Кубок України на льодових дистанціях. Загальні умови змагань

Федерація спортивного туризму України

Кубок України зі спортивного туризму – гірський туризм, на скельно-льодовому рельєфі

              смт Ворохта,                                                                                                                        08–11 лютого 2018 р.

   ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
ПРОВЕДЕННЯ КОМАНДНИХ ЗМАГАНЬ І ЗМАГАНЬ ЗВ’ЯЗОК
ЗІ СПОРТИВНОГО ГІРСЬКОМУ ТУРИЗМУ НА СКЕЛЬНО-ЛЬОДОВОМУ РЕЛЬЄФІ

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Змагання проводяться відповідно до:

Правил змагань зі спортивного туризму (розділи 1 і 3, пп. 3.1 ÷ 3.12 і 3.15);

Методичних роз’яснень щодо суддівства змагань зі спортивного гірського туризму, 2-а редакція, затверджених Виконкомом ФСТУ 24.11.2012 року (далі – «МР»);

Регламенту проведення Кубку України зі спортивного туризму – гірський туризм, на скельно-льодовому рельєфі (далі – «Регламент»);

Умов проведення змагань по кожному з видів програми «Рятувальні технічні прийоми» і «Гірські перешкоди» (далі – «Умови» виду);

Загальних умов (далі – «Загальні умови») з Додатками 1 – 4.

1.2. З числа спортсменів, які пройшли мандатну комісію (незалежно від складу, записаного в Іменній заявці) до виступів в командних змаганнях і змаганнях зв’язок допускається тільки по 4 спортсмена, визначених тренером / представником.

1.3. Умови проходження додаткової (бонусної) частини дистанції:

1.3.1. Зв’язка / команда можуть приступити до виконання програми бонусної частини тільки:

1) після завершення проходження основної частини дистанції в повному обсязі;

2) при економії нормативного часу (Тн) при проходженні основної частини дистанції.

1.3.2. Зв’язка / команда, які перевищили Тн при проходженні основної частини дистанції, але в межах Тзг, позбавляється права проходити додаткову (бонусну) ​​частину.

1.3.3. Для проходження додаткової частини дистанції зв’язка / команда (при необхідності) здійснюють перехід уздовж суддівських перил від кінцевого ПС основної частини дистанції до ПС, з якого починається додаткова частина.

1.3.4. Додаткову (бонусну) ​​частину дистанції зв’язка / команда проходять по маршрутах, вказаних в Маршрутному листі №1 і способами (проходять і виконують), обумовленими «Умовами» (табл.1).

1.3.5. При виконанні бонусної частини всі спортсмени команди / зв’язки, повинні побувати в верхньому ПС.

1.4. На проходження дистанцій встановлюються три види контрольних часів: загальний Тзг, нормативний (Тн) і проміжний Тп.

1.4.1. Кількість проміжних контрольних часів Тп і відповідних їм Тзг при проходженні кожної дистанції зазначається в «Умовах» виду.

1.4.2. Зв’язки / команди, які не вклалися в Тзг, Тзг1, Тзг2 фінішують «за особливими умовами» (п. 4.1.3).

1.5. Черговість виступу визначається жеребкуванням, а порядок стартів на дистанціях обумовлюється ГСК додатково з урахуванням можливого розсіювання.

1.5.1. У передстартову зону кожні зв’язка / команда зобов’язані з’явитися з усім спорядженням і в повному складі відразу після старту попередньої зв’язки / команди. При порушенні даної вимоги вони не допускаються до виступу.

1.5.2. Перед стартом зв’язка / команда повторно пред’являють заповнену заявку на спорядження, яке буде використовуватись на дистанції, для перевірки судді при учасниках (заступнику головного судді з безпеки).

1.5.3. Після виклику до старту (в стартову зону) і по закінченню 5 (п’яти!) хвилин, незалежно від ступеня готовності спортсменів, суддями дається старт. Збільшити передстартовий час може тільки головний суддя або його заступник з виду при наявності, на їхню думку, поважних на те причин.

