Кубок України зі спортивного гірського туризму на скельно-льодовому рельєфі. Рятувальні технічні прийоми. Умови змагань.

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Управління спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Івано-Франківська обласна федерація спортивного туризму

 КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ (СКЕЛЬНО-ЛЬОДОВІ ДИСТАНЦІЇ)

 22–24 лютого 2019 р.                                                 смт. Ворохта, спортивна база «Заросляк»

 УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ЗВۥЯЗОК ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ ВИДУ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ  ПРИЙОМИ» НА ДИСТАНЦії IV КЛАССУ НА СКЕЛЬНО-ЛЬОДОВОМУ РЕЛЬЄФІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2. Дистанція змагань зв’язок з виду «Рятувальні технічні прийоми»» (Маршрутний лист, п. 4.5) складається з двох частин:

1) основної (нормативної + наднормативної) частини, яку зв’язка в обов’язковому порядку попередньо заявляє;

2) додаткової (бонусної) частини, яку зв’язка  попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3. В «Загальних умовах» додатково вказані:

а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
в) порядок визначення результатів та розподілу місць (§2).

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.Усі пункти (С, ПС і| Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Усі ПС обладнані подвійними перилами і| додатково кожен з них необхідною кількістю точок страховки (ТС) у вигляді такелажних пластин, заглушених карабінів (кілець) і петель, на що буде детально звернено увагу при показі дистанції.

3. ОСНОВНІ УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1. Організація спуску / підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вказівками п. 4.3 «МР», а виконання спецприйомів – згідно з вказівками Додатка 3 «Загальних умов».

3.2. При спуску-підйомі «потерпілого»:

3.2.1. Аварійний (фіксуючий) пристрій – виконується згідно з вказівками п.п. 4.3.6 і 4.3.7 «МР» (крім випадку, обумовленого п. 19.8.3.2).

3.3. Команди, які не надали в заявці з тактики схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому та спуску «потерпілого», отримують оцінку цих спецприйоми, як за «незаявлений, але виконаний» (кол.6, табл.1).

3.4. Усі системи поліспастів та спусків підстраховується схоплюючими.

3.5. Крутопохила переправа виконується з подвійної мотузки.

3.6. Всі прийоми мають бути виконані способами, обумовленими «Умовами» (див. Таблицю 1).

4. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

4.1. Умови проходження основного варіанту дистанції.

Учасники зв’язки повинні послідовно від старту (С) і до фінішу (Ф) побувати в усіх ПС передбачених Маршрутним листом №1, і здійснити по відповідним маршрутам, транспортування «кокона», аварійного вантажу (15 кг) та «потерпілих» №№ 1, 2, 3; підйоми з «тріщини», а також кожен спортсмен зв’язки повинен здійснити «самовилаз».

4.2. Обов’язковими прийомами є: в’язання «кокона», «самовилаз» з тріщини обома учасниками, підйом «кокона» в ПС3,  один з варіантів спуску «потерпілого», спуск «кокона» крутопохилою переправою.

Аварійний вантаж знаходиться в ПС1 на старті.

4.4. Фініш зв’язки фіксується при постановці на самостраховку обох учасників і «кокона» в ПС4 (Ф2) та звільненні дистанції від усього командного спорядження.

5. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

У заявку з тактики зв’язка  включає:

5.1. Номери учасників, які послідовно стають «потерпілими» на усіх маршрутах.

5.2. Способи «самовилазу» учасників з «тріщини».

5.3. Способи підйому «потерпілих» з «тріщини».

5.4. Способи транспортування «кокона» по маршрутам.

5.5. Спосіб спуску «потерпілого» з супроводжуючим.

5.6. Схеми поліспастів та всіх схем, які використовуються для спуску-підйому необхідно намалювати на зворотній стороні заявки з тактики.

4.5. МАРШРУТНИЙ  ЛИСТ № 1
умов проходження дистанції IV класу  виду «Рятувальні  технічні прийоми»

пп

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи і

умови їх виконання

Основна частина дистанції

 

Нормативний час                  – Тн = 40 хв.

Загальний контрольний

час            – Тзг = 50 хв.

Перший проміжний

контрольний час        – Тп1 = 25 хв.

 

 

*   *   *

Якщо за Тп1 = 25 хв., зв’язка не виконає підйом легко «потерпілого» №1 та аварійного вантажу в ПС3, вона переводиться на укорочений варіант дистанції з новим

Тзг1 = 35 хв.

 

Укорочений варіант:

1.Завершення підйому «потерпілого» № 1 та аварійного вантажу в ПС3.

