Кубок України з гірського туризму на штучному рельєфі. Рятувальні технічні прийоми. Умови змагань

Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного туризму України
Управління у стравах молоді та спорту Харківської облдержадміністрації
ВП ФСТУ «Федерація спортивного туризму Харківської області»

КУБОК УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ –
ГІРСЬКИЙ ТУРИЗМ НА ШТУЧНОМУ РЕЛЬЄФІ

м. Харків,  Спортивний комплекс «ХАІ»                                                              14–16 грудня 2018 р.

УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ЗМАГАНЬ
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОГО ТУРИЗМУ
ВИДУ «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ» НА ДИСТАНЦІЇ ІV КЛАСУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці «Умови» слід розглядати разом з «Загальною частиною» умов проведення змагань.

1.2. Дистанція особистих змагань виду «Рятувальні технічні прийоми» (Маршрутний лист, п. 3.3) складається з двох частин:

1) основної (нормативної + наднормативної) частини, яку спортсмен в обов’язковому порядку попередньо заявляє;
2) додаткової (бонусної) частини, яку спортсмен попередньо не заявляє і проходить на свій розсуд.

1.3. В «Загальних умовах» додатково вказані:
а) основні положення по порядку виступу на дистанціях (§1);
б) порядок визначення результатів та розподілу місць (§2).

2. ОБЛАДНАННЯ ДИСТАНЦІЇ

2.1. Всі пункти (С, ПС і Ф), маршрути (М) і переходи (Мо), а також їх протяжність вказані на схемі (додається).

2.2. Всі ПС обладнані подвійними перилами і зазначеною на схемі необхідною кількістю ТС у вигляді заглушених карабінів (кілець), такелажних пластин або петель, на що буде докладно звернуто увагу при показі дистанції.

2.3. Дистанція особистих змагань виду «Рятувальні технічні прийоми» з номерами маршрутів М10, М20 – чоловіча;

2.4. Дистанція особистих змагань виду «Рятувальні технічні прийоми» з номерами маршрутів М1, М2 – жіноча;

3. ОСНОВНІ УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

3.1. Організація спуску/підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вказівками п. 4.3 «МР», а виконання спецприйомів – згідно з вказівками Додатка 3 «Загальних умов».

3.2. Спортсмен стає «потерпілим» відповідно до вказівок п. 4.4.1., перестає бути «потерпілим» – п.4.4.4 «МР».

3.3. Характер травми «потерпілого» обумовлюється в Маршрутному листі і Таблиці №1 «Умов».

3.4. У разі порушення вимог пунктів 3.1, 3.2 та / або 3.3 виконання спецприйому (проходження маршруту) не зараховується.

3.5. «Кокон» спортсмени в’яжуть з основної вірьовки (не менше 8 петель) з укладанням «потерпілого» (ляльки) на килимок з урахуванням недопущення можливих порушень, обумовлених п. 19.7.3 «МР».

3.5.1. При ув’язуванні «потерпілого» (ляльки) в «кокон» необхідно передбачити три фіксовані петлі для підвіски, що не здавлюють «потерпілого», а також обов’язкове виконання вимог п.п. 5.1.7 і 30.4.5 «МР».

3.5.2. Місце ув’язування «потерпілого» (ляльки) в «кокон» спортсмен вибирає відповідно до Маршрутного листа.

3.5.3. Транспортування «потерпілого» (ляльки) в «коконі» зараховується згідно «МР».

3.5.4. Вертикальне транспортування «кокона» повинно виконуватись без торкання «коконом» опор (схилу).

3.6. Транспортування «аварійного вантажу» зараховується згідно «МР».

3.6.1. Вага аварійного вантажу:

– для жінок                          – 15 кг;
– для чоловіків                    – 20 кг.

3.6.2. Підйом «аварійного вантажу» способом «Контрупор» здійснюється одночасно з підйомом спортсмена.

3.7. При спуску-підйомі «потерпілого» («аварійного вантажу»):

3.7.1. Аварійний (фіксуючий) пристрій виконується згідно з вказівками п.п. 4.3.6 і 4.3.7 «МР» (крім випадку, обумовленого п. 19.8.3.2.)

3.8. Спортсмени виконуючи «самовилаз», здійснюють його: 1-й раз – по суддівським вертикальним перилам, а решта разів – по командним вертикальним перилам, тобто суддівські вертикальні перила надаються спортсмену по одному разу при проходженні основної та додаткової частини.

3.8.1. Суддівська страховка під час проходження основної і додаткової частини повинна бути на спортсмені весь час (крім часу коли спортсмен знаходиться на самостраховці в ПС).

3.8.2. До заліку результату виступу приймається тільки перший «самовилаз» спортсмена.

3.9. Для забезпечення безпечного виступу спортсменів обов’язково виконання наступних вимог:

3.9.1. Командні крутопохилі перила обладнуються одинарними.

3.10. Необхідні відомості для проходження дистанції РТП:

3.10.1. Порядок виконання спецприйомів – запропонований.

3.11. Спортсмени, які не надали в заявці з тактики схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому або спуску «потерпілого», отримують оцінку цих спецприйомів з коефіцієнтом 0,75 (кол. 6, табл.1).

4. ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

4.1. Спортсмен під час виступу послідовно від старту С1 (С10) і до фінішу Ф1 (Ф10) відповідно до Маршрутного листа (п. 4.3) і згідно з поданою заявкою повинен пройти всі заявлені маршрути і виконати обов’язкові спецприйоми основної частини дистанції.

4.2. Мінімальний перелік обов’язкових спецприйомів основної частини дистанції, які виконує спортсмен:

а)  «самовилаз» (один раз) – варіант за вибором (табл.1);

б)  ув’язування «потерпілого» (лялька) в «кокон» (один раз) (табл.1);

в)  транспортування «аварійного вантажу» (два рази), в тому числі:

– вертикальне транспортування «аварійного вантажу» (не менше одного разу) – варіант за вибором (табл.1);

г) транспортування «потерпілого» (лялька) в «коконі» (два рази), в тому числі:

– транспортування «потерпілого» (лялька) в «коконі» командними крутопохилими перилами (один раз) – варіант за вибором (табл.1);

д) горизонтальне транспортування «аварійного вантажу» або «потерпілого» (лялька) в «коконі» (один раз) – варіант за вибором (табл.1).

5. ЗАЯВКА З ТАКТИКИ

В заявку з тактики спортсмен включає:

5.1.     Варіант «самовилазу» спортсмена.
5.2.     Варіант підйому «аварійного вантажу».
5.3.     Варіант спуску «аварійного вантажу».
5.4.     Місце ув’язування (ПС) «потерпілого» в «кокон».
5.5.     Варіант підйому «потерпілого» (лялька) в «коконі».
5.6.     Варіант спуску «потерпілого» (лялька) в «коконі».
5.7.     Схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому та / або спуску «аварійного вантажу», та «потерпілого» по маршрутах М1 (М10), М2 (М20).

4.3. МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
особистих виступів на дистанції ІV класу виду «Рятувальні технічні прийоми»

Номер маршруту і його граничні пункти.

Опис виконання рятувальних технічних прийомів

Контрольні часи

та умови їх виконання

Основна частина дистанції

Нормативний час                   – Тн = 35 хв.

Загальний контрольний час – Тзг = 40 хв.

Перший проміжний

контрольний час            – Тп1 = 15 хв.

Другий проміжний

контрольний час             – Тп2 = 30 хв.

 

 

 

 

*     *   *

Якщо за Тп1 = 15 хв., спортсмен не виконає п.п.1, 2,

то він переводиться на проходження

спрощеної частини дистанції з новим Тзг1 = 20 хв.

Спрощена частина:

1. Завершення першого підйому «аварійного вантажу», або «потерпілого» (лялька) в «коконі» в верхній ПС.

2. Спуск «аварійного вантажу», або «потерпілого» (лялька) в «коконі» згідно заявки з тактики в нижній ПС.

3. Спуск спортсмена в нижній ПС.

4. Фініш спортсмена в пункті Ф1 (Ф10).

 

 

 

 

*     *   *

Якщо за Тп2 = 30 хв., спортсмен не виконає п.п.1…4,

то він переводиться на проходження

скороченої частини дистанції з новим Тзг2 = 35 хв.

Скорочена частина:

1. Завершення другого підйому «аварійного вантажу», або «потерпілого» (лялька) в «коконі» в верхній ПС.

2. Спуск «аварійного вантажу», або «потерпілого» (лялька) в «коконі» згідно заявки з тактики в нижній ПС.

3. Спуск спортсмена в нижній ПС.

4. Фініш спортсмена в пункті Ф1 (Ф10)

Відповідно до п.п. 3.1 и 3.2 Умов, необхідні з запропонованих нижче рятувальних технічних прийомів спортсмен виконує з самостійним вибором варіантів та в запропонованому порядку (див. табл. 1), дотримуючись контрольних часів Тп1, Тп2, Тн та Тзг
*

ПС2 (ПС20), ПС3 (ПС30)

Ув’язування «потерпілого» (лялька) в «кокон» відповідно до тактичної заявки
*

М3 (ПС2 – ПС3), М3 (ПС3 – ПС2)

М30 (ПС20 – ПС30), М30 (ПС30 – ПС20)

Горизонтальне транспортування «аварійного вантажу»,

або

Горизонтальне транспортування «потерпілого» (лялька) в «коконі»

1

М1 (ПС2 – ПС1), М10 (ПС20 – ПС10)

«Самовилаз» спортсмена
2

М1 (ПС2 – ПС1), М10 (ПС20 – ПС10)

М2 (ПС3 – ПС1), М20 (ПС30 – ПС10)

Підйом «аварійного вантажу»,

або

Підйом «потерпілого» (лялька) в «коконі»

Перший проміжний контрольний час (Тп1 = 15 хв.)