1.5.4. До старту всі командні вірьовки, які спортсмени беруть для проходження дистанції, повинні перебувати в збухтованому стані і без будь-яких вузлів.

1.5.5. Не допускається брати на дистанцію заздалегідь зібрані елементи страхувальних, спускових або підйомних систем.

1.5.6. Перед стартом всі спортсмени повинні стати на самостраховку, а ведучий (перший), в тому числі потерпілий №1 – закріпити до себе суддівську страховку. До старту навантаження елементів рельєфу і обладнання дистанції, крім перил самостраховки, не допускається.

1.6. При проходженні маршрутів і виконанні спецприйомів:

1.6.1. Суддівська страховка надається спортсменам до старту. За наявність на спортсменах під час виступу суддівської страховки відповідають самі спортсмени.

1.6.2. При змаганнях зв’язок суддівська страховка (суддівські перила) на кожному маршруті надаються зв’язці один раз тільки для підйому першого спортсмена під час проходження основної та додаткової (бонусної) частини дистанції (потерпілий забезпечується суддівською страховкою завжди).

1.6.4. Допускається будь-яка взаємодія між спортсменами зв’язки в межах верхніх і нижніх ПС, але не в межах лінійної частини маршруту (виконання спецприйоми не зараховуються).

1.6.5. Допускається використовувати тільки те спорядження і тільки за тим призначенням, яке дозволено технічною комісією згідно з вказівками п.30.2 і при недопущенні порушень обумовлених п.19.2 «МР».

1.6.6. При переході між маршрутами волочіння вірьовок (петель, кінців) не допускається (1-й раз попередження, 2-ий і наступні рази – штраф по 3 бали).

1.6.7. При руху по маршрутах з організацією ППС дозволяється використовувати відтяжки з карабінами без муфт.

1.6.8. Нижній кінець вірьовки після спуску першого повинен бути жорстко закріплений в нижньому ПС з запасом робочої частини у вигляді петлі довжиною не більше 1,5 м.

1.6.9. Підніжжя схилу знаходиться за межами дистанції (за лінією обмеження) і навантажувати його спортсменам допускається тільки після постановки на самостраховку (інакше штраф «використання опори за обмеженням»).

1.6.10. При спуску по вірьовці всіх спортсменів регулюючі руки того, хто спускається, і того, хто страхує, повинні бути в рукавичках (рукавицях).

1.6.11. Допускається фіксувати страхувальну і транспортну вірьовки шляхом установки: або перед її входом в спусковий (страхувальний) пристрій вірьовочного затискача, або після її виходу з спускового (страхувального) пристрою петлею зі схоплюючим вузлом, вузлом Бахмана або вірьовочного затискача, бажано з системою розблокування під навантаженням.

1.6.12. Якщо в момент фінішу «за особливими умовами» всі учасники зв’язки / команди, що залишилися на дистанції, не забезпечені достатньою кількістю вірьовок для організації спуску і командної страховки, тобто для завершення виступу, зв’язка / команда знімається з дистанції.

1.7. Початок і закінчення проходження маршруту – див. п.п.2.2, 2.7 «МР».

1.8. При натягуванні перил переправ всіх видів затискачі з зубчастими кулачками в системі поліспаста допускається використовувати тільки при одному рухомому блоці і при натягуванні перил не більше ніж двома учасниками.

1.8.1. Після натягування перил переправи повинні бути зняті всі елементи поліспаста з рухомою гілкою з окремої вірьовки, а також затискач в системі поліспастів всіх видів.

1.8.2. Достатність натягу перил переправи контролюється лінією обмеження (ЛО).

1.8.3. При переправах пристьобування до перил здійснюють згідно з вимогами п.5.1.7 «МР».

