Кубок України зі спортивного гірського туризму на штучному рельєфі. Загальні умови змагань

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Львівська обласна федерація спортивного туризму

КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ

м. Львів, скеледром «Бухта»                                                         09–11 листопада 2018 р.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Змагання проводяться відповідно до:
– чинних Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп. 3.1 ÷ 3.12 і 3.15, далі – «Правила»);
– Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму, 2-а редакція, затверджених Виконкомом ФСТУ 24.11.2012 року (далі – «МР»);
– Регламенту проведення Кубку України зі спортивного туризму – гірський туризм на штучному рельєфі, затвердженого Мінмолодьспортом (далі – «Регламент»);
– Умов проведення змагань по кожному з видів програми «Рятувальні технічні прийоми» і «Гірські перешкоди» (далі – «Умови» виду);
– Загальних умов (далі – «Загальні умови») з Додатками 1 – 4.

1.2. Дистанції змагань складаються з двох частин (див. Умови): основної і додаткової (бонусної).

1.3. Умови проходження додаткової частини дистанції:

1.3.1. Команда може приступити до виконання програми додаткової (бонусної) частини тільки:

1) після завершення проходження (виконання) мінімального переліку обов’язкових маршрутів (спецприйомів), які відповідають заявленим командою в своїй заявці з тактики;

2) при економії нормативного часу (Тн) при завершенні проходження основної частини дистанції.

1.3.2. Для проходження додаткової частини дистанції команда здійснює перехід уздовж суддівських перил від кінцевого ПС основної частини дистанції до ПС, з якого починається додаткова частина (якщо необхідно).

1.3.3. Додаткову частину дистанції команда проходить по маршрутах, вказаних в Маршрутному листі і способами (проходить і виконує), обумовленими «Умовами» (табл.1).

1.3.4. При проходженні додаткової частини допускається:

1) На дистанції виду «Гірські перешкоди» один раз виконання спортсменами команди підйому по маршрутам, запропонованим додатковою частиною в Маршрутному листі, та з числа не використаних спортсменами команди при проходженні основної частини дистанції. Спортсмени команди здійснюють підйом без контрольного вантажу. Проходження додаткової частини допускається тільки окремими парами и по маршрутам з числа невикористаних в основній частині дистанції. Спуск виконується тільки по маршруту, яким здійснювався підйом.

2) На дистанції виду «Рятувальні технічні прийоми» виконання спортсменами додаткової частини допускається згідно з вимогами запропонованими додатковою частиною в Маршрутному листі.

1.3.5. Маршрути (спецприйоми), пройдені (виконані) при проходженні додаткової частини зараховуються, якщо вони були повністю завершені (постановка на самостраховку в цільовому ПС) в межах загального часу (Тзг), а також, якщо їх пройшли (виконали) всі спортсмени команди (у виді «Рятувальні технічні прийоми» для спортсмена, який бере участь в підйомі «потерпілого» і забезпечує верхню командну страховку з нижнього ПС, підйом в верхній ПС необов’язковий).

1.4. На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів: загальний (Тзг), нормативний (Тн) і проміжний (Тп).

1.4.1. Кількість проміжних контрольних часів Тп і відповідних їм Тзг в кожному виді програми визначається «Умовами».

1.4.2. Команди, які не вклалися в Тзг, Тзг1, Тзг2, фінішують «за особливими умовами» (п. 4.1.4).

1.5. Черговість виступів визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях обумовлюється ГСК додатково з урахуванням можливого розсіювання.

1.5.1. У передстартову зону кожна команда зобов’язана з’явитися з усім спорядженням і в повному складі відразу ж після старту попередньої команди або за викликом. При порушенні даної вимоги команди не допускаються до виступу.

1.5.2. Відповідно до п. 3.15.6.14 «Правил», команда перед стартом повторно пред’являють спорядження для перевірки судді при учасниках (заступнику головного судді з виду).

1.5.3. Після виклику до старту (в стартову зону) і по закінченню 5 (п’яти!) хвилин, незалежно від ступеня готовності спортсменів, суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник з виду при наявності, на їхню думку, поважних на те причин.

