Кубок України зі спортивного гірського туризму на штучному рельєфі. Рятувальні технічні прийоми. Умови змагань

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Львівська обласна федерація спортивного туризму

КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ – ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ

м. Львів, скеледром «Бухта»                                                                09–11 листопада 2018 р.

 

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНИХ ЗМАГАНЬ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ» НА ДИСТАНЦІЇ ІV КЛАСУ
НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2. Дистанція командних змагань виду «Рятувальні технічні прийоми» (Маршрутний лист, п. 3.4) складається з двох частин:

1) основної (нормативної + наднормативної) частини, яку команда в обов’язковому порядку попередньо заявляє;
2) додаткової (бонусної) частини, яку команда попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3. В «Загальних умовах» додатково вказані:

а)      основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
в)      порядок визначення результатів та розподілу місць (§2).

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1. Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

3. ОСНОВНІ УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1. Організація спуску/підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вказівками п. 4.3 «МР», а виконання спецприйомів – згідно з вказівками Додатка 3 «Загальних умов».

3.2. Кожен спортсмен стає «потерпілим» відповідно до вказівок п. 4.4.1, перестає бути «потерпілим» – п.4.4.4 і повторно може стати «потерпілим» – згідно п. 4.4.5 «МР».

3.3. Характер травми «потерпілого» обумовлюється в Маршрутному листі і Таблиці №1 «Умов».

3.4. У разі порушення вимог пунктів 3.1, 3.2 та / або 3.3 виконання спецприйому (проходження маршруту) не зараховується.

3.5. «Кокон» спортсмени в’яжуть з основної вірьовки (не менше 8 петель) з укладанням «потерпілого» на килимок з урахуванням недопущення можливих порушень, обумовлених п. 19.7.3 «МР».

3.5.1. При ув’язуванні «потерпілого» в «кокон» необхідно передбачити три фіксовані петлі для підвіски, що не здавлюють «потерпілого», а також обов’язкове виконання вимог п.п. 5.1.7 і 30.4.5 «МР».

3.5.2. Місце ув’язування «потерпілого» в «кокон» команда вибирає відповідно до Маршрутного листа.

3.5.3. Ув’язування «потерпілого» в «кокон» команда здійснює тільки силами дієздатних спортсменів, тобто «потерпілий» спортсмен допомогу команді не надає.

3.6. Незалежно від характеру «травми» допомога з боку «потерпілого» при транспортуванні не допускається (1-й раз – попередження, 2-ий – незалік прийому).

3.7. При спуску-підйомі «потерпілого»:

3.7.1. Аварійний (фіксуючий) пристрій виконується згідно з вказівками п.п. 4.3.6 і 4.3.7 «МР» (крім випадку, обумовленого п. 19.8.3.2.)

3.7.2. Фіксація «потерпілого» за спиною у супроводжуючого здійснюється згідно з вказівками п.п. 4.3.4 і 4.3.5, а також з урахуванням п.п. 19.8.1.3 «МР».

3.7.3. Не допускати «потерпілим» порушень, обумовлених п. 19.8.3 «МР».

3.8. Всі спортсмени команди виконуючи «самовилаз», здійснюють його: 1-й – по суддівських вертикальних перилах, а решта – по командних вертикальних перилах, тобто суддівські вертикальні перила надаються команді по одному разу при проходженні основної та додаткової частини.

3.8.1. Суддівська страховка для першого спортсмена команди під час проходження основної і додаткової частини надається команді один раз!

3.8.2. До заліку результату виступу команди йдуть тільки перший «самовилаз» кожного спортсмена команди, як в основній, так і в додатковій частинах.

3.9. Для забезпечення безпечного виступу команд обов’язково виконання наступних вимог:

3.9.1. Командні крутопохилі перила маршруту М3 обладнуються командами подвійними.

3.9.2. Супроводжуючий незалежно від характеру травми «потерпілого» виконує тільки функції супроводу, тобто не надає допомогу під час підйому або спуску (штраф – згідно «МР»).

3.10.  Необхідні відомості для проходження дистанції РТП:

3.10.1. Порядок виконання спецприйомів – частково регламентований: зв’язочна частина виконується в заданому порядку, командна – в довільному.

3.10.2. Команді може бути зарахований в основний частині не заявлений і пройдений прийом тільки в тому випадку, коли його бракує команді до мінімального переліку обов’язкових прийомів.

3.10.3. Допускається допоміжна робота спортсменів на дистанції (поправити вірьовку тощо) за умови їх надійної фіксації на командній вірьовці, а також при забезпеченні їх надійною командною страховкою.

3.10.4. В межах виконання основної частини дистанції можливе об’єднання обов’язкових спецприйомів:

1)      підйом поліспастом «потерпілого» в «коконі» з супроводжуючим;
2)      спуск звичайним способом «потерпілого» в «коконі» з супроводжуючим;
3)      косе транспортування «потерпілого» в «коконі» командними крутопохилими перилами;

4)      косий підйом поліспастом «потерпілого» за спиною супроводжуючого з обносом перешкоди;
5)      косий спуск звичайним способом «потерпілого» за спиною супроводжуючого з обносом перешкоди;
6)      косий підйом поліспастом «потерпілого» в «коконі» з супроводжуючим з обносом перешкоди;
7)      косий спуск звичайним способом «потерпілого» в «коконі» з супроводжуючим з обносом перешкоди.