1.8.4. Самонаведені переправи на всіх маршрутах обладнуються одинарними перилами.

1.9. Дистанція вважається пройденою, якщо виконані «Умови» і «Загальні умови» з усіма доповненнями, змінами та уточненнями, визначеними Протоколом перегляду дистанцій і Протоколом наради ГСК з представниками.

1.9.1. Якщо зв’язка / команда пройшли маршрут або виконали спецприйоми (вчинили дію) способами, не обумовленими «Умовами» (табл.1), то його проходження (виконання) оцінюється згідно з Додатком 4 до «Загальних Умов».

1.9.2. За порушення інших вимог умов (п. 1.9.1) зв’язка / команда знімаються з дистанції, якщо інше спеціально не обумовлено «Умовами».

1.9.3. Якщо покарання за допущені при виступі помилки і порушення не обумовлено Правилами, Методичними роз’ясненнями, Положенням, «Умовами» або «Загальними умовами», то їх оцінюють з точки зору порушень техніки руху і страховки в гірському туризмі та / або в альпінізмі.

1.10. Фініш зв’язки / команди визначається по падінню останньої просмикнутої вірьовки або при відмові від просмикування вірьовок, але за умови дотримання вимог п.2.7.1 «МР».

1.10.1. Якщо спортсмен став в межах фінішної площадки (Ф) на самостраховку – вважається що він фінішував і подальше його повернення на основну або додаткову частину дистанції (до ПС) не допускається.

1.10.2. Всі спортсмени зв’язки / команди повинні фінішувати в одному обраному ними пункті Ф.

1.10.3. «Умови» передбачають «фініш за особливими умовами» – згідно з вказівками п.2.9. «МР» з уточненнями, обумовленими в §4 «Загальних умов».

1.11. Вимоги до техніки руху і страховки виду «Гірські перешкоди» поширюються на аналогічні порушення у виді «Рятувальні технічні прийоми» і навпаки.

1.11.1. Організація всіх видів страховки – згідно з вказівками п.п.29.1 – 29.5 тощо «МР»,

1.11.2. Вимоги до спорядження – згідно п.30.2 і при недопущенні порушень обумовлених п.19.2 «МР». 1.11.3. При підйомі першого спортсмена за допомогою затискачів при відсутності верхньої командної страховки, на несучій вірьовці над верхнім затискачем в’яжеться підстраховуючий схоплюючий вузол, петля від якого кріпиться до спортсмена безпосередньо або через затискач – виконувати вимогу п.2.3.7, 2.3.8 «МР».

1.11.4. Закріплення несучих вірьовок – з недопущенням порушень, обумовлених п.19.4 «МР».

1.12. Якщо зв’язка / команда під час виступу у даному виді показала свою явну непідготовленість (більше 3-х підказок тренера / представника / запасного учасника), то відповідно до п.3.3.5. Правил та за визначенням головного судді (або заступника головного судді з виду) змагань ГСК має право відсторонити від подальшого виступу в даному виді зв’язку / команду.

1.13. ГСК залишає за собою право:

1.13.1. У разі обґрунтованої необхідності вносити зміни в умови (див. п.1.1, пп. 5 і 6) проведення змагань з окремих видів. Зміни доводяться до відома команд на спільному засіданні ГСК з представниками.

1.13.2. Коригувати контрольні часи (Тп, Тн і Тзг) допускається до початку виступу четвертої зв’язки / команди.

1.13.3. З умов проходження дистанцій, проведення змагань, таблиць штрафів та інших питань суддівства офіційними вважаються роз’яснення головного судді, заступника головного судді з суддівства або заступника головного судді з виду.

 1.14. Заявки з тактики (далі – Заявка) здаються в ГСК в наступному порядку:

1.14.1. На складання Заявки виділяється час, обумовлений після показу дистанцій і роз’яснення тренерам / представникам (капітанам) умов проходження дистанції і проведення змагань.