1.5.4. До старту всі командні вірьовки, які спортсмени беруть для проходження дистанції, повинні перебувати в збухтованому стані і без будь-яких вузлів.

1.5.5. Не допускається брати на дистанцію заздалегідь зібрані елементи страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем.

1.5.6. Перед стартом всі спортсмени повинні стати на самостраховку, а ведучий (перший), в тому числі потерпілий №1, – закріпити до себе суддівську страховку. До старту навантаження елементів рельєфу і обладнання дистанції, крім перил самостраховки (ТС), не допускається.

1.6. При проходженні маршрутів і виконанні спецприйомів:

1.6.1. Вимоги до техніки руху і страховки виду «Гірські перешкоди» поширюються на аналогічні порушення у виді «Рятувальні технічні прийоми» і навпаки.

1.6.2. Суддівська страховка надається спортсменам до старту. За наявність на спортсменах під час виступу суддівської страховки відповідають самі спортсмени. «Потерпілий» забезпечується суддівською страховкою завжди.

1.6.3. Відповідно до п. 30.2.9 та п 19.2 «МР» команда використовує своє спорядження виключно за призначенням і схемами, які визначені розробниками-виробниками, а також враховуючи командну заявку на спорядження. Спірні питання відносно застосування того чи іншого спорядження вирішуються технічною комісією.

1.6.4. При переході між маршрутами волочіння вірьовок (петель, кінців) не допускається (1-й раз попередження, 2-ий і наступні рази – штраф по 3 бали).

1.6.5. Всі роботи по зніманню (просмикуванню) командних вірьовок виконуються тільки в граничних ПС пройденого маршруту.

1.6.6. При роботі на верхніх ПС та при переходах з перечепленням між верхніми ПС до суддівських перил повинні одночасно бути пристебнуті обидві самостраховки. У ТСП ковзаючі карабіни перечіпляються по черзі.

1.6.7. Нижній кінець вірьовки після спуску першого спортсмена повинен бути жорстко закріплений в нижній ПС/ТС з запасом робочої частини у вигляді петлі довжиною не більше 1,5 м (крім спуску з самовипуском останнього).

1.6.8. Підніжжя схилу знаходиться за межами дистанції (за лінією обмеження) і навантажувати його спортсменам допускається тільки після постановки на самостраховку, якщо інше не обумовлено Умовами (інакше штраф «використання опори за обмеженням»).

1.6.9. При спуску по вірьовці всіх спортсменів руки тих, хто спускається, і тих, хто страхує, повинні бути в рукавичках (рукавицях).

1.6.10. При страховці руки тих, хто страхує повинні бути в рукавичках (рукавицях)

1.6.11. Організація страховки (суддівської, командної і самостраховки) – згідно з п.п. 29.1 – 29.5 та інших «МР».

1.6.12. Допускається фіксувати страховочну і транспортну вірьовки або шляхом установки після її виходу з спускового (страховочного) пристрою петлі зі схоплюючим вузлом, вузлом Бахмана або відповідного вірьовочного затискача, або застосуванням відповідних страхуючих пристроїв (наприклад, Gry-gry).

1.6.13. При підйомі першого спортсмена за допомогою затискачів, навколо перильної (несучої) вірьовки над верхнім затискачем з репшнура діаметром 6 мм в’яжеться підстраховуючий схоплюючий вузол, петля від якого кріпиться до спортсмена безпосередньо або через затискач.

1.6.14. Закріплення несучих вірьовок – з недопущенням порушень, обумовлених п.19.4 «МР».

1.6.15. Якщо в момент фінішу «за особливими умовами» всі спортсмени, що залишилися на дистанції, не забезпечені достатньою кількістю вірьовок для організації спуску і командної страховки, тобто для завершення безпечного виступу, команда знімається з дистанції.

1.6.16. Всі вірьовочні вузли, які застосовуються спортсменами для організації страховочних, транспортних (спускових або підйомних) систем повинні застосовуватися виключно у відповідності зі своїм призначенням.

1.7. При проходженні основної частини дистанції не допускається перевищувати заявлену в заявці з тактики кількість маршрутів (спецприйомів).

