальної оцінки» (табл. 1) «Умов» відповідної дистанції:

– тільки при проходженні основної частини дистанції – за попередньо заявлені і не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми);

– при проходженні спрощеної частини дистанції – спортсмени не караються основним штрафом за не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми), передбачені цією частиною, в т.ч. за попередньо заявлені та не заявлені;

2) додатковий – в межах основної або спрощеної частини дистанції, яку проходить спортсмен:

  • за кожен пункт (ТС, включаючи Ф та ін.), що не відвідав або не встиг пройти:

– спортсмен у виді «Гірські перешкоди»              – по 6 балів,

– рюкзак з контрольним вантажем                        – по 4 бали,

  • незалежно від місця знаходження на дистанції за кожного (у):

– одиницю основного спорядження                      – по 6 балів.

3.1.4. Спортсмени, які не вклалися в Тзг при проходженні додаткової частини дистанції, завершують виступ після закінчення Тзг і отримують додатковий штраф:

  • за кожну залишену на дистанції:

– одиницю основного спорядження                    – по 6 балів.

3.2. Порядок визначення результатів на окремих дистанціях

3.2.1. Результат виступу спортсмена визначається відповідно до п. 3.15.8.2. Правил в кожному класі дистанцій та кожній віковій групі окремо.

3.2.2. За значимістю результатів виступів одному класі дистанцій та в одній віковій групі спортсмени діляться в низхідній послідовності на кілька груп, зокрема, які:

а) 1-а група – повністю пройшли основну частину дистанції і в повному обсязі пройшли обов’язкові маршрути основної частини дистанції в межах Тзг, а також, в повному обсязі пройшовши обов’язкові маршрути основної частини дистанції фінішували по «особливих умовах» в межах Тзг;

б) 2-а група – не повністю пройшли основну частину дистанції і не в повному обсязі пройшли обов’язкові маршрути основної частини дистанції в межах Тзг в тому числі і фінішували за «особливими умовами» в межах Тзг;

г) 3-а група – повністю пройшли спрощену частину дистанції, а також фінішували за «особливими умовами» в межах Тзг1.

3.2.3. У разі рівної суми балів у двох або більше спортсменів однієї групи, більш високе місце займає спортсмен, у якого менше штрафних балів з техніки, а в разі їх рівності – який стартував раніше.