1.14.2. Порядок, час і черговість обов’язкової здачі Заявок обумовлюються ГСК.

1.14.3. Команди, які не здали Заявку, караються:

1) у встановлений графіком час – штрафом 20 балів;

2) після початку виступів з даного виду – зняття з даного виду змагань.

1.15. Невід’ємною частиною «Загальних умов» є наступні Додатки (див. п. 1.1, п.п. 5):

1.15.1. Умови подання та розгляду Протестів викладені в Додатку 1.

1.15.2. Особливі умови допуску до змагань обумовлені в Додатку 2.

1.15.3. Способи виконання спецприйомів в Додатку 3.

1.15.4. Окремі випадки суддівства тактики в Додатку 4.

2. ВИД «ГІРСЬКІ ПЕРЕШКОДИ»

2.1. Страховка спортсмена на дистанції допускається тільки в межах одного маршруту (між суміжними ПС) через страхувальний пристрій, закріплений на ПС, де знаходиться той, хто страхує, якщо інше спеціально не обумовлено «Умовами» або при показі дистанції, на засіданні ГСК.

2.2. При проходженні дистанції:

2.2.1. Не допускається спорядження залишати на верхньому та / або нижньому ПС не закріпленим (1-й раз попередження, 2-ий і наступні рази – штраф згідно Правил).

2.2.2. Проходження маршрутів (підйом / спуск) – згідно з вказівками «МР».

2.3. Тільки для виду «Гірські перешкоди»:

2.3.1. При зриві першого (ведучого) на кожному маршруті з зависанням на суддівській страховці спортсмен карається штрафом по 5 бали за кожен зрив. Кількість зривів при проходженні маршрутів не обмежена.

2.3.2. На кризі заборонено користуватися ударним льодовим інструментом.

2.3.3. Втрата льодоруба та кішки оцінюється як втрата основного спорядження (10 балів).

2.3.4. Підйом не в 3 такти стрімким сніжним схилом оцінюється як неправильна самостраховка (3 бали).

2.3.5. На льодовому, фірновому, сніжному рельєфі до порушення «Неправильна страховка (самостраховка)» відносяться:

– більше одного учасника в одиничній точці страховки (льодоруб, льодобур);

– неправильне положення льодоруба при обладнанні ПС: забитий в сніг не повністю, встановлений не вертикально, має нестійке положення (сніг навколо не утрамбований);

– неправильне положення льодобура при обладнанні ПС: загвинчений в льодовий схил не повністю (крім льодобура з ковзаючою проушиною), не під прямим кутом, встановлений в неочищену ділянку льоду (не очищений поверхневий шар крихкого льоду), не закритий шаром снігу (від витаювання).

2.3.7. Неправильне обладнання пункту закріплення і здьоргування вірьовок на спуску: льодорубний хрест, льодобурний барабан, якір, льодобур з репшнуром на розкрутку, лавинна лопата оцінюється як неправильне виконання технічного прийому.

3. ВИД «РЯТУВАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ»

3.1. Організація спуску / підйому «потерпілого» здійснюється згідно з вказівками п. 4.3 «МР», а виконання спецприйомів – згідно з вказівками Додатка 3 «Загальних умов».

3.2. При спуску-підйомі «потерпілого»:

Аварійний (фіксуючий) пристрій – виконується згідно з вказівками п.п. 4.3.6 і 4.3.7 «МР» (крім випадку, обумовленого п. 19.8.3.2).

3.3. Команди, які не надали в заявці з тактики схеми систем кріплення командних вірьовок для підйому та спуску «потерпілого», отримують оцінку цих спецприйоми, як за «незаявлений, але виконаний» (кол. 6, табл. 1).

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

4.1. Загальні положення.

4.1.1. Визначення результату у виді «Гірські перешкоди» згідно п. 3.15.8.2. Правил.