1.7.1. Команді може бути зарахованийвосновній частині не заявлений і пройдений маршрут (прийом) тільки в тому випадку, коли його бракує команді до мінімального переліку обов’язкових маршрутів (прийомів).

1.8. Початок і закінчення проходження маршруту – див. п.п.2.2 і 2.7 «МР».

1.9. При натягуванні перил переправ всіх видів допускається застосовувати поліспаст з фактором тяги ≤ 8, наприклад: подвійний поліспаст (фактор тяги = 4) і два спортсмени, які натягують перила. Застосування технічних пристроїв з агресивним зубом не допускається.

1.9.1. Після натягування перил переправи поліспастом з окремої вірьовки, з перил повинні бути зняті всі елементи поліспаста, а також всі технічні пристрої, які були застосовані в системі поліспаста.

1.9.2. Достатність натягу перил переправи контролюється лінією обмеження (ЛО) на вихідній та / або протилежній (цільової) стороні.

1.9.3. Кріплення спортсменів до перил на переправах всіх видів здійснюють згідно з вимогами п.5.1.7 «МР».

1.9.4. На “Гірських перешкодах”  натягування крутопохилих перил допускається тільки одному учаснику і без поліспасту.

1.10.  Дистанція вважається пройденою, якщо виконані «Умови» і «Загальні умови» з усіма доповненнями, змінами та уточненнями, визначеними Протоколами перегляду дистанцій і наради ГСК з представниками.

1.10.1. Якщо команда пройшла маршрут або виконала спецприйом (вчинила дію) способами, не обумовленими «Умовами» (табл.1), то його проходження (виконання) оцінюється відповідно до Додатку 4.

1.10.2. За порушення інших вимог Умов (п. 1.10.1) команда знімається з дистанції, якщо інше спеціально не обумовлено «Умовами».

1.10.3. Якщо покарання за допущені при виступі помилки і порушення не обумовлено Правилами, «МР», Регламентом, «Умовами» або «Загальними умовами», то їх оцінюють з точки зору порушень техніки руху і страховки в гірському туризмі та / або в альпінізмі.

1.11. Фініш команди визначається по падінню останньої просмикнутої вірьовки за умови виконання командою відповідної частини дистанції в повному обсязі або при відмові від просмикування вірьовок, але за умови дотримання вимог п.2.7.1 «МР».

1.11.1. Спортсмени, все командне спорядження і весь контрольний вантаж повинні фінішувати в межах однієї фінішної площадки Ф.

1.11.2. «Умови» передбачають «фініш за особливими умовами» – згідно з вказівками п.2.9. «МР» з уточненнями, обумовленими в §2 «Загальних умов».

1.12.  Якщо команда під час виступу в одному з видів показала свою явну непідготовленість (більше 3-х підказок тренера / представника / запасного учасника), то відповідно до п.3.3.5. Правил по визначенню головного судді (або заст. гол. судді з виду) ГСК змагань має право зняти команду з подальшого виступу в даному виді.

1.13. ГСК залишає за собою право:

1.13.1. Зміни, що вносяться до Умов за потребою, доводяться до відома команд на спільному засіданні ГСК з представниками.

1.13.2. Контрольні часи (Тп, Тн і Тзг) коригують, тільки до старту четвертої команди, враховуючи результати проходження трьома першими командами основної частини дистанції згідно зі своєю заявкою з тактики та вимогами Умов.

1.14. Заявки з тактики (далі – Заявка) здаються в ГСК в наступному порядку:

1.14.1. На складання Заявки виділяється час, обумовлений після показу дистанцій і роз’яснення тренерам / представникам (капітанам) умов проходження дистанції і проведення змагань.

1.14.2. Порядок, час і черговість обов’язкової здачі Заявок обумовлюються ГСК.

1.14.3. Команди, які не здали Заявку, караються:

1) у встановлений графіком час – штрафом 20 балів;

2) після початку виступів з даного виду – зняття з даного виду змагань.

1.15. Невід’ємною частиною «Загальних умов» є наступні Додатки (див. п. 1.1, п.п. 5):

1.15.1. Умови подачі та розгляду Протестів викладені в Додатку 1.

1.15.2. Особливі умови допуску до змагань обумовлені в Додатку 2.

1.15.3. Способи виконання спецприйомів в Додатку 3.

