Кубок України зі спортивного гірського туризму на скельно-льодовому рельєфі. Гірські перешкоди. Умови змагань.

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Управління спорту Івано-Франківської обласної державної адміністрації
Івано-Франківська обласна федерація спортивного туризму

 КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ, СКЕЛЬНО-ЛЬОДОВІ ДИСТАНЦІЇ

22–24 лютого 2019 р.                                                 смт. Ворохта, спортивна база «Заросляк»

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ЗВۥЯЗОК ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ ВИДУ «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ» НА СКЕЛЬНО-ЛЬОДОВІЙ ДИСТАНЦІЇ IV КЛАССУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Дистанція змагань зв’язок виду «Гірські перешкоди» (Маршрутний лист, п. 4.4) складається з двох частин:

1)      основної (нормативної + наднормативної) частини, яку зв’язка  в обов’язковому порядку попередньо заявляє;

2)      додаткової (бонусної) частини, яку зв’язка  попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.2.   В «Загальних умовах» додатково вказані:

а)      основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б)      порядок визначення результатів та розподілу місць (§2).

 

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1.   Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2.   Всі ПС обладнані необхідною кількістю ТС, у вигляді, заглушених карабінів або кілець (К), петель (П), на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

 

3. ОСНОВНІ УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1.    Транспортування контрольного вантажу.

3.1.1.  Контрольний вантаж повинен побувати в ПС 3-ПС7 та Фініші не торкаючись землі до постановки на самостраховку.

3.1.2.  Вантаж транспортується окремо від учасника на всіх маршрутах.

3.1.3. Не допускається контрольний вантаж або спорядження залишати на верхньому та/або нижньому ПС не закріпленими (1-й раз попередження, 2-ий – штраф згідно Правил).

3.1.4. Вага контрольного вантажу 10 кг.

3.2.    Всі спуски спортсменів повинні відповідати існуючим маршрутам дистанції та вимогам Маршрутного листа.

3.2.1. При спуску спортсмени повинні дотримуватися вимог п.п. 2.6 і 19.5 «МР».

3.3.    Повторне проходження маршруту спортсменом не зараховується.

3.3.1. При проходженні спортсменом маршрутів підйому, або траверсу допускається використовувати тільки марковані службою дистанції стаціонарні ТСП, організовані на скельних (шлямбурних) гаках.

3.3.2. Спускові командні вірьовки після спуску по маршруту, по якому належить наступний підйом, повинні бути просмикнуті.

3.4.    Перший учасник зв’язки на підйомі та спуску забезпечується суддівською страховкою від старту і до фінішу, на маршрутах М4 та М6 учасники забезпечуються суддівськими перилами.

3.5.    При зриві на кожному маршруті з зависанням на суддівській страховці спортсмен карається штрафом по 3 бали за кожен зрив. Після першого зриву подальший рух спортсмена по маршруту вважається комбінованим лазінням.

3.5.1. Кількість зривів при проходженні маршрутів необмежена. Якщо спортсмен після зриву не може повернутися на маршрут, суддя спускає його до рівня початкового ПС маршруту і він починає проходження маршруту знову.

3.5.2. Втрата льодоруба або кішки оцінюється як втрата основного спорядження (10 балів).

3.5.3. Підйом не в 3 такти стрімким сніжним схилом оцінюється як неправильна самостраховка (3 бали).

3.5.4. На фірновому, сніжному рельєфі до порушення «Неправильна страховка (самостраховка)» відносяться:

– більше одного учасника в одиничній точці страховки (льодоруб, льодобур);

– неправильне положення льодоруба при обладнанні ПС: забитий в сніг не повністю, встановлений не вертикально, має нестійке положення (сніг навколо не утрамбований).

3.5.5. Неправильне обладнання пункту закріплення і здьоргування вірьовок на спуску: льодорубний хрест, якір,  – оцінюється як неправильне виконання технічного прийому.

3.6.    Необхідні відомості для проходження дистанції:

3.6.1. Порядок проходження маршрутів основної частини дистанції заданий.

 

4. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

4.1.      Зв’язка  під час виступу послідовно від старту С і до фінішу Ф відповідно до Маршрутного листа (п. 4.2) і згідно з поданою заявкою повинна пройти маршрути основної частини дистанції.

