Кубок України зі спортивного туризму – гірський туризм (скельно-льодові дистанції). Загальні умови змагань

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Управління спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Івано-Франківська обласна федерація спортивного туризму

 КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ (СКЕЛЬНО-ЛЬОДОВІ ДИСТАНЦІЇ)

 22–25 лютого 2019 р.                                                 смт. Ворохта, спортивна база «Заросляк»

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ЗВ’ЯЗОК ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОМУ ТУРИЗМУ НА СКЕЛЬНО-ЛЬОДОВИХ ДИСТАНЦІЯХ

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Змагання проводяться відповідно до:

Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп. 3.1 ÷ 3.12 і 3.15);

Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму, 2-а редакція, затверджених Виконкомом ФСТУ 24.11.2012 року (далі – «МР»);

Регламенту проведення Кубку України зі спортивного туризму – гірський туризм, скельно-льодові дистанції  (далі – «Регламент»);

Умов проведення змагань по кожному з видів програми «Рятувальні технічні прийоми» і «Гірські перешкоди» (далі – «Умови» виду);

Загальних умов (далі – «Загальні умови») з Додатками 1 – 4.

1.2. Умови проходження додаткової (бонусної) частини дистанції:

1.2.1. Зв’язка може приступити до виконання програми бонусної частини тільки:

1) після завершення проходження основної частини дистанції в повному обсязі;

2) при економії нормативного часу (Тн) при проходженні основної частини дистанції.

1.2.2. Зв’язки, які перевищили Тн при проходженні основної частини дистанції, але в межах Тзг, позбавляються права проходити додаткову (бонусну) ​​частину.

1.2.3. Для проходження додаткової частини дистанції зв’язки (при необхідності) здійснюють перехід уздовж суддівських перил від кінцевого ПС основної частини дистанції до ПС, з якого починається додаткова частина.

1.2.4. Додаткову (бонусну) ​​частину дистанції зв’язки проходять по маршрутах, вказаних в Маршрутному листі №1 і способами (проходять і виконують), обумовленими «Умовами» (табл.1).

1.2.5. При виконанні  бонусної частини обидва спортсмени зв’язки, повинні побувати в верхньому ПС.

1.3. На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів: загальний Тзг, нормативний (Тн) і проміжний Тп.

1.3.1. Зв’язки, які не вклалися в Тзг, Тзг1 фінішують «за особливими умовами» (п. 2.1.3).

1.4. Черговість виступу визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях обумовлюється ГСК додатково з урахуванням можливого розсіювання.

1.4.1. У передстартову зону кожна зв’язка зобов’язана з’явитися з усім спорядженням і в повному складі відразу після старту попередньої зв’язки. При порушенні даної вимоги вона не допускається до виступу.

1.4.2. Перед стартом зв’язка повторно пред’являє заповнену заявку на спорядження, яке буде використовуватись на дистанції, для перевірки судді при учасниках (заступнику головного судді з безпеки).

1.4.3. Після виклику до старту (в стартову зону) і по закінченню 5 (п’яти!) хвилин, незалежно від ступеня готовності спортсменів, суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник з виду при наявності, на їхню думку, поважних на те причин.

1.4.4. До старту всі командні вірьовки, які спортсмени беруть для проходження дистанції, повинні перебувати в збухтованому стані і без будь-яких вузлів.

1.4.5. Не допускається брати на дистанцію заздалегідь зібрані елементи страхувальних, спускових або підйомних систем.

1.5. Перед стартом всі спортсмени повинні стати на самостраховку, а ведучий (перший), в тому числі потерпілий №1 – закріпити до себе суддівську страховку. До старту навантаження елементів рельєфу і обладнання дистанції, крім перил самостраховки, не допускається.

1.6. При проходженні маршрутів і виконанні спецприйомів:

1.6.1. Суддівська страховка надається спортсменам до старту. За наявність на спортсменах під час виступу суддівської страховки відповідають самі спортсмени.

1.6.2. Суддівська страховка (суддівські перила) на кожному маршруті надається один раз тільки для підйому першого спортсмена під час проходження основної та додаткової (бонусної) частини дистанції (потерпілий забезпечується суддівською страховкою завжди).

1.6.3. Допускається будь-яка взаємодія між спортсменами зв’язки в межах верхніх і нижніх ПС, але не в межах лінійної частини маршруту (виконання спецприйоми не зараховуються).

1.6.4. Допускається використовувати тільки те спорядження і тільки за тим призначенням, яке дозволено технічною комісією згідно з вказівками п.30.2 і при недопущенні порушень обумовлених п.19.2 «МР».

1.6.5. При переході між маршрутами волочіння вірьовок (петель, кінців) не допускається (1-й раз попередження, 2-ий і наступні рази – штраф по 3 бали).

1.6.6. При руху по маршрутах з організацією ППС дозволяється використовувати відтяжки з карабінами без муфт.