1.15.4. Окремі випадки суддівства тактики в Додатку 4.

2. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

2.1. Загальні положення

2.1.1. Команди, які пройшли дистанцію з економією Тн – отримують бонуси за кожну хвилину економії в розмірі 2 бали або право пройти маршрут (виконати спецприйом) додаткової частини дистанції згідно з відповідним Маршрутним листом для кожного виду програми.

2.1.2. Якщо команда при проходженні основної та додаткової частин дистанції перевищила Тн в межах Тзг, за кожну хвилину перевищення отримують штраф 2 бали.

2.1.3. Команди, які не вклалися в загальний контрольний час (п. 1.5.2) при проходженні відповідної частини дистанції (основної, укороченої або спрощеної) фінішують «за особливими умовами», тобто по закінченню Тзг припиняють виступ і отримують штрафи:

1) основний – згідно з таблицею «Номінальною оцінці» (табл. 1) «Умов» відповідного виду:

– тільки при проходженні основної частини дистанції – за попередньо заявлені і не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми);

– при проходженні укороченої або спрощеної частини дистанції – команди не караються основним штрафом за не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми), передбачені цією частиною, в т.ч. за попередньо заявлені та не заявлені;

2) додатковий – в межах основної, укороченої або спрощеної частини дистанції, яку проходить команда:

за кожен пункт (ПС, включаючи Ф та ін.), що не відвідав або не встиг пройти:

– спортсмен у виді «Гірські перешкоди»              – по 6 балів,

– рюкзак з контрольним (аварійним) вантажем    – по 4 бали,

– «потерпілий» (лялька або «кокон»)                    – по 8 балів;

незалежно від місця знаходження на дистанції за кожного (у):

– спортсмена у виді «Рятувальні техприйоми»      – по 8 балів,

– одиницю основного спорядження                      – по 6 балів.

2.1.4. Пройдені маршрути (виконані спецприйоми) в межах укороченої або спрощеної частини дистанції з числа раніше незаявлених оцінюють по таблиці «Номінальної оцінки» «Умов», як «Не заявлені, але пройдені» (кол. 6, табл. 1).

2.1.5. Команди, які не вклалися в Тзг при проходженні додаткової частини дистанції, закінчують виступ після закінчення Тзг і отримують додатковий штраф:

за кожну залишену на дистанції:

– одиницю основного спорядження                    – по 6 балів.

2.2. Порядок визначення результатів в окремому виді програми

2.2.1. Результат виступу команди в окремому виді програми визначається відповідно до п. 3.15.8.2. Правил.

2.2.2. За значимістю результатів виступів в одному виді програми команди діляться в низхідній послідовності на кілька груп, зокрема, які:

а)   1-а група – повністю пройшли основну частину дистанції і в повному обсязі пройшли обов’язкові маршрути (виконали обов’язкові спецприйоми) основної частини дистанції в межах Тзг, а також, в повному обсязі пройшовши обов’язкові маршрути (виконавши обов’язкові спецприйоми) основної частини дистанції фінішували по «особливих умовах» в межах Тзг;

б) 2-а група – не повністю пройшли основну частину дистанції і не в повному обсязі пройшли обов’язкові маршрути (виконали обов’язкові спецприйоми) основної частини дистанції в межах Тзг в тому числі і фінішували за «особливими умовами» в межах Тзг;

в) 3-тя група – повністю пройшли укорочену частину дистанції, а також фінішували за «особливими умовами» в межах Тзг2;

г)  4-а група – повністю пройшли спрощену частину дистанції, а також фінішували за «особливими умовами» в межах Тзг1.

2.2.3. У разі рівної суми балів у двох або більше команд однієї групи, більш високе місце займає команда, у якої менше штрафних балів з техніки, а в разі їх рівності – яка стартувала раніше.

2.3. Загальнокомандний залік

2.3.1. Місце команди в загальному заліку визначається за сумою місць, які посіла команда в трьох видах програми. При однаковій сумі вище місце займає команда з кращим результатом у виді «Рятувальні технічні прийоми».

2.3.2. Команди, у яких відсутній результат з окремих видів програми, займають місця після команд, які мають більш повний залік.