4.1.2. Команди / зв’язки, які пройшли дистанцію з економією Тн – отримують бонуси за кожну хвилину економії в розмірі 2 бал або право пройти маршрут (виконати спецприйом) додаткової частини, якщо передбачено «Умовами» (див. відповідний Маршрутний лист для кожного виду програми). Якщо команда / зв’язка при проходженні основної та додаткової частин дистанції перевищили Тн в межах Тзг, за кожну хвилину перевищення отримують штраф 2 бали.

4.1.3. Команди / зв’язки, які не вклалися в загальний контрольний час (п. 1.5.2) при проходженні відповідної частини дистанції (основної, укороченої або спрощеної) фінішують «за особливими умовами», тобто по закінченню Тзг припиняють виступ (п. 4.1.2) і отримують штрафи:

1) основний – згідно з таблицею «Номінальних оцінок» (табл. 1) «Умов» відповідного виду:  – тільки при проходженні основної частини дистанції – за попередньо заявлені і не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми);

– при проходженні укороченої або спрощеної частини дистанції – команди / зв’язки не караються основним штрафом за не пройдені маршрути (невиконані спецприйоми), передбачені цією частиною, в т.ч. як за попередньо заявлені, та і не заявлені;

2) додатковий – в межах відповідно основної, укороченої або спрощеної частини дистанції:

за кожен пункт (ПС, включаючи Ф тощо), що не відвідав або не встиг пройти:

– Спортсмен у виді «Гірські перешкоди»         – по 2 бали,

– «Потерпілий» (лялька або «кокон»)                – по 4 бали,

– Рюкзак з контрольним вантажем                    – по 3 бали,

незалежно від місця знаходження на дистанції за кожного (у):

– Спортсмена у виді «Рятувальні технічні прийоми»      – по 4 бали,

– Одиницю основного спорядження                                  – по 4 бали.

4.1.4. Інші випадки дотримання контрольних часів наведені в Додатку 4.

4.1.5. Пройдені маршрути (виконані спецприйоми) в межах укороченою або спрощеної частини дистанції з числа раніше незаявлених оцінюють по таблиці «Номінальної оцінки» (табл. 1) «Умов», як «Не заявлені, але пройдені».

4.2. Порядок визначення результатів в окремому виді програми:

4.2.1. Результат виступу команди / зв’язки в окремому виді програми визначається відповідно до п. 3.15.8.2. Правил.

4.2.2. За значенням результатів виступів в одному виді програми команди / зв’язки діляться в низхідній послідовності на кілька груп, зокрема:

а) 1-я група – які пройшли основну частину дистанції, а також фінішували за «особливими умовами» при Тзг і виконали вимоги п. 3 відповідних «Умов» (вся команда в Ф);

б) 2-я група – які пройшли основну частину дистанції, а також фінішували за «особливими умовами» при Тзг але не виконали вимоги п. 3 відповідних «Умов);

в) 3-я група – які пройшли скорочену дистанцію, а також фінішували за «особливими умовами» при Тзг1.

4.2.3. У разі рівного значення суми балів у двох або більше команд / зв’язок однієї групи, більш високе місце займає команда / зв’язка, у яких менше штрафних балів з техніки, а в разі їх рівності – ті, хто стартували раніше.

4.3. Командний залік в змаганнях зв’язок.

В змаганнях зв’язок командний залік визначається за сумою місць, які посіли обидві зв’язки в особистих змаганнях. При рівності суми місць вище місце посідає команда з кращим результатом у змішаної зв’язки.

4.4. Загальнокомандний залік.

4.4.1. Місце команди в загальному заліку визначається за сумою місць, зайнятих командою в двох видах змагань. При однаковій сумі вище місце займає команда з кращим результатом у виді «Рятувальні технічні прийоми».

4.4.2. Команди, у яких відсутній результат по одному виду програми, займають місця після команд, що мають результати у двох видах програми з урахуванням п. 4.2.2. і п. 4.2.3.