3М1 (ПС1 – ПС2), М10 (ПС10 – ПС20)
Спуск спортсмена з «аварійним вантажем»,

або

Спуск «потерпілого» (лялька) в «коконі» з супроводжуючим

або

М2 (ПС1 – ПС3), М20 (ПС10 – ПС30)
Спуск «аварійного вантажу» командними крутопохилими перилами,

або

Спуск «потерпілого» (лялька) в «коконі» командними крутопохилими перилами

4

М1 (ПС2 – ПС1), М10 (ПС20 – ПС10)

М2 (ПС3 – ПС1), М20 (ПС30 – ПС10)

Підйом «аварійного вантажу»,

або

Підйом «потерпілого» (лялька) в «коконі»

Другий проміжний контрольний час (Тп1 = 30 хв.)

5

М1 (ПС1 – ПС2), М10 (ПС10 – ПС20)

Спуск спортсмена з «аварійним вантажем»,

або

Спуск «потерпілого» (лялька) в «коконі» з супроводжуючим

або

М2 (ПС1 – ПС3), М20 (ПС10 – ПС30)

Спуск «аварійного вантажу» командними крутопохилими перилами,

або

Спуск «потерпілого» (лялька) в «коконі» командними крутопохилими перилами

6

Ф1, Ф10

Фінішування спортсмена по варіанту основної частини

Додаткова частина дистанції

Оцінка по колонці 6 (табл. 1)

М1 (ПС2 – ПС1), М10 (ПС20 – ПС10)

«Самовилаз» спортсменів (варіанти 1-5)

Контрольні часи:

Тн и Тзг залишаються без змін

*) прядок (послідовність) виконання рятувальних технічних прийомів Умовами не регламентується.

 

НОМІНАЛЬНА ОЦІНКА
способів і варіантів проходження дистанції ІV класу виду «Рятувальні технічні прийоми» (особисті виступи)

Таблиця 1

МаршрутиНомер

варіанту

Варіанти виконання спецприйомуЗалікова оцінка, балів
Позна-

чення

Граничні

пункти

ВиконаніЗіН,

m=0.20

ЗіП*,

к = 1

НЗіП*,

n=0.75

1234567
Основна і додаткова частини дистанції
Всі МВідповідноПідйоми/спуски учасників без виконання рятувального технічного прийому не оцінюється

«Самовилаз» спортсмена:

М1

М10

ПС2 – ПС1

ПС20 – ПС10

1способом «Затискач – Вірьовка» (на одному жумарі)75,3– 1,4
2способом «Рука – Рука» (на 2-х жумарах)86,0– 1,6
3способом «Затискач – Затискач»96,8– 1,8
4способом «Затискач – Стремено»107,5– 2,0
5способом «Стремено – Стремено»118,3– 2,2

Транспортування / підйом / спуск «аварійного вантажу»:

Спосіб підйому «аварійного вантажу»
М1

М10

ПС2 – ПС1

ПС20 – ПС10

6способом «На собі»107,5– 2,0
7способом «Контрупор»1612,0– 3,2
8способом «Рухливий блок»2015,0– 4,0
9способом «Короткий поліспаст»2418,0– 4,8
М2

М20

ПС3 – ПС1

ПС30 – ПС10

10

командними крутопохилими перилами2418,0– 4,8
Спосіб спуску «аварійного вантажу»
М1

М10

 

 

ПС1 – ПС2

ПС10 – ПС20

 

 

11

способом «На собі»86,0– 1,6

12

способом «Самовипуск»1612,0– 3,2

13

способом «Активний»1813,5– 3,6
М2

М20

ПС1 – ПС3

ПС10 – ПС30

14

командними крутопохилими перилами1813,5– 3,6

Спосіб транспортування «аварійного вантажу»

М3

 

М30

ПС3 – ПС2

ПС2 – ПС3

ПС30 – ПС20

ПС20 – ПС30

15

горизонтальне, вздовж суддівських перил43– 0,8

Транспортування / підйом / спуск «потерпілого» (лялька) в «коконі»:

ПС2, ПС20,

ПС3, ПС30

16

ув’язування потерпілого в «кокон»129,0– 2,4

Спосіб підйому «потерпілого» (лялька) в «коконі»:

М1

М10

 

ПС2 – ПС1

ПС20 – ПС10

 

17

поліспастом без супроводження3224,0– 6,4

18

поліспастом з супроводженням4030,0– 8,0
М2

М20

ПС3 – ПС1

ПС30 – ПС10

19

командними крутопохилими перилами2418,0– 4,8
Спосіб спуску «потерпілого» (лялька) в «коконі»:
М1

М10

 

 

ПС1 – ПС2

ПС10 – ПС20

20

з супроводженням способом «Самовипуск»3627,0– 7,2

21

з супроводженням способом «Активний»2821,0– 5,6
М2

М20

ПС1 – ПС3

ПС10 – ПС30

22

командними крутопохилими перилами2015,0– 4,0
Спосіб транспортування «потерпілого» (лялька) в «коконі»:
М3

 

М30

ПС3 – ПС2

ПС2 – ПС3

ПС30 – ПС20

ПС20 – ПС30

23

горизонтальне, вздовж суддівських перил64,5– 1,2

*)    ЗіП         – заявлені і пройдені,           НзіП      – не заявлені і пройдені,         ЗіН         – заявлені і не пройдені.