3.11.  Команди, які не надали в заявці з тактики схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому або спуску «потерпілого», отримують оцінку цих спецприйомів з коефіцієнтом 0,75 (кол. 6, табл.1).

4. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

4.1.   Всі спортсмени під час виступу послідовно від старту (С1, С2) і до фінішу (Ф) відповідно до Маршрутного листа (п. 4.4) і згідно з поданою заявкою повинні пройти всі заявлені маршрути і виконати обов’язкові спецприйоми основної частини дистанції.

4.2.   Мінімальний перелік обов’язкових спецприйомів основної частини дистанції:

4.2.1. Спортсмени у складі зв’язки виконують:

а)      «самовилаз» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);
б)      підйом легко «потерпілого» з «тріщини» (один раз різні зв’язки різними варіантами) – варіант за вибором (табл.1);
в)      спуск «потерпілого» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);

4.2.2. Команда всім складом виконує:

а)      ув’язування «потерпілого» (недієздатний) в «кокон» і його обов’язкове транспортування (не менше одного разу) – за вибором (табл.1);
б)      підйом «потерпілого» в «коконі» (не менше одного разу);
в)      спуск «потерпілого» (не менше одного разу);
г)      транспортування «потерпілого» командними крутопохилими (похилими) перилами (не менше одного разу) (характер травми «потерпілого» і варіант – за вибором (табл.1));
д)      транспортування «потерпілого» в «коконі» по маршруту М4 або М5 (не більше 1 разу);
е)     «самовилаз» двох спортсменів, які не виконували цей спецприйом у зв’язочній частині дистанції.

4.2.3. Команда після вибору і можливого об’єднання обов’язкових спецприйомів під час виступу в межах основної частини дистанції повинна виконати не менше одного підйому та одного спуску «потерпілих» в зв’язочній частині дистанції (кожна зв’язка) та не менше одного підйому та одного спусків «потерпілого» в командній частині дистанції.

4.3. Зміна «потерпілого» відбувається на кожному маршруті, після виконання кожного спецприйому, крім транспортування «потерпілого» в «коконі».

5. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики команда включає:

5.1.   Номери спортсменів, які послідовно стають «потерпілими» на всіх заявлених маршрутах.
5.2.   Варіанти виконання технічних прийомів спортсменами.
5.3.   Місце ув’язування (ПС) «потерпілого» в «кокон».
5.4.   Схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому або спуску «потерпілого» по маршрутах М1 – М3.

4.4. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
командних змагань на дистанції ІV класу
виду «Рятувальні технічні прийоми» на штучному рельєфі

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанції

Нормативний час                      – Тн = 70 хв.

Загальний контрольний час – Тзг = 80 хв.

Перший проміжний

контрольний час             – Тп1 = 20 хв.

Другий проміжний

контрольний час             – Тп2 = 50 хв.

*     *   *

Якщо за Тп1 = 20 хв., команда не виконає

підйом «потерпілих» №1 та №2 в верхні ПС,

то вона переводиться на проходження

спрощеної частини дистанції з новим Тзг1 = 30 хв.

Спрощена частина:

1. Завершення підйому «потерпілих» №1 та №2.

2. Спуск спортсменів по вірьовці в нижні ПС.

3. Фініш команди в Ф.

*     *   *

Якщо за Тп2 = 50 хв., команда не виконає

спуски «потерпілих» № 3 та №4 в нижні ПС, а також підйом «потерпілого» №5 в верхній ПС,

то вона переводиться на проходження

укороченої частини дистанції з новим Тзг2 = 60 хв.

Укорочена частина:

1. Завершення підйому «потерпілого» №5.

2. Спуск спортсменів по вірьовці в нижній ПС.

3. Фініш команди пункті Ф

Відповідно до п. 4.2 Умов, необхідні з запропонованих нижче рятувальних технічних прийомів команда виконує з самостійним вибором варіантів та частково в довільному порядку (див. табл. 1),

дотримуючись контрольних часів Тп1, Тп2, Тн та Тзг

Робота зв’язками

1

М1 (ПС1 – ПС2), М2 (ПС3 – ПС4)

«Самовилаз» спортсменів зв’язки
2

М1 (ПС1 – ПС2), М2 (ПС3 – ПС4)

Підйом «потерпілих» спортсменів № 1 та №2 з «тріщини»
3

М1 (ПС2 – ПС1), М2 (ПС4 – ПС3)

Спуск «потерпілих» спортсменів №3 та №4

Командна робота

*

ПС1, ПС3, ПС5

Ув’язування «потерпілого» (недієздатний) в «кокон»

відповідно до тактичної заявки команди

*

М1 (ПС1 – ПС2), М1 (ПС2 – ПС1),

М2 (ПС3 – ПС4), М2 (ПС4 – ПС3),

М3 (ПС5 – ПС4), М3 (ПС4 – ПС5)

М4 (ПС3 – Ф), М5 (ПС5 – Ф)

Транспортування «потерпілого» спортсмена
*

Ф

Фінішування всіх спортсменів команди

по варіанту основної частини

Додаткова частина дистанції

Оцінка по колонці 6 (табл. 1)

М2 (ПС3 – ПС4)

«Самовилаз» спортсменів команди (варіанти 1-5).