2. Спуск «потерпілого» №2 за спиною супроводжуючого

3. Фінішування зв’язки  в Ф1 (ПС2)

Відповідно до п.п.3.1 і 3.2 Умов, необхідні з запропонованих нижче рятувальних технічних прийомів зв’язка виконує з самостійним вибором варіантів в заданому порядку (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1,  Тн та Тзг
1

ПС1

Ув’язування «потерпілого» («ляльки») в «кокон»
2

М1 (ПС1 – ПС2)

Перенос «потерпілого» в «коконі» вздовж суддівських перил
3

М2 (ПС2 – ПС3)

«Самовилаз» учасника №1
4

М2 (ПС2 – ПС3)

Підйом легко «потерпілого» №1 та аварійного вантажу
Проміжний контрольний час        – Тп1 = 25 хв.
5

М2 (ПС2 – ПС3)

Підйом «потерпілого»  в «коконі»
6

М2 (ПС3 –  ПС2)

Спуск «потерпілого» №2 за спиною супроводжуючого
7

М1 (ПС2-ПС1)

Перехід учасника №1до пункту закріплення крутопохилих перил
8

М2 (ПС2 – ПС3)

«Самовилаз» учасника №2 іншим способом
9

М3 (ПС3 –  ПС1)

Спуск «потерпілого» в «коконі» крутопохилими перилами
10

М3 (ПС3 –  ПС1)

Спуск легко «потерпілого» №3 крутопохилими перилами
11

М4 (ПС1 –  ПС4)

Транспортування «потерпілого» в «коконі» вниз по схилу
12

Фінішування в Ф2 (ПС4)

Додаткова (бонусна)  частина дистанції (не заявляється)

13

М2 (ПС2 – ПС3),

М2 (ПС3 – ПС2)

1. Виконується без спорядження, яке не задіяне

2. Контрольні часи залишаються без зміни.

3. Прийом зараховується,  якщо

два учасники виконали «самовилаз» і спуск в Ф1, або «самовилаз» та спуск «потерпілого»  Ф1

«Самовилази» учасників

Спуски «потерпілих»

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції ІV класу виду «Рятувальні технічні прийоми» (змагання зв’язок)

Таблиця 1

МаршрутиНомер

варіанта

Варіанти виконання спецприйомуЗалікова оцінка, балів
ПозначенняГраничні

пункти

ВиконаніЗіН,

m=0.10

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567

Основна і додаткова частини дистанції

Всі МВідповідноПідйоми/спуски, переходи учасників без виконання рятувальних технічних прийомів не оцінюються

«Самовилаз» учасника:

М2

 

ПС2 – ПС3

 

1способом «Затиск – Вірьовка» (на одному жумарі)1712,8– 1,7
2способом «Рука – Рука» (на 2-х жумарах)1813,5– 1,8
3способом «Затиск – Затиск»1914,3– 1,9
4способом «Затиск – Стремено»1914,3– 1,9
5способом «Стремено – Стремено»1914,3– 1,9

Характер травми «потерпілого» – травма однієї руки

Спосіб підйому, спуску:

М2

 

ПС2 – ПС3

 

6витягування руками129,0– 1,2
7способом «Ліва – Права»2015,0– 2,0
8способом «Груди – Нога»2015,0– 2,0
9способом «Затиск – Нога»2015,0– 2,0
10способом «Рухомий блок»2216,5– 2,2
11способом «Короткий поліспаст»2518,8– 2,5
М3ПС3-ПС112спуск легко потерпілого крутопохилою переправою2015,0– 2,0

Характер травми «потерпілого» – травма рук

Спуск «потерпілого» за спиною супроводжуючого:

М2ПС3-ПС213спуск самовипуском1511,3– 1,5
14спуск активним способом129,0– 1,2
Спосіб транспортування «потерпілого»  в «коконі»:
     ПС115ув’язування «потерпілого» в «кокон»129,0– 1,2
М1ПС1-ПС216транспортування вздовж суддівських перил75,3– 0,7
М2

 

 

 

ПС2 – ПС3

 

 

 

17підйом способом «Короткий поліспаст»2518,8– 2,5
18підйом способом «Рухомий блок»2216,5– 2,2
19витягування руками129,0– 1,2
М3ПС3 – ПС120спуск «кокона»  крутопохилою переправою2518,8– 2,5

Транспортування аварійного вантажу

Всі МВідповідно21транспортування вантажу43,0– 0,4

*) ЗіП – заявлені і пройдені,   НЗіП – не заявлені і пройдені,     ЗіН – заявлені і не пройдені