1.6.7. Нижній кінець вірьовки після спуску першого повинен бути жорстко закріплений в нижньому ПС з запасом робочої частини у вигляді петлі довжиною не більше 1,5 м.

1.6.8. Підніжжя схилу знаходиться за межами дистанції (за лінією обмеження) і навантажувати його спортсменам допускається тільки після постановки на самостраховку (інакше штраф «використання опори за обмеженням»).

1.6.9. При спуску по вірьовці всіх спортсменів руки того, хто спускається, і того, хто страхує, повинні бути в рукавичках (рукавицях).

1.6.10. Необхідно фіксувати страхувальну і транспортну вірьовки петлею зі схоплюючим вузлом, вузлом Бахмана або вірьовочним затискачем, бажано з системою розблокування під навантаженням.

1.6.11. Якщо в момент фінішу «за особливими умовами» всі учасники зв’язки, що залишилися на дистанції, не забезпечені достатньою кількістю вірьовок для організації спуску і командної страховки, тобто для завершення виступу, зв’язка знімається з дистанції.

1.7. Початок і закінчення проходження маршруту – див. п.п.2.2, 2.7 «МР».

1.8. При натягуванні перил переправ всіх видів затискачі з зубчастими кулачками в системі поліспаста допускається використовувати тільки при одному рухомому блоці і при натягуванні перил не більше ніж двома учасниками.

1.8.1. Після натягування перил переправи повинні бути зняті всі елементи поліспаста і рухомої гілки з окремої вірьовки, а також затискач в системі поліспастів всіх видів.

1.8.2. Достатність натягу перил переправи контролюється лінією обмеження (ЛО).

1.8.3. При переправах пристьобування до перил здійснюють згідно з вимогами п.5.1.7 «МР».

1.8.4. Самонаведені переправи на всіх маршрутах обладнуються одинарними перилами.

1.9. Дистанція вважається пройденою, якщо виконані «Умови» і «Загальні умови» з усіма доповненнями, змінами та уточненнями, визначеними Протоколом перегляду дистанцій і Протоколом наради ГСК з представниками.

1.9.1. Якщо зв’язка пройшли маршрут або виконали спецприйоми (вчинили дію) способами, не обумовленими «Умовами» (табл.1), то його проходження (виконання) оцінюється згідно з Додатком 4 до «Загальних Умов».

1.9.2. За порушення інших вимог умов (п. 1.9.1) зв’язки знімаються з дистанції, якщо інше спеціально не обумовлено «Умовами».

1.9.3. Якщо покарання за допущені при виступі помилки і порушення не обумовлено Правилами, Методичними роз’ясненнями, Положенням, «Умовами» або «Загальними умовами», то їх оцінюють з точки зору порушень техніки руху і страховки в гірському туризмі та / або в альпінізмі.

1.10. Фініш зв’язки визначається по падінню останньої просмикнутої вірьовки або при відмові від просмикування вірьовок, але за умови дотримання вимог п.2.7.1 «МР».

1.10.1. Якщо спортсмен став в межах фінішної площадки (Ф) на самостраховку – вважається що він фінішував і подальше його повернення на основну або додаткову частину дистанції (до ПС) не допускається.

1.10.2. Обидва спортсмени зв’язки повинні фінішувати в одному обраному ними пункті Ф.

1.10.3. «Умови» передбачають «фініш за особливими умовами» – згідно з вказівками п.2.9. «МР» з уточненнями, обумовленими в §2 «Загальних умов».

1.11. Вимоги до техніки руху і страховки виду «Гірські перешкоди» поширюються на аналогічні порушення у виді «Рятувальні технічні прийоми» і навпаки.

1.11.1. Організація всіх видів страховки – згідно з вказівками п.п.29.1 – 29.5 тощо «МР»,

1.11.2. Вимоги до спорядження – згідно п.30.2 і при недопущенні порушень обумовлених п.19.2 «МР».

1.11.3. При підйомі першого спортсмена за допомогою затискачів при відсутності верхньої командної страховки, на несучій вірьовці над верхнім затискачем в’яжеться підстраховуючий схоплюючий вузол, петля від якого кріпиться до спортсмена безпосередньо або через затискач – виконувати вимогу п.2.3.7, 2.3.8 «МР».

1.11.4. Закріплення несучих вірьовок – з недопущенням порушень, обумовлених п.19.4 «МР».

1.12. Якщо зв’язка під час виступу у даному виді показала свою явну непідготовленість (більше 3-х підказок тренера / представника / запасного учасника), то відповідно до п.3.3.5. Правил та за визначенням головного судді (або заступника головного судді з виду) змагань ГСК має право відсторонити зв’язку від подальшого виступу в даному виді.

1.13. ГСК залишає за собою право:

1.13.1. У разі обґрунтованої необхідності вносити зміни в умови (див. п.1.1, пп. 5 і 6) проведення змагань з окремих видів. Зміни доводяться до відома команд на спільному засіданні ГСК з представниками.