Підйом «потерпілого» з тріщини (варіанти 6-10).

Підйом «потерпілого» з супроводжуючим (варіанти 14, 16, 21)

Контрольні части:

Тн и Тзг

залишаються без змін

ПС1, ПС3, ПС5

Ув’язування потерпілого в «кокон» (варіант 20)

М2 (ПС4 – ПС3)

Спуск «потерпілого» з супроводжуючим (варіанти 15, 17, 18, 22, 23)

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції ІV класу виду «Рятувальні технічні прийоми» на штучному рельєфі (командні змагання)

Таблиця 1

МаршрутиНомер

варіанту

Варіанти виконання спецприйомуЗалікова оцінка, балів
Позна-

чення

Граничні

пункти

ВиконаніЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567
Основна і додаткова частини дистанції
Всі МоВідповідноПереходи між маршрутами не оцінюються
Всі МВідповідноПідйоми/спуски учасників без виконання рятувального технічного прийому не оцінюються

«Самовилаз» спортсмена:

М1

М2

 

ПС1 – ПС2

ПС3 – ПС4

 

1способом «Затиск – Вірьовка» (на одному жумарі)75,3– 1,4
2способом «Рука – Рука» (на 2-х жумарах)86,0– 1,6
3способом «Затиск – Затиск»96,8– 1,8
4способом «Затиск – Стремено»107,5– 2,0
5способом «Стремено – Стремено»118,3– 2,2

Транспортування / підйом / спуск «потерпілого»:

Характер травми «потерпілого» – травма однієї руки
Спосіб підйому з «тріщини» – без супроводження:
М1

М2

ПС1 – ПС2

ПС3 – ПС4

6 способом «Ліва – Права»1511,3– 3,0
7способом «Груди – Нога»1410,5– 2,8
8способом «Затиск – Нога»1612,0– 3,2
9способом «Рухливий блок»1712,8– 3,4
10способом «Короткий поліспаст»1813,5– 3,6
Характер травми «потерпілого» – травма рук
Спосіб транспортування – без супроводження:
М3ПС4 – ПС511косий спуск с відтяжкою2015,0– 4,0
М3ПС4 – ПС512спуск командними крутопохилими (похилими) перилами1712,8– 3,4
М3ПС5 – ПС413підйом командними крутопохилими (похилими)перилами3022,5– 6,0
Спосіб транспортування – з супроводженням:
М1

М2

ПС1 – ПС2

ПС3 – ПС4

14підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого2418,0– 4,8
М1

М2

ПС2 – ПС1

ПС4 – ПС3

15спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого1511,3– 3,0
М1

М2

ПС2 – ПС1

ПС4 – ПС3

16спуск з самовипуском (тільки для зв’язок)1511,3– 3,0
М1

М2

ПС2 – ПС1

ПС4 – ПС3

17спуск активним способом (тільки для зв’язок)1813,5– 3,6
Характер травми «потерпілого» – не дієздатний
Спосіб транспортування – за спиною супроводжуючого:
М1

М2

ПС1 – ПС2

ПС3 – ПС4

18підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого3022,5– 6,0
М1

М2

ПС2 – ПС1

ПС4 – ПС3

19спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого1712,8– 3,4
20спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого з нарощуванням всіх командних вірьовок2317,3– 4,6
М3ПС4 – ПС521косий спуск без допомоги супроводжуючого з відтяжкою2821,0– 5,6
М1

М2

ПС2 – ПС1

ПС4 – ПС3

22спуск з самовипуском (тільки для зв’язок)1712,8– 3,4
М1

М2

ПС2 – ПС1

ПС4 – ПС3

23спуск активним способом (тільки для зв’язок)2115,8– 4,2
Спосіб транспортування «потерпілого» – в «коконі»:
ПС1, ПС3,ПС524ув’язування потерпілого в «кокон»129,0– 2,4
М1

М2

ПС1 – ПС2

ПС3 – ПС4

25підйом поліспастом без допомоги супроводжуючого3627,0– 7,2
М1

М2

ПС2 – ПС1

ПС4 – ПС3

26спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого2216,5– 4,4
27спуск звичайним способом без допомоги супроводжуючого з нарощуванням всіх командних вірьовок2821,0– 5,6
М3ПС4 – ПС528спуск «кокона» командними крутопохилими (похилими) перилами3022,5– 6,0
М3ПС5 – ПС429підйом «кокона» командними крутопохилими (похилими) перилами4030,0– 8,0
М4

М5

ПС3 – Ф

ПС5 – Ф

30транспортування «кокона» вздовж суддівських подвійних перил43,0– 0,8

*)    ЗіП         – заявлені і пройдені,      НзіП      – не заявлені і пройдені,                ЗіН         – заявлені і не пройдені.