 

5. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики зв’язка  включає:

5.1.   Способи проходження маршрутів дистанції.

5.2. Способи транспортування контрольного вантажу на маршрутах

5.3. Способи організації точок спуску

 

4.2. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ

особистих виступів на дистанції ІV класу виду «Гірські перешкоди»

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис проходження маршруту

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанції

Нормативний  час: Тн = 40 хв.

 

Загальний контрольний час  Тзг = 45 хв.

 

Проміжний контрольний час Тп1 = 20 хв.

 

 

 

*   *   *

 

Якщо за Тп1, зв’язка  не  доставить контрольний вантаж в ПС4, то вона переводиться на проходження спрощеної частини дистанції з новим Тзг1 = 25 хв.

 

Спрощена частина:

1. Завершення проходження маршруту М3

2. Спуск спортсменів по вірьовці маршрутом М3 в ПС3.

3. Фініш спортсменів з усім спорядженням в ПС3 (Ф1)

 

Відповідно до п.п. 4.1-4.2 Умов, необхідні з запропонованих нижче маршрутів зв’язка  проходять у заданому порядку по своєму вибору варіантів (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тн та Тзг
1

М1 (ПС1 – ПС2)

Підйом учасників в «три такти»
2

М2 (ПС2 – ПС3)

Косий спуск до контрольного вантажу
3

М3 (ПС3– ПС4)

Підйом учасників з тріщини на передніх зубах кішок з застосуванням льодового інструменту  та доставка контрольного вантажу

Проміжний контрольний час Тп1 = 20 хв

4

М4 (ПС4 – ПС5)

Траверс схилу з застосуванням льодового інструменту та доставка контрольного вантажу
5

М5 (ПС5 – ПС6)

   Спуск учасників та доставка контрольного вантажу
6

М6 (ПС6 – ПС7)

   Перехід учасників через «тріщину» із застосуванням драбини та доставка контрольного вантажу

7

Ф

Фінішування зв’язки по варіанту основної частини
Додаткова частина дистанціїОцінка по колонці 6 (табл. 1)

М1(ПС1-ПС2) ,  М1(ПС2-ПС1)

Підйом в три такти

Спуск в три такти

 

без контрольного вантажу та спорядження, яке не буде використовуватись

Контрольні часи:

Тн и Тзг залишаються без змін

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції ІV класу виду «Гірські перешкоди» (змагання зв’язок)

Таблиця 1

Маршрути№  варіантуОпис варіантів підйому і спуску  учасників і транспортування контрольного вантажуОцінка, балів
Наймену-ванняГраничні

пункти

Пройдені|минати,спливати|ЗіН

m=0.1

ЗіП*

к = 1

НЗіП

n=0.75

1234567

Основна частина дистанції

Всі М1Зміна ведучого в нижньому ПС53,8– 0,5

Спуск учасника зв’язки

М2

М5

ПС2 – ПС3

ПС5 – ПС6

2по вірьовці з «самовипуском» (останній)107,5– 1,0
3косий спуск86,0
4по командним перилам53,8– 0,5
Підйом учасника
М3  ПС3 – ПС45з використанням айс-фі-фі2518,8– 2,5
6з використанням льодорубів2015,0– 2,0
7з використанням суддівських зачіпок53,8– 0,5
М1ПС1 – ПС28підйом в три такти129,0– 1,2
М4ПС4 – ПС59траверс вільним лазінням з використанням  льодових інструментів3022,5– 3,0
10траверс комбінованим лазінням з використанням льодових інструментів1511,3– 1,5
11траверс по командним перилам107,5– 1,0
12траверс по суддівських перилам32,3– 0,3
М6ПС6 – ПС713подолання тріщини з встановленням драбини3022,5– 3,0
14подолання тріщини по суддівській драбині53,8– 0,5

Технічні прийоми для забезпечення спуску учасника

М2

М5

15льодорубний хрест2015,0– 2,0
16якорь (пікет)1511,3– 1,5

Додаткова частина дистанції (не заявляється!)

М1ПС1 – ПС217підйом в три такти9
М1ПС2 – ПС118спуск в три такти9

*)    ЗіП         – заявлені і пройдені,
ЗіН         – заявлені і не пройдені,
НзіП      – не заявлені і пройдені,
МЛ        – маршрутний лист,
МР         – методичні роз’яснення