1.13.2. Коригувати контрольні часи (Тп, Тн і Тзг) допускається до початку виступу четвертої зв’язки.

1.13.3. З умов проходження дистанцій, проведення змагань, таблиць штрафів та інших питань суддівства офіційними вважаються роз’яснення головного судді, заступника головного судді з суддівства або заступника головного судді з виду.

1.14. Заявки з тактики (далі – Заявка) здаються в ГСК в наступному порядку:

1.14.1. На складання Заявки виділяється час, обумовлений після показу дистанцій і роз’яснення тренерам / представникам (капітанам) умов проходження дистанції і проведення змагань.

1.14.2. Порядок, час і черговість обов’язкової здачі Заявок обумовлюються ГСК.

1.14.3. Команди, які не здали Заявку, караються:

1) у встановлений графіком час – штрафом 20 балів;

2) після початку виступів з даного виду – зняття з даного виду змагань.

1.15. Невід’ємною частиною «Загальних умов» є наступні Додатки:

1.15.1. Умови подання та розгляду Протестів викладені в Додатку 1.

1.15.2. Особливі умови допуску до змагань обумовлені в Додатку 2.

1.15.3. Способи виконання спецприйомів в Додатку 3.

1.15.4. Окремі випадки суддівства тактики в Додатку 4.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

2.1. Загальні положення.

2.1.1. Зв’язки, які пройшли дистанцію з економією Тн – отримують бонуси за кожну хвилину економії в розмірі 2 бал або право пройти маршрут (виконати спецприйом) додаткової частини, якщо передбачено «Умовами» (див. відповідний Маршрутний лист для кожного виду програми). Якщо зв’язка при проходженні основної та додаткової частин дистанції перевищили Тн в межах Тзг, за кожну хвилину перевищення отримують штраф 2 бали.

2.1.2. Зв’язки, які не вклалися в загальний контрольний час (п. 1.5.2) при проходженні відповідної частини дистанції (основної або спрощеної) фінішують «за особливими умовами», тобто по закінченню Тзг припиняють виступ і отримують штрафи:

1) основний – згідно з таблицею «Номінальних оцінок» (табл. 1) «Умов» відповідного виду:

– тільки при проходженні основної частини дистанції – за попередньо заявлені і не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми);

– при проходженні спрощеної частини дистанції – зв’язки не караються основним штрафом за непройдені маршрути (невиконані спецприйоми), передбачені цією частиною, в т.ч. як за попередньо заявлені, та і не заявлені;

2) додатковий – в межах відповідно основної або спрощеної частини дистанції:

  • за кожен пункт (ПС, включаючи Ф тощо), що не відвідав або не встиг пройти:

– Спортсмен у виді «Гірські перешкоди»            – по 6 бали,

– «Потерпілий» (лялька або «кокон»)                  – по 8 бали,

– Рюкзак з контрольним вантажем                       – по 4 бали,

  • незалежно від місця знаходження на дистанції за кожного (у):

– Спортсмена у виді «Рятувальні технічні прийоми»      – по 8 бали,

– Одиницю основного спорядження                                  – по 6 бали.

2.1.3. Інші випадки дотримання контрольних часів наведені в Додатку 4.

2.1.4. Пройдені маршрути (виконані спецприйоми) в межах спрощеної частини дистанції з числа раніше незаявлених оцінюють по таблиці «Номінальної оцінки» (табл. 1) «Умов», як «Не заявлені, але пройдені».

2.2. Порядок визначення результатів в окремому виді програми:

2.2.1. Результат виступу зв’язки в окремому виді програми визначається відповідно до п. 3.15.8.2. Правил.

2.2.2. За значенням результатів виступів в одному виді програми зв’язки діляться в низхідній послідовності на кілька груп, зокрема:

а) 1-я група – які пройшли основну частину дистанції, а також фінішували за «особливими умовами» при Тзг і виконали вимоги п. 3 відповідних «Умов» (вся команда в Ф);

б) 2-я група – які пройшли основну частину дистанції, а також фінішували за «особливими умовами» при Тзг але не виконали вимоги п. 3 відповідних «Умов);

в) 3-я група – які пройшли спрощену дистанцію, а також фінішували за «особливими умовами» при Тзг1.

2.2.3. У разі рівного значення суми балів у двох або більше зв’язок однієї групи, більш високе місце займає зв’язка, у яких менше штрафних балів з техніки, а в разі їх рівності – ті, хто стартували раніше.

2.3. Загальнокомандний залік.

2.3.1. Місце зв’язки  в загальному заліку визначається за сумою місць, зайнятих нею в двох видах змагань. При однаковій сумі вище місце займає зв’язка  з кращим результатом у виді «Рятувальні технічні прийоми».

2.3.2. Зв’язки, у яких відсутній результат по одному виду програми, займають місця після зв’язок, що мають результати у двох видах програми з урахуванням п. 2.2.2. і п. 2.2.3.